Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments from 2008 with a subject starting with L has returned 12 results.

TitleYears and NumbersLegislation type

Landlord and Tenant, Wales

The Agricultural Holdings (Units of Production) (Wales) (No.2) Order 20082008 No. 3200 (W. 285)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Daliadau Amaethyddol (Unedau Cynhyrchu) (Cymru) (Rhif 2) 2008
The Agricultural Holdings (Units of Production) (Wales) Order 20082008 No. 253 (W. 29)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Daliadau Amaethyddol (Unedau Cynhyrchu) (Cymru) 2008

Livestock Industries

The Bovine Semen (Wales) Regulations 20082008 No. 1040 (W. 110)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Semen Buchol (Cymru) 2008

Local Government Wales

The Local Authorities (Alteration of Requisite Calculations) (Wales) Regulations 20082008 No. 476 (W. 42)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Addasu Cyfrifiadau Angenrheidiol) (Cymru) 2008
The Local Authorities (Capital Finance and Accounting) (Wales) (Amendment) Regulations 20082008 No. 588 (W. 59)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyllid Cyfalaf a Chyfrifyddu) (Cymru) (Diwygio) 2008
The Local Authorities (Conduct of Referendums) (Wales) Regulations 20082008 No. 1848 (W. 177)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cynnal Refferenda) (Cymru) 2008
The Local Authorities (Model Code of Conduct) (Wales) Order 20082008 No. 788 (W. 82)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Awdurdodau Lleol (Cod Ymddygiad Enghreifftiol) (Cymru) 2008
The Local Government (Best Value Performance Indicators) (Wales) Order 20082008 No. 503 (W. 44)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Llywodraeth Leol (Dangosyddion Perfformiad Gwerth Gorau) (Cymru) 2008
The Local Government (Politically Restricted Posts) (Wales) Regulations 20082008 No. 220 (W. 27)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Llywodraeth Leol (Swyddi dan Gyfyngiadau Gwleidyddol) (Cymru) 2008
The Local Government and Public Involvement in Health Act 2007 (Commencement) (Wales) Order 20082008 No. 591 (W. 60) (C. 22)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Llywodraeth Leol a Chynnwys y Cyhoedd mewn Iechyd 2007 (Cychwyn) (Cymru) 2008
The Powys (Communities) Order 20082008 No. 584 (W. 58)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Powys (Cymunedau) 2008
The Rhondda Cynon Taf (Llanharan, Llanharry, Llantrisant and Pont-y-clun Communities) Order 20082008 No. 3152 (W. 280)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Rhondda Cynon Taf (Cymunedau Llanharan, Llanhari, Llantrisant a Phont-y-clun) 2008

Local Government, Wales

The Local Authorities (Alteration of Requisite Calculations) (Wales) Regulations 20082008 No. 476 (W. 42)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Addasu Cyfrifiadau Angenrheidiol) (Cymru) 2008
The Local Authorities (Capital Finance and Accounting) (Wales) (Amendment) Regulations 20082008 No. 588 (W. 59)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyllid Cyfalaf a Chyfrifyddu) (Cymru) (Diwygio) 2008
The Local Authorities (Conduct of Referendums) (Wales) Regulations 20082008 No. 1848 (W. 177)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cynnal Refferenda) (Cymru) 2008
The Local Authorities (Model Code of Conduct) (Wales) Order 20082008 No. 788 (W. 82)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Awdurdodau Lleol (Cod Ymddygiad Enghreifftiol) (Cymru) 2008
The Local Government (Politically Restricted Posts) (Wales) Regulations 20082008 No. 220 (W. 27)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Llywodraeth Leol (Swyddi dan Gyfyngiadau Gwleidyddol) (Cymru) 2008
The Local Government and Public Involvement in Health Act 2007 (Commencement) (Wales) Order 20082008 No. 591 (W. 60) (C. 22)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Llywodraeth Leol a Chynnwys y Cyhoedd mewn Iechyd 2007 (Cychwyn) (Cymru) 2008
The Powys (Communities) Order 20082008 No. 584 (W. 58)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Powys (Cymunedau) 2008
The Rhondda Cynon Taf (Llanharan, Llanharry, Llantrisant and Pont-y-clun Communities) Order 20082008 No. 3152 (W. 280)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Rhondda Cynon Taf (Cymunedau Llanharan, Llanhari, Llantrisant a Phont-y-clun) 2008

Back to top