Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments from 2006 numbered between 1700 and 1799 has returned 26 results.

Results by year

Key

Partial
Partial dataset
Complete
Complete dataset 1999 - Present

Results grouped by 10 year periods

Data is ordered by:

 • Time of results
 • Count of results

The counts below reflect the number of documents on legislation.gov.uk that match the search for items of this legislation type and are not intended to reflect the total legislation made or enacted in a particular year.

199020002010

Narrow results by:

Legislation by Type

Legislation by Year

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleYears and NumbersLegislation type
  The Sea Fishing (Northern Hake Stock) (Wales) Order 20062006 No. 1796 (W. 191)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Pysgota Môr (Stoc o Gegdduon Gogleddol) (Cymru) 2006
  The Education (Fees and Awards) (Amendment) (Wales) Regulations 20062006 No. 1795 (W. 190)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Addysg (Ffioedd a Dyfarniadau) (Diwygio) (Cymru) 2006
  The Assembly Learning Grants (European Institutions) (Wales) Regulations 20062006 No. 1794 (W. 189)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Grantiau Dysgu y Cynulliad (Sefydliadau Ewropeaidd) (Cymru) 2006
  The National Health Service (Charges for Drugs and Appliances) (Wales) (Amendment) (No.2) Regulations 20062006 No. 1792 (W. 188)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd am Gyffuriau a Chyfarpar) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2006
  The Road Traffic (Permitted Parking Area and Special Parking Area)(County Borough of Conwy) Order 20062006 No. 1791 (W. 187)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffig Ffyrdd (Ardal Barcio a Ganiateir ac Ardal Barcio Arbennig) (Bwrdeistref Sirol Conwy) 2006
  The Local Health Boards (Establishment) (Wales) (Amendment) Order 20062006 No. 1790 (W. 186)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Byrddau Iechyd Lleol (Sefydlu) (Cymru) (Diwygio) 2006
  The Home Loss Payments (Prescribed Amounts) (Wales) Regulations 20062006 No. 1789 (W. 185)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Taliadau Colli Cartref (Symiau Rhagnodedig) (Cymru) 2006
  The Avian Influenza and Influenza of Avian Origin in Mammals (Wales) Order 20062006 No. 1762 (W. 184)Wales Statutory Instruments
  The Avian Influenza (Vaccination) (Wales) Regulations 20062006 No. 1761 (W. 183)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Ffliw Adar (Brechu) (Cymru) 2006
  The National Health Service (Optical Charges and Payments) (Amendment) (Wales) Regulations 20062006 No. 1749 (W. 181)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd a Thaliadau Optegol) (Diwygio) (Cymru) 2006
  The Tir Gofal (Wales) (Amendment) Regulations 20062006 No. 1717 (W. 179)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Tir Gofal (Cymru) (Diwygio) 2006
  The Common Agricultural Policy (Wine) (Wales) (Amendment) Regulations 20062006 No. 1716 (W. 178)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Polisi Amaethyddol Cyffredin (Gwin) (Cymru) (Diwygio) 2006
  The Licensing and Management of Houses in Multiple Occupation and Other Houses (Miscellaneous Provisions) (Wales) Regulations 20062006 No. 1715 (W. 177)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Trwyddedu a Rheoli Tai Amlfeddiannaeth a Thai Eraill (Darpariaethau Amrywiol) (Cymru) 2006
  The Education (School Inspection) (Wales) Regulations 20062006 No. 1714 (W. 176)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Addysg (Arolygu Ysgolion) (Cymru) 2006
  The Management of Houses in Multiple Occupation (Wales) Regulations 20062006 No. 1713 (W. 175)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Rheoli Tai Amlfeddiannaeth (Cymru) 2006
  The Licensing of Houses in Multiple Occupation (Prescribed Descriptions) (Wales) Order 20062006 No. 1712 (W. 174)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Trwyddedu Tai Amlfeddiannaeth (Disgrifiadau Rhagnodedig) (Cymru) 2006
  The Bee Diseases and Pests Control (Wales) Order 20062006 No. 1710 (W. 172)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Rheoli Clefydau a Phlâu Gwenyn (Cymru) 2006
  The Housing (Approval of Codes of Management Practice) (Student Accommodation) (Wales) Order 20062006 No. 1709 (W. 171)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Tai (Cymeradwyo Codau Ymarfer Rheoli) (Llety Myfyrwyr) (Cymru) 2006
  The Houses in Multiple Occupation (Specified Educational Establishments) (Wales) Regulations 20062006 No. 1707 (W. 169)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Tai Amlfeddiannaeth (Sefydliadau Addysgol Penodedig) (Cymru) 2006
  The Housing (Interim Management Orders) (Prescribed Circumstances) (Wales) Order 20062006 No. 1706 (W. 168)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Tai (Gorchmynion Rheoli Dros Dro) ( Amgylchiadau Rhagnodedig) (Cymru) 2006

  Back to top