Search Legislation

Rheoliadau Bwyd Anifeiliaid (Hylendid a Gorfodi) (Cymru) 2005

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

Rheoliadau 2

ATODLEN 1CYFRAITH BWYD ANIFEILIAID BENODEDIG

 • Rhan IV o Ddeddf Amaethyddiaeth 1970 i'r graddau y mae'n ymwneud â bwydydd anifeiliaid

 • Rheoliadau Bwyd Anifeiliaid (Cymru) 2005

 • Rheoliadau Bwyd Anifeiliaid (Hylendid a Gorfodi) (Cymru) 2005

 • Rheoliadau Rheolaethau Bwyd a Bwyd Anifeiliaid Swyddogol (Cymru) 2005 i'r graddau y maent yn ymwneud â bwyd anifeiliaid

 • Rheoliad (EC) Rhif 178/2002 Senedd Ewrop a'r Cyngor yn gosod egwyddorion a gofynion cyffredinol cyfraith bwyd, yn sefydlu Awdurdod Diogelwch Bwyd Ewrop a gosod gweithdrefnau ym materion diogelwch bwyd, i'r graddau y mae'n ymwneud â bwyd anifeiliaid.

 • Rheoliad (EC) Rhif 1831/2003 Senedd Ewrop a'r Cyngor ar ychwanegion i'w defnyddio ym maeth anifeiliaid

 • Rheoliad (EC) Rhif 882/2004 Senedd Ewrop a'r Cyngor ar reolaethau swyddogol a gyflawnir i sicrhau y dilysir cydymffurfiaeth â chyfraith bwyd a bwyd anifeiliaid, rheolau iechyd anifeiliaid a lles anifeiliaid

 • Rheoliad (EC) Rhif 183/2005 Senedd Ewrop a'r Cyngor yn gosod gofynion ar gyfer hylendid bwyd anifeiliaid

Rheoliad 38

ATODLEN 2DIRYMIADAU

 • Rheoliadau Bwydydd Anifeiliaid (Sefydliadau a Chyfryngwyr) 1999 (1)

 • Rheoliadau Porthiant (Gorfodi) 1999 (2)

 • Rheoliadau Porthiant (Gofynion Diogelwch ar gyfer Porthiant ar gyfer Anifeiliaid sy'n Cynhyrchu Bwyd) 2004 (3)

 • Rheoliadau 6, 7 ac 8 o Reoliadau Porthiant (Samplu a Dadansoddi) (Diwygio) (Cymru) 2001 (4)

 • Rheoliad 17 o Reoliadau Porthiant a Phorthiant (Gorfodi) (Diwygio) (Cymru) 2001(5)

 • Rheoliadau 12 a 13 o Reoliadau Porthiant (Diwygio) 2002(6)

 • Rheoliadau 7 i 12 o Reoliadau Porthiant (Diwygio) 2003(7)

 • Rheoliadau 8 i 10 a 14 i 17 o Reoliadau Porthiant (Samplu a Dadansoddi), Porthiant (Gorfodi) a Phorthiant (Sefydliadau a Chyfryngwyr) (Diwygio) (Cymru) 2003(8)

 • Rheoliadau 16 i 20 o Reoliadau Porthiant, Porthiant (Samplu a Dadansoddi) a Phorthiant (Gorfodi) (Diwygio) (Cymru) 2003 (9)

 • Rheoliadau 4 i 11 o Reoliadau Porthiant, Porthiant (Samplu a Dadansoddi) a Phorthiant (Gorfodi) (Diwygio) (Cymru) (Rhif 2) 2003 (10))

 • Rheoliadau 4 i 11 o Reoliadau Porthiant, Porthiant (Samplu a Dadansoddi) a Phorthiant (Gorfodi) (Diwygio) (Cymru) 2004 (11))

 • Rheoliadau 4 a 5 o Reoliadau Porthiant, Porthiant (Samplu a Dadansoddi) a Phorthiant (Gorfodi) (Diwygio) (Cymru) (Rhif 2) 2004(12)

 • Rheoliadau Porthiant (Sefydliadau a Chyfryngwyr) (Diwygio) (Cymru) 2005(13)

Rheoliad 14

ATODLEN 3FFIOEDD SY'N DALADWY AM GYMERADWYAETHAU

Gweithgaredd y mae'n ofynnol cael cymeradwyaeth ar ei gyferFfi (£)
Gweithgynhyrchu'n unig ychwanegion bwyd anifeiliaid y cyfeirir atynt yn Erthygl 10(1)(a) o Reoliad 183/2005, neu eu gweithgynhyrchu a'u gosod ar y farchnad ac eithrio y rhai a bennir yn rheoliad 2(3), neu rag-gymysgeddau o'r cyfryw ychwanegion451
Gosod ar y farchnad ychwanegion bwyd anifeiliaid y cyfeirir atynt yn Erthygl 10(1)(a) o Reoliad 183/2005 ac eithrio'r rhai a bennir yn rheoliad 2(3), neu rag-gymysgeddau o'r cyfryw ychwanegion226

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English:The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as made version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources