Search Legislation

Rheoliadau Tir Halogedig (Cymru) 2006

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

 1. Testun rhagarweiniol

 2. 1.Enwi, cychwyn, cymhwyso a dehongli

 3. 2.Tir y mae'n ofynnol ei ddynodi'n safle arbennig

 4. 3.Llygru dyfroedd a reolir

 5. 4.Cynnwys hysbysiadau adfer

 6. 5.Cyflwyno copïau o hysbysiadau adfer

 7. 6.Iawndal am hawliau mynediad etc

 8. 7.Seiliau apêl yn erbyn hysbysiad adfer

 9. 8.Apelau i'r Cynulliad Cenedlaethol

 10. 9.Gwrandawiadau ac ymchwiliadau lleol

 11. 10.Hysbysu ynghylch penderfyniad y Cynulliad Cenedlaethol ar apêl

 12. 11.Addasu hysbysiad adfer

 13. 12.Atal hysbysiad adfer

 14. 13.Cofrestrau

 15. 14.Dirymu

 16. Llofnod

  1. ATODLEN 1

   SAFLEOEDD ARBENNIG

   1. 1.Y teuluoedd a'r grwpiau o sylweddau sy'n berthnasol at ddibenion...

   2. 2.Y ffurfiadau creigiau sy'n berthnasol at ddibenion rheoliad 3(c)(ii) yw'r...

  2. ATODLEN 2

   IAWNDAL AM HAWLIAU MYNEDIAD ETC

   1. 1.Dehongli

   2. 2.Y cyfnod ar gyfer gwneud cais

   3. 3.Dull gwneud cais

   4. 4.Colled a difrod y mae iawndal yn daladwy ar eu cyfer

   5. 5.Y sail ar gyfer asesu'r iawndal

   6. 6.Talu iawndal a phenderfynu dadleuon

  3. ATODLEN 3

   MANYLION A RAGNODIR AT DDIBEN ADRAN 78R(1)

   1. 1.Hysbysiadau Adfer

   2. 2.Apelau yn erbyn hysbysiadau adfer

   3. 3.Unrhyw benderfyniad ar apêl o'r fath.

   4. 4.Datganiadau adfer

   5. 5.Mewn perthynas ag unrhyw ddatganiad adfer o'r fath —

   6. 6.Mynegiad adfer

   7. 7.Mewn perthynas ag unrhyw fynegiad adfer o'r fath —

   8. 8.Apelau yn erbyn hysbysiadau codi tâl

   9. 9.Unrhyw benderfyniad ar apêl o'r fath.

   10. 10.Dynodi safleoedd arbennig

   11. 11.Hysbysu adferiad honedig

   12. 12.Collfarnau am dramgwyddau o dan adran 78M

   13. 13.Canllawiau a roddir o dan adran 78V(1)

   14. 14.Rheolaethau amgylcheddol eraill

   15. 15.(1) Pan fydd yr awdurdod gorfodi yn cael ei wahardd...

   16. 16.Pan fydd yr awdurdod gorfodi, o ganlyniad i gydsyniad a...

 17. Nodyn Esboniadol

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English:The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as made version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources