Search Legislation

Gorchymyn Deddf Addysg 2002 (Cychwyn Rhif 12) (Cymru) 2008

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

Offerynnau Statudol Cymru

2008 Rhif 1728 (Cy.168) (C.75)

ADDYSG, CYMRU

Gorchymyn Deddf Addysg 2002 (Cychwyn Rhif 12) (Cymru) 2008

Gwnaed

1 Gorffennaf 2008

Mae Gweinidogion Cymru, drwy arfer y pŵer a roddwyd i Gynulliad Cenedlaethol Cymru gan adran 216(3), (4) a (5) o Ddeddf Addysg 2002(1) ac sydd bellach wedi'i freinio ynddynt hwy(2) yn gwneud y Gorchymyn canlynol:

Enwi a dehongli

1.  Enw'r Gorchymyn hwn yw Gorchymyn Deddf Addysg 2002 (Cychwyn Rhif 12) (Cymru) 2008.

2.  Yn y Gorchymyn hwn, oni nodir fel arall, mae cyfeiriadau at adrannau ac Atodlenni yn gyfeiriadau at adrannau o Ddeddf Addysg 2002 a'r Atodlenni iddi.

Y Diwrnod penodedig

3.  1 Awst 2008 yw'r diwrnod penodedig i'r darpariaethau a bennir yn Rhan 1 (darpariaethau sy'n dod i rym o ran Cymru a Lloegr) ac yn Rhan 2 (darpariaethau sy'n dod i rym o ran Cymru yn unig) o'r Atodlen i'r Gorchymyn hwn ddod i rym arno.

Jane Hutt

Y Gweinidog dros Blant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau, un o Weinidogion Cymru

1 Gorffennaf 2008

Erthygl 3

YR ATODLEN

RHAN 1Darpariaethau yn dod i rym ar 1 Awst 2008 o ran Cymru a Lloegr

Y DdarpariaethY Pwnc
Adran 99(2)Gofynion cyffredinol mewn perthynas â'r cwricwlwm
Adran 100(1)(b), (2)(b), (5)Dyletswydd i weithredu gofynion cyffredinol
Adran 101(3)(b)Y cwricwlwm sylfaenol ar gyfer pob ysgol a gynhelir yng Nghymru
Adran 102Y cyfnod sylfaen
Adran 104Gofynion y cwricwlwm ar gyfer y cyfnod sylfaen
Adran 108(1)(a), (2), (6)Sefydlu Cwricwlwm Cenedlaethol Cymru drwy orchymyn
Adran 110Rhoi ar waith mewn perthynas ag ysgolion meithrin etc

RHAN 2Darpariaethau yn dod i rym ar 1 Awst 2008 o ran Cymru

Y DdarpariaethY Pwnc
Adran 205Cymhwyso Rhan 5 o Deddf Addysg 1996 i addysg feithrin
Adran 215 i'r graddau y mae'n ymwneud â darpariaethau Atodlenni 21 a 22 isodMân ddiwygiadau a diwygiadau canlyniadol a diddymiadau
Atodlen 21, paragraff 46(6)Mân ddiwygiadau a diwygiadau canlyniadol
Atodlen 22 Yn Atodlen 3, Rhan 3, diddymu — Deddf Addysg 1996, Adran 410Diddymiadau

Nodyn Esboniadol

(Nid yw'r nodyn hwn yn rhan o'r Gorchymyn)

Mae'r Gorchymyn hwn yn dwyn i rym ar 1 Awst 2008 y darpariaethau hynny yn Neddf Addysg 2002 a bennir yn yr Atodlen i'r Gorchymyn. Y rhain yw darpariaethau Rhan 7 o Ddeddf 2002 (y cwricwlwm yng Nghymru) na chawsant eu cychwyn eto ynghyd â diwygiadau a diddymiadau canlyniadol ac maent yn ymwneud â chyflwyno'r cyfnod sylfaen yng Nghymru.

Nodyn Orchymyn Cychwyn Blaenorol

(Nid yw'r nodyn hwn yn rhan o'r Gorchymyn)

Mae darpariaethau canlynol Deddf Addysg 2002 wedi'u dwyn i rym o ran Cymru drwy orchymyn cychwyn a wnaed cyn dyddiad y Gorchymyn hwn:

DarpariaethDyddiad CychwynO.S. Rhif
Adrannau 14 i 1731 Mawrth 20032002/3185 (Cy.301)
Adran 18(1)2 Ionawr 20082007/3611 (Cy.318)
Adran 18(2)31 Mawrth 20032002/3185 (Cy.301)
Adran 19(6) (yn rhannol)1 Medi 20032003/1718 (Cy.185)
Adran 19 (1) i (7) (yn llawn)31 Hydref 20052005/2910 (Cy.207)
Adran 20(1) i (3), (5)31 Hydref 20052005/2910 (Cy.207)
Adrannau 21 a 221 Medi 20042004/1728 (Cy.172)
Adran 2331 Hydref 20052005/2910 (Cy.207)
Adran 262 Ionawr 20082007/3611 (Cy.318)
Adrannau 27 a 281 Medi 20032003/1718 (Cy.185)
Adran 291 Medi 20032003/1718 (Cy.185)
Adran 301 Medi 20042004/1728 (Cy.172)
Adran 31 (yn rhannol)2 Ionawr 20082007/3611 (Cy.318)
(yn llawn)31 Mawrth 20082007/3611 (Cy.318)
Adran 321 Medi 20042004/1728 (Cy.172)
Adrannau 33 a 3431 Hydref 20052005/2910 (Cy.207)
Adran 351 Ebrill 20062006/879 (Cy.84)
Adran 361 Ebrill 20062006/879 (Cy.84)
Adran 371 Ebrill 20062006/879 (Cy.84)
Adran 382 Ionawr 20082007/3611 (Cy.318)
Adran 39(1) (yn rhannol)1 Medi 20042004/1728 (Cy.178)
Adran 39 (yn llawn)31 Hydref 20052005/2910 (Cy.207)
Adran 40 (yn rhannol)1 Medi 20032003/1718 (Cy.185)
Adran 40 (yn rhannol)1 Ebrill 20062006/879 (Cy.84)
Adran 414 Rhagfyr 20032003/2961 (Cy.278)
Adran 424 Rhagfyr 20032003/2961 (Cy.278)
Adran 431 Tachwedd 20032003/1718 (Cy.185)
Adran 461 Rhagfyr 20032003/2961 (Cy.278)
Adran 4919 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
Adran 5031 Mai 20052005/1395 (Cy.109)
Adran 51 (yn rhannol)9 Ionawr 20042003/2961 (Cy.278)
(yn rhannol)31 Mawrth 20042004/912 (Cy.95)
(yn rhannol)31 Mai 20052005/1395 (Cy.109)
Adran 52 (yn rhannol)9 Ionawr 20042003/2961 (Cy.278)
(yn llawn)31 Hydref 20052005/2910 (Cy.207)
Adran 5331 Hydref 20052005/2910 (Cy.207)
Adrannau 54 i 5619 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
Adrannau 57 i 592 Ionawr 20082007/3611 (Cy.318)
Adrannau 60 i 641 Awst 20032003/1718 (Cy.185)
Adran 721 Awst 20042004/1728 (Cy.172)
Adran 75 (yn rhannol)19 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
(yn llawn)2 Ionawr 20082007/3611 (Cy.318)
Adrannau 97 a 9819 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
Adran 99(1)19 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
Adran 100 (yn rhannol)19 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
Adran 101 (yn rhannol)19 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
Adran 10319 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
Adrannau 105 i 10719 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
Adran 108 (yn rhannol)19 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
Adran 10919 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
Adrannau 111 i 11819 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
Adran 1191 Hydref 20022002/2439
Adran 120(1) a (3) i (5)1 Hydref 20022002/2439
Adran 120(2)1 Awst 20032003/1667
Adran 1211 Hydref 20022002/2439
Adrannau 122 i 1291 Awst 20032003/1667
Adran 130 (yn rhannol)1 Hydref 20022002/2439
(yn llawn)1 Awst 20032003/1667
Adran 13119 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
Adrannau 132 a 13319 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
Adran 134 (yn rhannol)19 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
Adran 13519 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
Adrannau 136 i 1401 Medi 20032003/1718 (Cy.185)
Adran 14119 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
Adrannau 142 i 14431 Mawrth 20032002/3185 (Cy.301)
Adran 14519 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
Adran 146 (yn rhannol)31 Mawrth 20032002/3185 (Cy.301)
(yn llawn)2 Ionawr 20082007/3611 (Cy.318)
Adran 148 (yn rhannol)19 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
(yn rhannol)31 Mai 20062006/1336 (Cy.129)
Adran 14931 Mawrth 20032002/3185 (Cy.301)
Adran 15031 Mawrth 20032002/3185 (Cy.301)
Adran 151(1)2 Ionawr 20082007/3611 (Cy.318)
Adran 151(2)19 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
Adran 152 (yn rhannol)19 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
(yn llawn)2 Ionawr 20082007/3611 (Cy.318)
Adran 15431 Mawrth 20042004/912 (Cy.95)
Adran 1551 Medi 20042004/1728 (Cy.172)
Adran 15631 Mawrth 20042004/912 (Cy.95)
Adrannau 157 i 1741 Ionawr 20042003/2961 (Cy.278)
Adran 1761 Medi 20042004/1728 (Cy.172)
Adran 1771 Awst 20042004/912 (Cy.95)
Adran 178(1) a (4)1 Awst 20032003/1718 (Cy.185)
Adran 178(2)2 Ionawr 20082007/3611 (Cy.318)
Adran 179 (yn rhannol)19 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
Adran 18019 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
Adrannau 181 i 1851 Medi 20032003/1718 (Cy. 185)
Adran 1872 Ionawr 20082007/3611 (Cy.318)
Adran 188 (yn rhannol)19 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
(yn rhannol)1 Rhagfyr 20032003/2961 (Cy.278)
Adran 189 (yn rhannol)19 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
Adrannau 191 i 19419 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
Adran 195 (yn rhannol)31 Mawrth 20032002/3185 (Cy.301)
(yn llawn)1 Medi 20032002/3185 (Cy.301)
Adran 19619 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
Adran 1971 Medi 20032003/1718 (Cy.185)
Adran 19831 Mawrth 20042004/912 (Cy.95)
Adran 1991 Medi 20032003/1718 (Cy.185)
Adran 20031 Mawrth 20032002/3185 (Cy.301)
Adran 201 (yn rhannol)31 Mawrth 20032002/3185 (Cy.301)
Adrannau 202 a 2031 Medi 20032003/1718 (Cy.185)
Adran 2061 Medi 20032003/1718 (Cy.185)
Adrannau 207 a 2089 Ionawr 20042003/2961 (Cy.278)
Adran 215(yn rhannol)19 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
(yn rhannol)31 Mawrth 20032002/3185 (Cy.301)
(yn rhannol)1 Awst 20032003/1718 (Cy.185) a 2003/1667
(yn rhannol)1 Medi 20032002/3185 (Cy.301) a 2003/1718 (Cy.185)
(yn rhannol)4 Rhagfyr 20032003/2961 (Cy.278)
(yn rhannol)1 Ionawr 20042003/2961 (Cy.278)
(yn rhannol)9 Ionawr 20042003/2961 (Cy.278)
(yn rhannol)31 Mawrth 20042004/912 (Cy.95)
(yn rhannol)1 Awst 20042004/912 (Cy.95) a 2004/1728 (Cy.172)
(yn rhannol)1 Medi 20042004/1728 (Cy.172)
(yn rhannol)31 Mai 20052005/1395 (Cy.109)
(yn rhannol)31 Hydref 20052005/2910 (Cy.207)
(yn rhannol)1 Ebrill 20062006/879 (Cy.84)
(yn rhannol)2 Ionawr 20082007/3611 (Cy.318)
Atodlen 1, paragraff 3 (yn rhannol)1 Medi 20032003/1718 (Cy.185)
Atodlen 1 (yn llawn)31 Hydref 20052005/2910 (Cy.207)
Atodlen 21 Ebrill 20062006/879 (Cy.84)
Atodlen 3, paragraffau 1 i 51 Medi 20032003/1718 (Cy.185)
y gweddill o'r paragraffau1 Ebrill 20062006/879 (Cy.84)
Atodlen 4, paragraffau 1 a 49 Ionawr 20042003/2961 (Cy.278)
Paragraffau 2, 3(1), (2), (3), (4), (5), (7), (8), 8, 9, 10, 1131 Mai 20052005/1395 (Cy.109)
Paragraff 12(1), (3) i (5)31 Mawrth 20042004/912 (Cy.95)
Atodlen 519 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
Atodlen 62 Ionawr 20082007/3611 (Cy.318)
Atodlen 91 Awst 20042004/1728 (Cy.172)
Atodlen 10, paragraffau 1, 6, 11 a 1519 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
y gweddill o'r paragraffau2 Ionawr 20082007/3611 (Cy.318)
Atodlen 111 Hydref 20022002/2439
Atodlen 12, paragraffau 1, 2, 4(1) a (3), 6 a 7,19 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
Paragraffau 3(1), (5) (yn rhannol), 4(2) a 531 Mai 20062006/1336 (Cy.129)
Paragraff 12(1) a (2)31 Mawrth 20032002/3185 (Cy.301)
Atodlen 13, paragraffau 1 i 3, 5, 6, 7(1) a (3) ac 819 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
Paragraff 42 Ionawr 20082007/3611 (Cy.318)
Atodlen 14, paragraffau 1 i 71 Medi 20042004/1728 (Cy.172)
Atodlen 152 Ionawr 20082007/3611 (Cy.318)
Atodlen 16, paragraffau 1 i 31 Rhagfyr 20032003/2961 (Cy.278)
Paragraffau 4 i 919 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
Atodlen 17, paragraffau 5(1) i (4), (6) a 6 i 819 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
Atodlen 18, paragraffau 1, 4, 5 a 7,31 Mawrth 20032002/3185 (Cy.301)
Paragraff 8 (yn rhannol),31 Mawrth 20032002/3185 (Cy.301)
Paragraffau 13 i 15,31 Mawrth 20032002/3185 (Cy.301)
Paragraffau 2, 3, 6, 8 (yn llawn), 9 i 12 ac 16 i 181 Medi 20032002/3185 (Cy.301)
Atodlen 191 Medi 20032003/1718 (Cy.185)
Atodlen 201 Medi 20032003/1718 (Cy.185)
Atodlen 21 (yn rhannol)1 Hydref 20022002/2439
(yn rhannol)19 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
(yn rhannol)31 Mawrth 20032002/3185 (Cy.301)
(yn rhannol)1 Awst 20032003/1667
(yn rhannol)1 Medi 20032003/1718 (Cy.185)
(yn rhannol)4 Rhagfyr 20032003/2961 (Cy.278)
(yn rhannol)1 Ionawr 20042003/2961 (Cy.278)
(yn rhannol)9 Ionawr 20042003/2961 (Cy.278)
(yn rhannol)31 Mawrth 20042004/912 (Cy.95)
(yn rhannol)1 Awst 20042004/1728 (Cy.172)
(yn rhannol)1 Medi 20042004/1728 (Cy.172)
(yn rhannol)31 Mai 20052005/1395 (Cy.109)
(yn rhannol)31 Hydref 20052005/2910 (Cy.207)
(yn rhannol)1 Ebrill 20062006/879 (Cy.84)
(yn rhannol)2 Ionawr 20082007/3611 (Cy.318)
Atodlen 22 (yn rhannol)1 Hydref 20022002/2439
(yn rhannol)9 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
(yn rhannol)31 Mawrth 20032002/3185 (Cy.301)
(yn rhannol)1 Awst 20032003/1718 (Cy.185)
(yn rhannol)1 Medi 20032002/3185 (Cy.301), 2003/1718 (Cy.185) a 2003/1667
(yn rhannol)4 Rhagfyr 20032003/2961 (Cy.278)
(yn rhannol)1 Ionawr 20042003/2961 (Cy.278)
(yn rhannol)9 Ionawr 20042003/2961 (Cy.278)
(yn rhannol)31 Mawrth 20042004/912 (Cy.95)
(yn rhannol)1 Awst 20042004/912 (Cy.95)
(yn rhannol)1 Medi 20042004/1728 (Cy.172)
(yn rhannol)31 Mai 20052005/1395 (Cy.109)
(yn rhannol)31 Hydref 20052005/2910 (Cy.207)
(yn rhannol)1 Ebrill 20062006/879 (Cy.84)
(yn rhannol)2 Ionawr 20082007/3611 (Cy.318)

Mae amryw o ddarpariaethau Deddf Addysg 2002 wedi'u dwyn i rym o ran Lloegr gan yr Offerynnau Statudol canlynol: O.S. 2002/2002 (fel y'i diwygiwyd gan O.S. 2002/2018), O.S. 2002/2439 (fel y'i diwygiwyd gan O.S. 2003/606 (a ddirymwyd) a 2003/2992), O.S. 2002/2952, O.S. 2003/124, O.S. 2003/1115, O.S. 2003/1667 (fel y'i diwygiwyd gan O.S. 2004/571 ac O.S. 2005/2570), O.S. 2003/2071, O.S. 2004/1318 ac O.S. 2006/2895.

(2)

Trosglwyddwyd swyddogaethau Cynulliad Cenedlaethol Cymru i Weinidogion Cymru gan baragraff 30 o Atodlen 11 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 (p.32).

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English:The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as made version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources