Search Legislation

Wales Statutory Instruments from 2006

Your search for Wales Statutory Instruments from 2006 has returned more than 200 results.

Results by year

Key

Partial
Partial dataset
Complete
Complete dataset 1999 - Present

Results grouped by 10 year periods

Data is ordered by:

 • Time of results
 • Count of results

The counts below reflect the number of documents on legislation.gov.uk that match the search for items of this legislation type and are not intended to reflect the total legislation made or enacted in a particular year.

199020002010

Narrow results by:

Legislation by Type

Legislation by Year

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleYears and NumbersLegislation type
  The Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) Compensation (Wales) Regulations 20062006 No. 1512 (W. 148)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Iawndal Enseffalopathi Sbyngffurf Buchol (BSE) (Cymru) 2006
  The Salmonella in Broiler Flocks (Survey Powers) (Wales) Regulations 20062006 No. 1511 (W. 147)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Salmonela mewn Heidiau o Frwyliaid (Pwerau Arolygu) (Cymru) 2006
  The Registration of Fish Buyers and Sellers and Designation of Fish Auction Sites (Wales) Regulations 20062006 No. 1495 (W. 145)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cofrestru Prynwyr a Gwerthwyr Pysgod a Dynodi Safleoedd Arwerthu Pysgod (Cymru) 2006
  The Transport (Wales) Act 2006 (Commencement) Order 20062006 No. 1403 (C. 48) (W. 140)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Trafnidiaeth (Cymru) 2006 (Cychwyn) 2006
  The National Health Service (Travelling Expenses and Remission of Charges) (Amendment) (Wales) Regulations 20062006 No. 1389 (W. 139)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Treuliau Teithio a Pheidio â Chodi Tâl) (Diwygio) (Cymru) 2006
  The Planning (Listed Buildings, Conservation Areas and Hazardous Substances) (Amendments relating to Crown Land) (Wales) Regulations 20062006 No. 1388 (W. 138)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynllunio (Adeiladau Rhestredig, Ardaloedd Cadwraeth a Sylweddau Peryglus) (Diwygiadau sy'n ymwneud â Thir y Goron) (Cymru) 2006
  The Planning (National Security Directions and Appointed Representatives) (Wales) Regulations 20062006 No. 1387 (W. 137)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynllunio (Cyfarwyddiadau Diogelwch Gwladol a Chynrychiolwyr Penodedig) (Cymru) 2006
  The Town and Country Planning (Miscellaneous Amendments and Modifications relating to Crown Land) (Wales) Order 20062006 No. 1386 (W. 136)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Diwygiadau Amrywiol ac Addasiadau sy'n ymwneud â Thir y Goron) (Cymru) 2006
  The Products of Animal Origin (Third Country Imports) (Wales) (Amendment) (No.2) Regulations 20062006 No. 1349 (W. 135)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynhyrchion sy'n Dod o Anifeiliaid (Mewnforion Trydydd Gwledydd) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2006
  The Plant Health (Phytophthora ramorum) (Wales) Order 20062006 No. 1344 (W. 134)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Iechyd Planhigion (Phytophthora ramorum) (Cymru) 2006
  The General Teaching Council for Wales (Functions) (Amendment) Regulations 20062006 No. 1343 (W. 133)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru (Swyddogaethau) (Diwygio) 2006
  The General Teaching Council for Wales (Additional Functions) (Amendment) Order 20062006 No. 1341 (W. 132)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru (Swyddogaethau Ychwanegol) (Diwygio) 2006
  The Fish Labelling (Wales) (Amendment) Regulations 20062006 No. 1339 (W. 131)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Labelu Pysgod (Cymru) (Diwygio) 2006
  The Education Act 2005 (Commencement No. 1 and Transitional Provisions) (Wales) Order 20062006 No. 1338 (C. 45) (W. 130)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Addysg 2005 (Cychwyn Rhif 1 a Darpariaethau Trosiannol) (Cymru) 2006
  The Education Act 2002 (Commencement No. 10 and Transitional Provisions) (Wales) Order 20062006 No. 1336 (C. 44) (W. 129)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Addysg 2002 (Cychwyn Rhif 10 a Darpariaethau Trosiannol) (Cymru) 2006
  The Education (National Curriculum for Wales) Disapplication of Science at Key Stage 4) Regulations 20062006 No. 1335 (W. 128)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Addysg (Cwricwlwm Cenedlaethol Cymru) (Datgymhwyso Gwyddoniaeth yng Nghyfnod Allweddol 4) 2006
  The Animal By-Products (Wales) Regulations 20062006 No. 1293 (W. 127)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Sgil-gynhyrchion Anifeiliaid (Cymru) 2006
  The Countryside and Rights of Way Act 2000 (Commencement No. 8 and Transitional Provisions) (Wales) Order 20062006 No. 1279 (C. 42) (W. 124)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 (Cychwyn Rhif 8 a Darpariaethau Troisannol) (Cymru) 2006
  The Anti-social Behaviour Act 2003 (Commencement No. 5) (Wales) Order 20062006 No. 1278 (C. 41) (W. 123)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 2003 (Cychwyn Rhif 5) (Cymru) 2006
  The Education (Parenting Orders) (Wales) Regulations 20062006 No. 1277 (W. 122)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Addysg (Gorchmynion Rhianta) (Cymru) 2006

  Back to top