Search Legislation

Wales Statutory Instruments from 2005

Your search for Wales Statutory Instruments from 2005 has returned 191 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

Legislation by Year

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleYears and NumbersLegislation type
  The Business Improvement Districts (Wales) Regulations 20052005 No. 1312 (W. 94)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Ardaloedd Gwella Busnes (Cymru) 2005
  The Miscellaneous Food Additives (Amendment) (No.2) (Wales) Regulations 20052005 No. 1311 (W. 93)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Ychwanegion Bwyd Amrywiol (Diwygio) (Rhif 2) (Cymru) 2005
  The Poultry Meat, Farmed Game Bird Meat and Rabbit Meat (Hygiene and Inspection) (Amendment) (Wales) Regulations 20052005 No. 1310 (W. 92)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cig Dofednod, Cig Adar Hela wedi'i Ffermio a Chig Cwningod (Hylendid ac Archwilio) (Diwygio) (Cymru) 2005
  The Food Labelling (Amendment) (Wales) Regulations 20052005 No. 1309 (W. 91)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Labelu Bwyd (Diwygio) (Cymru) 2005
  The Countryside Access (Means of Access, Appeals etc.) (Wales) Regulations 20052005 No. 1270 (W. 90)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Mynediad i Gefn Gwlad (Dull Mynediad, Apelau etc.) (Cymru) 2005
  The Tir Mynydd (Wales) (Amendment) Regulations 20052005 No. 1269 (W. 89)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Tir Mynydd (Cymru) (Diwygio) 2005
  The Planning and Compulsory Purchase Act 2004 (Commencement No.3 and Consequential and Transitional Provisions) (Wales) Order 20052005 No. 1229 (C. 56) (W. 87)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 (Cychwyn Rhif 3 a Darpariaethau Canlyniadol a Throsiannol) (Cymru) 2005
  The Demoted Tenancies (Review of Decisions) (Wales) Regulations 20052005 No. 1228 (W. 86)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Tenantiaethau Isradd (Adolygu Penderfyniadau) (Cymru) 2005
  The Head Teachers' Qualifications and Registration (Wales) Regulations 20052005 No. 1227 (W. 85)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cymwysterau a Chofrestru Prifathrawon (Cymru) 2005
  The Secure Tenancies (Notices) (Amendment) (Wales) Regulations 20052005 No. 1226 (W. 84)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Tenantiaethau Diogel (Hysbysiadau) (Diwygio) (Cymru) 2005
  The Anti-social Behaviour Act 2003 (Commencement No.4) (Wales) Order 20052005 No. 1225 (C. 55) (W. 83)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 2003 (Cychwyn Rhif 4) (Cymru) 2005
  The Food with Added Phytosterols or Phytostanols (Labelling) (Wales) Regulations 20052005 No. 1224 (W. 82)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Bwyd â Ffytosterolau neu Ffytostanolau Ychwanegol (Labelu) (Cymru) 2005
  The School Lunches (Prescribed Requirement) (Wales) Order 20052005 No. 1208 (W. 80)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Ciniawau Ysgol (Gofyniad Rhagnodedig) (Cymru) 2005
  The Fodder Plant Seed (Wales) Regulations 20052005 No. 1207 (W. 79)Wales Statutory Instruments
  The Adoption and Children Act 2002 (Commencement No. 8) (Wales) Order 20052005 No. 1206 (C. 54) (W. 78)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Mabwysiadu a Phlant 2002 (Cychwyn Rhif 8) (Cymru) 2005
  The Potatoes Originating in the Netherlands (Notification) (Wales) Order 20052005 No. 1162 (W. 77)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Tatws sy'n Tarddu o'r Iseldiroedd (Hysbysu) (Cymru) 2005
  The Potatoes Originating in the Netherlands (Revocation) (Wales) Regulations 20052005 No. 1161 (W. 76)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Tatws sy'n Tarddu o'r Iseldiroedd (Dirymu) (Cymru) 2005
  The Animals and Animal Products (Import and Export) (Wales) Regulations 20052005 No. 1158 (W. 75)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Anifeiliaid a Chynhyrchion Anifeiliaid (Mewnforio ac Allforio) (Cymru) 2005
  The Air Quality Limit Values (Wales) (Amendment) Regulations 20052005 No. 1157 (W. 74)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Gwerthoedd Terfyn Ansawdd Aer (Cymru) (Diwygio) 2005
  The Sweeteners in Food (Amendment) (Wales) Regulations 20052005 No. 1156 (W. 73)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Melysyddion mewn Bwyd (Diwygio) (Cymru) 2005

  Back to top