Search Legislation

Gorchymyn Niwsansau Statudol (Darpariaethau Amrywiol) (Cymru) 2007

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

Enwi, cychwyn a chymhwyso

1.—(1Enw'r Gorchymyn hwn yw Gorchymyn Niwsansau Statudol (Darpariaethau Amrywiol) (Cymru) 2007.

(2Daw erthygl 3 o'r Gorchymyn hwn i rym ar 30 Ionawr 2007.

(3Daw erthygl 2 o'r Gorchymyn hwn a'r Atodlen iddo i rym ar 31 Ionawr 2007.

(4Mae'r Gorchymyn hwn yn gymwys o ran Cymru.

Dynodi “camp berthnasol”

2.  Dynodir camp sy'n ymddangos yn y rhestr o gampau a geir yn yr Atodlen i'r Gorchymyn hwn yn “gamp berthnasol” at ddibenion adran 80(8A) o Ddeddf Diogelu'r Amgylchedd 1990(1).

Diwygio Gorchmyn Deddf Cymdogaethau Glân a'r Amgylchedd 2005 (Cychwyn Rhif 2, Darpariaethau Trosiannol ac Arbedion (Cymru) 2006

3.  Diwygir Gorchymyn Deddf Cymdogaethau Glân a'r Amgylchedd 2005 (Cychwyn Rhif 2, Darpariaethau Trosiannol ac Arbedion (Cymru) 2006(2) fel a ganlyn—

(a)yn y testun Cymraeg yn y pennawd i erthygl 5 yn lle “2006” rhodder “2007”;

(b)yn y testunau Cymraeg a Saesneg yn y geiriau agoriadol yn erthygl 5 yn lle “2006” rhodder “2007”;

(c)yn y testunau Cymraeg a Saesneg o'r pennawd i erthygl 6 yn lle “2006” rhodder “2007”;

(ch)yn y testunau Cymraeg a Saesneg yn y geiriau agoriadol yn erthygl 6 yn lle “2006” rhodder “2007”;

(d)yn y testun Cymraeg yn lle'r pennawd I erthygl 7 rhodder—

 • Darpariaethau yn Neddf 2005 sy'n dod i rym ar y dyddiad y daw erthygl 2 o Orchymyn Niwsansau Statudol (Darpariaethau Amrywiol) (Cymru) 2007 a'r Atodlen'r Gorchymyn hwnnw i rym;

(dd)yn y testun Saesneg yn lle'r pennawd i erthygl 7 rhodder—

 • Provisions of the 2005 Act coming into force on the date on which article 2 of, and the Schedule to, the Statutory Nuisances (Miscellaneous Provisions) (Wales) Order 2007 come into force;

(e)yn y testun Cymraeg yn ngeiriau agoriadol erthygl 7 yn lle'r geiriau “Gorchymyn Niwsansau Statudol (Goleuo Artiffisial) (Dynodi Campau Perthnasol) (Cymru) 2006” rhodder “erthygl 2 o Prchymyn Niwsansau Statudol (Darpariaethau Amrywiol) (Cymru) 2007 a'r Atodlen i'r Gorchymyn hwnnw”;

(f)yn y testun Saesneg yng ngeiriau agoriadol erthygl 7 rhodder y geiriau “article 2 of, and the Schedule to, the Statutory Nuisances (Miscellaneous Provisions) (Wales) Order 2007” yn lle'r geiriau “the Statutory Nuisance (Artificial Lighting) (Designation of Relevant Sports) (Wales Order 2006”;

(ff)yn y testun Cymraeg o erthygl 10(1) yn lle “â rheoliad” rhodder “ag erthygl”;

(g)yn nhestun Saesneg erthygl 10(1) yn lle “regulation” rhodder “article”.

Llofnodwyd ar ran Cynulliad Cenedlaethol Cymru o dan adran 66(1) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 1998(3)

D. Elis-Thomas

Llywydd y Cynulliad Cenedlaethol

23 Ionawr 2007

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English:The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as made version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources