Search Legislation

Rheoliadau Dŵr Mwynol Naturiol, Dŵr Ffynnon a Dŵr Yfed wedi'i Botelu (Cymru) 2007

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

Rheoliadau 2(1), 10(1)(b), 13, 19 a 21(2)

ATODLEN 2Gofynion ar gyfer dŵr ffynnon a dŵr yfed gan gynnwys crynodiadau a ragnodwyd neu werthoedd paramedrau

RHAN 1Gofynion ar gyfer dŵr ffynnon a dŵr yfed

1.  Mae dŵr yn bodloni gofynion yr Atodlen hon —

(a)os nad yw'r dŵr yn cynnwys—

(i)unrhyw ficro-organebau (heblaw paramedr) neu barasit, neu

(ii)unrhyw briodwedd, elfen neu sylwedd (heblaw paramedr),

mewn crynodiad neu werth a fyddai'n golygu perygl bosibl i iechyd dynol;

(b)os nad yw'r dŵr yn cynnwys unrhyw sylwedd (p'un a ydyw'n baramedr ai peidio) ar grynodiad neu werth a fyddai, ar y cyd ag unrhyw briodwedd, elfen, sylwedd neu organeb arall y mae'n eu cynnwys (p'un a ydyw'n baramedr ai peidio), yn golygu perygl bosibl i iechyd dynol;

(c)os nad yw'r dŵr yn cynnwys crynodiadau neu werthoedd o unrhyw rai o'r paramedrau a restrir yn Nhablau A i Ch yn Rhan 2 o'r Atodlen hon yn fwy na'r crynodiadau neu werthoedd a ragnodwyd; a

(ch)yn achos dŵr a gafodd ei baratoi o ddŵr sydd wedi'i feddalu neu wedi'i ddihalwyno, os nad yw ei galedwch yn is na'r crynodiad isaf o 60 mg Ca/l.

2.  Rhaid darllen crynodiadau neu werthoedd y paramedrau a restrir yn Nhabl A i Ch yn Rhan 2 o'r Atodlen hon ar y cyd â'r nodiadau ar eu cyfer.

RHAN 2Crynodiadau neu werthoedd a ragnodwyd

Tabl A

Colofn 1Colofn 2Colofn 3Colofn 4
EitemParamedrauUnedau MesurCrynodiad neu Werth (mwyafswm oni nodir fel arall)

Nodiadau:

1.

Rhaid i grynodiad (mg/l) nitrad wedi'i rannu â 50 a ychwanegir i grynodiad (mg/l) o nitrid wedi'i rannu â 3 beidio â bod yn fwy nag 1.

2.

Ac eithrio tritiwm, potasiwm-40, radon a chynhyrchion dadfeilio radon.

1.Lliwgraddfa mg/1 Pt/Co20
2.CymylogrwyddNTU4
3.AroglRhif gwanediad3 ar 25°C
4.BlasRhif gwanediad3 ar 25°C
5.Sylffadmg SO4/1250
6.Sodiwmmg Na/l200
7.Nitradmg NO3/l50 (nodyn 1)
8.Nitridmg NO2/l0.5 (nodyn 1)
9.AlwminiwmμgAl/l200
10.Coprmg Cu/l2
11.Fflworidmg F/l1.5
12.Crynodiad ïonau hydrogenunedau pH

4.5 (lleiafswm)

9.5 (mwyafswm)

13.Tritiwm (ar gyfer ymbelydredd)Bq/l100
14.Cyfanswm dogn dangosiadolmSv/ flwyddyn0.10 (nodyn 2)
15.Manganisμg Mn/l50

TABL B

Colofn 1Colofn 2Colofn 3Colofn 4
EitemParamedrauUnedau MesurMwyafswm Crynodiad

Nodiadau:

1.

Mae “plaleiddiaid” yn golygu:

 • pryfleiddiaid organig,

 • chwynleiddiaid organig,

 • ffyngleiddiaid organig,

 • nematoleiddiaid organig,

 • gwiddonleiddiaid organig,

 • algaleiddiaid organig,

 • llygodleiddiaid organig,

 • llysnafeddleiddiaid organig, a

chynhyrchion perthynol (inter alia, rheoleiddwyr tyfiant) a'u metabolion, eu cynnyrch diraddio ac adweithio perthnasol.

Dim ond y plaleiddiaid hynny sy'n debygol o fod yn bresennol mewn dŵr penodol sydd angen eu monitro.

2.

Mae mwyafswm crynodiad yn gymwys i bob plaleiddiad unigol. Yn achos aldrin, deueldrin, heptaclor a heptaclor epocsid mwyafswm y crynodiad yw 0.030 μg/l.

3.

Mae mwyafswm y crynodiad ar gyfer “sylweddau cyflawn” yn cyfeirio at swm y crynodiadau o bob plaleiddiad unigol a ganfyddir ac a feintiolir yn y weithdrefn fonitro.

4.

Y cyfansodddion penodedig yw benso(b)fflworanthen, benso(k)fflworanthen, benso(ghi)perylen, indeno(1.2,3-cd) pyren.

1.Arsenigμg As/l10
2.Cadmiwmμg Cd/l5
3.Cyanidμg CN/l50
4.Cromiwmμg Cr/l50
5.Mercwriμg Hg/l1
6.Nicelμg Ni/l20
7.Seleniwmμg Se/l10
8.Antimoniμg Sb/l5
9.Plwmμg Pb/l10
10.Plaleiddiaid a chynhyrchion perthynol:
— sylweddau unigolμg/l0.10 (nodiadau 1 a 2)
— sylweddau cyflawnμg/l0.50 (nodiadau 1 a 3)
11.Hydrocarbonau aromatig polysycligμg/l0.1 swm crynodiadau cyfansoddion penodedig (nodyn 4)
12.Bromadμg BrO3/l10

Tabl C

Colofn 1Colofn 2Colofn 3Colofn 4
EitemParamedrauUnedau MesurMwyafswm Crynodiad

Nodiadau:

1.

Dylid mesur y cyfanswm cyfrif cytref hyfyw o fewn 12 awr ar ôl potelu, gan gadw'r sampl dŵr ar dymheredd cyson yn ystod y cyfnod hwnnw o 12 awr. Ni ddylai unrhyw gynnydd yng nghyfanswm cyfrif cytref hyfyw'r dŵr rhwng y 12 awr ar ôl ei botelu ac adeg y gwerthu ddim bod yn fwy na'r hyn a ddisgwylir yn arferol.

2.

Mewn 72 o oriau ar agar-agar neu gymysgedd o agar-gelatin .

3.

Mewn 24 o oriau ar agar-agar.

1.Escherichia coli (E.coli)nifer/250 ml0/250 ml
2.Enterococinifer/250 ml0/250 ml
3.Cyfrif cytref 22°Cnifer/ml100/ml (nodiadau 1 a 2)
4.Cyfrif cytref 37°Cnifer/ml20/ml (nodiadau 1 a 3)
5.Pseudomonas aeruginosanifer/250ml0/250 ml

Tabl Ch

Colofn 1Colofn 2Colofn 3Colofn 4
EitemParamedrauUnedau MesurMwyafswm Crynodiad

Nodiadau:

4.

Mae'r mwyafswm crynodiad a bennir yn gymwys i swm crynodiadau'r paramedrau a bennir.

5.

Mae'r gwerth paramedrig yn cyfeirio at y crynodiad monomer gweddilliol yn y dŵr fel y'i cyfrifir yn unol â manylebau mwyafswm y gollyngiad o'r polymer cyfatebol sydd mewn cyffyrddiad â'r dŵr

1.Boronmg/l1.0
2.Benso (a) pyrenμg/l0.010
3.Tetracloroethen a Thricloroethenμg/l10 (nodyn 1)
4.Tetracloromethanμg/l3
5.Bensenμg/l1.0
6.1,2-dicloroethanμg/l3.0
7.Tricloromethan, Diclororbromomethan, Dibromocloromethan a Thribromomethanμg/l100 (nodyn 1)
8.Epiclorohydrinμg/l0.10 (nodyn 2)
9.Finyl cloridμg/l0.50 (nodyn 2)
10.Acrylamidμg/l0.10 (nodyn 2)

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English:The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as made version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources