Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments from 2005 with a subject starting with L has returned 16 results.

TitleYears and NumbersLegislation type

Landlord and Tenant, Wales

The Commonhold and Leasehold Reform Act 2002 (Commencement No. 3 and Saving and Transitional Provision) (Wales) Order 20052005 No. 1353 (C. 59) (W. 101)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Cyfunddaliad a Diwygio Cyfraith Lesddaliad 2002 (Cychwyn Rhif 3 ac Arbediad a Darpariaeth Drosiannol) (Cymru) 2005
The Landlord and Tenant (Notice of Rent) (Wales) Regulations 20052005 No. 1355 (W. 103)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Landlord a Thenant (Hysbysu o Rent) (Cymru) 2005
The Leasehold Houses (Notice of Insurance Cover) (Wales) Regulations 20052005 No. 1354 (W. 102)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Tai Lesddaliad (Hysbysiad o Warchodaeth Yswiriant) (Cymru) 2005
The Leasehold Valuation Tribunals (Procedure) (Amendment) (Wales) Regulations 20052005 No. 1356 (W. 104)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Tribiwnlysoedd Prisio Lesddaliadau (Gweithdrefn) (Diwygio) (Cymru) 2005
The Rights of Re-entry and Forfeiture (Prescribed Sum and Period) (Wales) Regulations 20052005 No. 1352 (W. 100)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Hawliau Ailfynediad a Fforffediad (Swm a Chyfnod Rhagnodedig) (Cymru) 2005
The Service Charges (Consultation Requirements) (Amendment) (Wales) Regulations 20052005 No. 1357 (W. 105)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Taliadau Gwasanaeth (Gofynion Ymgynghori ) (Diwygio) (Cymru) 2005

Local Government Wales

The Accounts and Audit (Wales) Regulations 20052005 No. 368 (W. 34)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2005
The Anti-social Behaviour Act 2003 (Commencement No.4) (Wales) Order 20052005 No. 1225 (C. 55) (W. 83)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 2003 (Cychwyn Rhif 4) (Cymru) 2005
The Business Improvement Districts (Wales) Regulations 20052005 No. 1312 (W. 94)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Ardaloedd Gwella Busnes (Cymru) 2005
The Local Government (Best Value Performance Indicators) (Wales) (Revocation) Order 20052005 No. 664 (W. 54)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Llywodraeth Leol (Dangosyddion Perfformiad Gwerth Gorau) (Cymru) (Dirymu) 2005
The Local Government (Best Value Performance Indicators) (Wales) Order 20052005 No. 665 (W. 55)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Llywodraeth Leol (Dangosyddion Perfformiad Gwerth Gorau) (Cymru) 2005
The Valuation Tribunals (Wales) Regulations 20052005 No. 3364 (W. 261)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Tribiwnlysoedd Prisio (Cymru) 2005

Local Government, Wales

The Accounts and Audit (Wales) Regulations 20052005 No. 368 (W. 34)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2005
The Anti-social Behaviour Act 2003 (Commencement No.4) (Wales) Order 20052005 No. 1225 (C. 55) (W. 83)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 2003 (Cychwyn Rhif 4) (Cymru) 2005
The Business Improvement Districts (Wales) Regulations 20052005 No. 1312 (W. 94)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Ardaloedd Gwella Busnes (Cymru) 2005
The Valuation Tribunals (Wales) Regulations 20052005 No. 3364 (W. 261)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Tribiwnlysoedd Prisio (Cymru) 2005

Back to top