Search Legislation

Gorchymyn Deddf Addysg 2002 (Cychwyn Rhif 11 a Darpariaethau Trosiannol ac Arbed) (Cymru) 2007

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

Erthyglau 4 a 5

YR ATODLEN

RHAN 1Y darpariaethau sy'n dod i rym ar 2 Ionawr 2008

DarpariaethY pwnc
Adran 18(1)Diddymu pwerau gwneud grantiau
Adran 26Cydweithredu rhwng ysgolion
Adran 31 at bwrpas gwneud rheoliadauRheoli mangreoedd ysgolion
Adran 38Gohebu ag ysgolion
Adrannau 57 i 59Aelodau gweithredol interim
Adran 75 yn llawnAd-drefnu ysgol
Adran 146 yn llawnDiddymu adrannau 218 a 218A o Ddeddf Diwygio Addysg 1988
Adran 151(1)Swyddogaethau gofal plant
Adran 152 yn llawnRheoleiddio gwarchod plant a gofal dydd
Adran 178(2)Hyfforddiant ac addysg yn y gweithle
Adran 187Parthau camau addysg
Adran 215 i'r graddau y mae'n ymwneud â darpariaethau Atodlenni 21 a 22 isodMân ddiwygiadau a diwygiadau canlyniadol a diddymiadau
Atodlen 6Aelodau gweithredol interim
Atodlen 10 yn llawnAd-drefnu ysgol
Atodlen 13, paragraff 4Gwarchod plant a gofal dydd
Atodlen 15Parthau camau addysg
Atodlen 21, paragraffau 3, 5, 6, 7, 10, 15, 55, 69, 71, 79, 80, 82, 84, 90, 111, 115 (5)(b), 124(1) a (2), 126(3) yn llawnMân ddiwygiadau a diwygiadau canlyniadol
Yn Rhan 3 o Atodlen 22, diddymu—Diddymu
Deddf Addysg 1967
Deddf Gwahaniaethu ar Sail Rhyw 1975, yn Atodlen 2, paragraff 4.
Deddf Addysg (Ffioedd a Dyfarniadau) 1983, adran 1(6).
Deddf Addysg 1986, adran 1(1)(b) a'r gair “and” yn union o'i blaen; adrannau 2 i 4.
Deddf Diwygio Addysg 1988, adrannau 160, 210, 211, 218 (yn llawn).
Deddf Diogelu'r Amgylchedd 1990, adran 98(2)(c)(ii).
Deddf Addysg Bellach ac Uwch 1992, yn adran 37, is-adran (1)(b) a'r gair “or” yn union o'i blaen ac is-adrannau (8)(a) a (9), yn Atodlen 8, paragraffau 46, 47, 49, 83.
Deddf Addysg 1994, yn Atodlen 2, paragraff 8(4).
Deddf Addysg Feithrin ac Ysgolion a Gynhelir â Grant 1996.
Deddf Addysg 1996, yn adran 318, yn is-adran (3A) paragraff (b) a'r gair “or” yn union o'i blaen, yn adran 484, yn is-adran (2) y geiriau “England and” ac is-adran (6), adrannau 486 i 488, adran 491, yn adran 509A(5)(b), is-baragraff (ii) a'r gair “or” yn union o'i blaen, yn adran 545(2)(a), y geiriau “or section 218(7) of the Education Reform Act 1988”, yn adran 548(8), ym mharagraff (b), is-baragraff (ii) a'r gair “or” o flaen yr is-baragraff hwnnw, yn adran 578, y cofnodion ynghylch Deddf Addysg 1967 a Deddf Addysg Feithrin ac Ysgolion a Gynhelir â Grant 1996, yn Atodlen 37, paragraff 13, paragraffau 76 a 131.
Deddf Addysg 1997, adran 49 (yn llawn), yn Atodlen 7, paragraffau 8, 14, 27, 28.
Deddf Addysgu ac Addysg Uwch 1998, adrannau 10, 11, 13, 18, yn Atodlen 3, paragraff 5.
Deddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998, adrannau 3, 10(3) a (7), yn adran 11, yn is-adran (2) y geiriau o “and” hyd at y diwedd, ac is-adran (3), yn Atodlen 4, paragraff 5(4)(e), yn Atodlen 26, ym mharagraff 1, is-baragraff (1)(c) a'r gair “or” o'i flaen, yn Atodlen 30, paragraffau 14, 17, 56, ym mharagraff 74 is-baragraffau (2) a (3) ac yn is-baragraff (4) paragraff (b) a'r gair “and” o'i flaen, paragraffau 85 i 90.
Deddf Dysgu a Medrau 2000, yn Atodlen 9, paragraffau 18, 58, ym mharagraff 59, is-baragraff (7)(b) ac (c) a pharagraff 91.

RHAN 2Y darpariaethau sy'n dod i rym ar 31 Mawrth 2008

DarpariaethY pwnc
Adran 31 yn llawnRheoli mangreoedd ysgolion
Adran 215(2) i'r graddau y mae'n ymwneud â darpariaethau Atodlen 22 isodDiddymiadau
Yn Rhan 3 o Atodlen 22, diddymu—Diddymu
Deddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998, adran 40, Atodlen 13

RHAN 3Darpariaethau trosiannol ac arbed

1.  Er bod adran 38 yn dod i rym, nid yw'r ddyletswydd i baratoi a chyhoeddi adroddiad o dan adran 38(3) yn gymwys o ran unrhyw flwyddyn academaidd cyn y flwyddyn academaidd 2008 i 2009.

2.  Er bod adran 218(1)(b) o Ddeddf Diwygio Addysg 1988 yn cael ei diddymu, mae Rheoliadau Cymwysterau Athrawon Addysg Bellach (Cymru) 2002(1) yn parhau mewn grym (a gallant gael eu diwygio neu eu dirymu gan reoliadau a wneir o dan adran 136(a)).

3.  Er bod adran 218(1)(e) o Ddeddf Diwygio Addysg 1988 yn cael ei diddymu, mae rheoliadau 4, 5 a 7 o Reoliadau Addysg (Ysgolion ac Addysg Bellach ac Uwch) 1989 ac Atodlen 1 iddynt(2) yn parhau mewn grym (a gallant gael eu diwygio neu eu dirymu gan reoliadau a wneir o dan adran 203(3)).

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English:The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as made version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources