Search Legislation

Wales Statutory Instruments from 2005

Your search for Wales Statutory Instruments from 2005 has returned 191 results.

Results by year

Key

Partial
Partial dataset
Complete
Complete dataset 1999 - Present

Results grouped by 10 year periods

Data is ordered by:

 • Time of results
 • Count of results

The counts below reflect the number of documents on legislation.gov.uk that match the search for items of this legislation type and are not intended to reflect the total legislation made or enacted in a particular year.

199020002010

Narrow results by:

Legislation by Type

Legislation by Year

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleYears and NumbersLegislation type
  The Fire and Rescue Services Act 2004 (Consequential Amendments) (Wales) Order 20052005 No. 2929 (W. 214)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf y Gwasanaethau Tân ac Achub 2004 (Diwygiadau Canlyniadol) (Cymru) 2005
  The Anti-social Behaviour Act 2003 (Commencement No.4) (Wales) Order 20052005 No. 1225 (C. 55) (W. 83)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 2003 (Cychwyn Rhif 4) (Cymru) 2005
  The Avian Influenza and Newcastle Disease (Contingency Planning) (Wales) Order 20052005 No. 2840 (W. 204)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Ffliw Adar a Chlefyd Newcastle (Cynllunio Wrth Gefn) (Cymru) 2005
  The Plant Health (Amendment) (Wales) Order 20052005 No. 70 (W. 8)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Iechyd Planhigion (Diwygio) (Cymru) 2005
  The Local Government (Best Value Performance Indicators) (Wales) (Revocation) Order 20052005 No. 664 (W. 54)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Llywodraeth Leol (Dangosyddion Perfformiad Gwerth Gorau) (Cymru) (Dirymu) 2005
  The Local Government (Best Value Performance Indicators) (Wales) Order 20052005 No. 665 (W. 55)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Llywodraeth Leol (Dangosyddion Perfformiad Gwerth Gorau) (Cymru) 2005
  The Scallop Fishing (Wales) Order 20052005 No. 1717 (W. 132)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Pysgota am Gregyn Bylchog (Cymru) 2005
  The Housing (Right to Buy) (Priority of Charges) (Wales) Order 20052005 No. 1351 (W. 99)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Tai (Hawl i Brynu) (Blaenoriaeth Arwystlon) (Cymru) 2005
  The Housing (Right to Buy) (Information to Secure Tenants) (Wales) Order 20052005 No. 2681 (W. 187)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Tai (Hawl i Brynu) (Gwybodaeth i Denantiaid Diogel) (Cymru) 2005
  The Potatoes Originating in the Netherlands (Notification) (Wales) Order 20052005 No. 1162 (W. 77)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Tatws sy'n Tarddu o'r Iseldiroedd (Hysbysu) (Cymru) 2005
  The National Curriculum (Key Stage 3 Assessment Arrangements) (Wales) Order 20052005 No. 1394 (W. 108)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn y Cwricwlwm Cenedlaethol (Trefniadau Asesu Cyfnod Allweddol 3) (Cymru) 2005
  The Fire and Rescue Services (National Framework) (Wales) Order 20052005 No. 760 (W. 64)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn y Gwasanaethau Tân ac Achub (Fframwaith Cenedlaethol) (Cymru) 2005
  Local Authorities (Prescribed Fees) (Adoptions with a Foreign Element) (Wales) Regulations 20052005 No. 3114 (W. 234)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Ffioedd Rhagnodedig) (Mabwysiadu gydag Elfen Dramor) (Cymru) 2005
  National Health Service (Appointment of Consultants) (Wales) (Amendment) Regulations 20052005 No. 3039 (W. 227)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Penodi Ymgynghorwyr) (Cymru) (Diwygio) 2005
  Reporting of Prices of Milk Products (Wales) Regulations 20052005 No. 2907 (W. 206)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Adrodd ar Brisiau Cynhyrchion Llaeth (Cymru) 2005
  The Education (Nursery Education and Early Years Development and Childcare Plans) (Wales) (Amendment) Regulations 20052005 No. 1813 (W. 143)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Addysg (Addysg Feithrin a Chynlluniau Datblygu Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant) (Cymru) (Diwygio) 2005
  The Education (Review of Staffing Structure) (Wales) Regulations 20052005 No. 1910 (W. 153)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Addysg (Adolygu Strwythur Staffio) (Cymru) 2005
  The Education (Information About Individual Pupils) (Wales) (Amendment) Regulations 20052005 No. 35 (W. 2)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Addysg (Gwybodaeth am Ddisgyblion Unigol) (Cymru) (Diwygio) 2005
  The Education (Assisted Places) (Amendment) (Wales) Regulations 20052005 No. 2838 (W. 202)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Addysg (Lleoedd a Gynorthwyir) (Diwygio) (Cymru) 2005
  The Education (Assisted Places) (Incidental Expenses) (Amendment) (Wales) Regulations 20052005 No. 2837 (W. 201)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Addysg (Lleoedd a Gynorthwyir) (Mân Dreuliau) (Diwygio) (Cymru) 2005

  Back to top