xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

RHAN 2COFRESTRU CWOTA

Cofrestrau fel tystiolaeth

8.  Mewn unrhyw weithrediadau, mae unrhyw gofnod mewn cofrestr y mae'r rheoliadau hyn yn ei gwneud yn ofynnol i'r Cynulliad Cenedlaethol ei chadw yn dystiolaeth o'r materion a nodir ynddo.