Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments from 2005 with a subject starting with S has returned 24 results.

TitleYears and NumbersLegislation type

Sea Fisheries, Wales

The Scallop Fishing (Wales) Order 20052005 No. 1717 (W. 132)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Pysgota am Gregyn Bylchog (Cymru) 2005

Seeds, Wales

The Marketing of Fruit Plant Material (Amendment) (Wales) Regulations 20052005 No. 1155 (W. 72)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Marchnata Deunyddiau Planhigion Ffrwythau (Diwygio) (Cymru) 2005
The Beet Seed (Wales) Regulations 20052005 No. 3037 (W. 225)Wales Statutory Instruments
The Cereal Seed (Wales) Regulations 20052005 No. 3036 (W. 224)Wales Statutory Instruments
The Fodder Plant Seed (Wales) Regulations 20052005 No. 1207 (W. 79)Wales Statutory Instruments
The Seed (Registration, Licensing and Enforcement) (Wales) Regulations 20052005 No. 3038 (W. 226)Wales Statutory Instruments
The Vegetable Seed (Wales) Regulations 20052005 No. 3035 (W. 223)Wales Statutory Instruments

Social Care, England and Wales

The Care Standards Act 2000 (Commencement No. 21) Order 20052005 No. 375 (W. 36) (C. 17)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Safonau Gofal 2000 (Cychwyn Rhif 21) 2005
The Children Act 2004 (Commencement No. 2) Order 20052005 No. 700 (C. 30) (W. 59)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Plant 2004 (Cychwyn Rhif 2) 2005

Social Care, Wales

Local Authorities (Prescribed Fees) (Adoptions with a Foreign Element) (Wales) Regulations 20052005 No. 3114 (W. 234)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Ffioedd Rhagnodedig) (Mabwysiadu gydag Elfen Dramor) (Cymru) 2005
The Access to Information (Post-Commencement Adoptions) (Wales) Regulations 20052005 No. 2689 (W. 189)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Mynediad i Wybodaeth (Mabwysiadu Ôl-gychwyn) (Cymru) 2005
The Adoption Agencies (Wales) Regulations 20052005 No. 1313 (W. 95)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Asiantaethau Mabwysiadu (Cymru) 2005
The Adoption Information and Intermediary Services (Pre-Commencement Adoptions) (Wales) (Amendment) Regulations 20052005 No. 3293 (W. 253)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Gwybodaeth Mabwysiadu a Gwasanaethau Cyfryngol (Mabwysiadu Cyn-gychwyn) (Cymru) (Diwygio) 2005
The Adoption Information and Intermediary Services (Pre-Commencement Adoptions) (Wales) Regulations 20052005 No. 2701 (W. 190)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Gwybodaeth Mabwysiadu a Gwasanaethau Cyfryngol (Mabwysiadau Cyn-gychwyn) (Cymru) 2005
The Adoption Support Agencies (Wales) Regulations 20052005 No. 1514 (W. 118)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Asiantaethau Cymorth Mabwysiadu (Cymru) 2005
The Day Care (Application to Schools) (Wales) Regulations 20052005 No. 118 (W. 10)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Gofal Dydd (Eu Cymhwyso i Ysgolion) (Cymru) 2005
The Health and Social Care (Community Health and Standards) Act 2003 Commencement (Wales) (No. 3) Order 20052005 No. 3285 (C. 140) (W. 249)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cychwyn Deddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Iechyd Cymunedol a Safonau) 2003 (Rhif 3) (Cymru) 2005
The Independent Review of Determinations (Adoption) (Wales) Regulations 20052005 No. 1819 (W. 147)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Adolygu Dyfarniadau'n Annibynnol (Mabwysiadu) (Cymru) 2005
The Local Authority (Non-agency Adoptions) (Wales) Regulations 20052005 No. 3113 (W. 233)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Mabwysiadau heb fod drwy Asiantaeth) (Cymru) 2005
The Local Authority Adoption Service (Wales) Regulations 20052005 No. 3115 (W. 235)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Gwasanaeth Mabwysiadu Awdurdodau Lleol (Cymru) 2005

Back to top