Search Legislation

Gorchymyn Cyngor Cenedlaethol Cymru dros Addysg a Hyfforddiant (Trosglwyddo Swyddogaethau i Gynulliad Cenedlaethol Cymru a Diddymu'r Cyngor) 2005

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

Erthygl 9(2)

ATODLEN 2DIWYGIADAU CANLYNIADOL I OFFERYNNAU STATUDOL

Rheoliadau Cymhorthdal Incwm (Cyffredinol) 1987 (O.S. 1987/1967)

1.  Yn Rheoliadau Cymhorthdal Incwm (Cyffredinol) 1987:

(1Yn rheoliad 61(1)—

(a)yn is-baragraffau (a), (b) a (b)(ii) yn y diffiniad o “full-time course of advanced education” yn lle “National Council for Education and Training for Wales” rhodder “National Assembly for Wales”;

(b)yn is-baragraffau (a), (b) a (b)(ii) yn y diffiniad o “full-time course of study” yn lle “National Council for Education and Training for Wales” rhodder “National Assembly for Wales.”

(2Yn Atodlen 1B, ym mharagraff 28 yn lle “National Council for Education and Training for Wales” rhodder “National Assembly for Wales.”

Rheoliadau Budd-dal Tai (Cyffredinol) 1987 (O.S. 1987/1971)

2.  Yn rheoliad 46(1) o Reoliadau Budd-dal Tai (Cyffredinol) 1987, ym mharagraffau (a), (b) a (b)(ii) yn y diffiniad o “full-time course of study” yn lle “National Council for Education and Training for Wales” rhodder “National Assembly for Wales.”

Rheoliadau Budd-dal y Dreth Gyngor (Cyffredinol) 1992 (O.S. 1992/1814)

3.  Yn rheoliad 38(1) o Reoliadau Budd-dal y Dreth Gyngor (Cyffredinol) 1992, ym mharagraffau (a), (b) a (b)(ii), yn y diffiniad o “full-time course of study”, yn lle “National Council for Education and Training for Wales” rhodder “National Assembly for Wales.”

Rheoliadau Addysg (Llywodraethu Corfforaethau Addysg Bellach) (Cyn Golegau Chweched Dosbarth) 1992 (O.S. 1992/1957)

4.  Yn Rheoliadau Addysg (Llywodraethu Corfforaethau Addysg Bellach) (Cyn Golegau Chweched Dosbarth) 1992:

(1Yn Atodlen 1—

(a)ym mharagraff 1(a)

(i)yn y diffiniad o “business member” yn lle “TEC member” rhodder “NAW member”;

(ii)hepgorer y diffiniad o “TEC member”;

(iii)mewnosoder diffiniad ““NAW member” means a person nominated by the National Assembly for Wales”;

(b)ym mharagraff 4(1)(d) yn lle “TEC member” rhodder “NAW member”;

(c)ym mharagraff 23

(i)ym mharagraff (2)(b) yn lle “appropriate Further Education Funding Council” rhodder “National Assembly for Wales”;

(ii)ym mharagraff (4) yn lle “appropriate Further Education Funding Council” rhodder “National Assembly for Wales.”

(2Yn Atodlen 2, ym mharagraff 15 yn lle “appropriate Further Education Funding Council” rhodder “National Assembly for Wales”.

Rheoliadau Addysg (Llywodraethu Corfforaethau Addysg Bellach) (Cyn Golegau Addysg Bellach) 1992 (O.S.1992/1963)

5.  Yn Rheoliadau Addysg (Llywodraethu Corfforaethau Addysg Bellach) (Cyn Golegau Addysg Bellach) 1992:

(1Yn Atodlen 1—

(a)ym mharagraffau 21(2)(b) a 21(4) yn lle “appropriate Further Education Funding Council” rhodder “National Assembly for Wales”.

(2Yn Atodlen 2 ym mharagraff 16 yn lle “appropriate Further Education Funding Council” rhodder “National Assembly for Wales”.

Gorchymyn Addysg (Sefydliadau Dynodedig mewn Addysg Bellach) (Cymru) 1993 (O.S.1993/215)

6.  Yn erthygl 2 o Orchymyn Addysg (Sefydliadau Dynodedig mewn Addysg Bellach) (Cymru) 1993 paragraff (1) yn lle “Further Education Funding Council for Wales” rhodder “National Assembly for Wales”.

Rheoliadau Coleg Menai (Llywodraethu) 1994 (O.S. 1994/1450)

7.  Yn Rheoliadau Coleg Menai (Llywodraethu) 1994:

(1Yn Atodlen 1 ym mharagraffau 21(2)(b) a 21(4) yn lle “Further Education Funding Council for Wales” rhodder “National Assembly for Wales”.

(2Yn Atodlen 2 paragraff 16 yn lle “Further Education Funding Council for Wales” rhodder “National Assembly for Wales”.

Rheoliadau Lwfans Ceisio Gwaith 1996 (O.S. 1996/207)

8.  Yn Rheoliadau Lwfans Ceisio Gwaith 1996:

(1Yn rheoliad 1(3)—

(a)yn is-baragraffau (a), (b) a (b)(ii) yn y diffiniad o “full-time course of advanced education” yn lle “National Council for Education and Training for Wales” rhodder “National Assembly for Wales”;

(b)yn is-baragraffau (b)(i), (b)(ii) a (b)(ii)(bb) yn y diffiniad “full-time student” yn lle “National Council for Education and Training for Wales” rhodder “National Assembly for Wales”.

(2Yn rheoliad 11(3) yn lle “National Council for Education and Training for Wales” rhodder “National Assembly for Wales.”

(3Yn rheoliad 57(1), yn y diffiniad o “training” yn lle “National Council for Education and Training for Wales” rhodder “National Assembly for Wales.”

(4Yn rheoliad 75(1)(b)(i), yn lle “National Council for Education and Training for Wales” rhodder “National Assembly for Wales.”

(5Yn rheoliad 170(2), yn lle “National Council for Education and Training for Wales” rhodder “National Assembly for Wales.”

(6Yn Atodlen A1, ym mharagraff 16 yn lle “National Council for Education and Training for Wales” rhodder “National Assembly for Wales.”

Rheoliadau Grantiau Adnewyddu Tai 1996 (O.S. 1996/2890)

9.  Yn rheoliad 41 o Reoliadau Grantiau Adnewyddu Tai 1996:

(1Yn is-baragraff (d) yn y diffiniad o “access funds” yn lle “National Council for Education and Training for Wales” rhodder “National Assembly for Wales”;

(2Yn is-baragraffau (a), (b) a (b)(ii) yn y diffiniad o “full-time course of study” yn lle “National Council for Education and Training for Wales” rhodder “National Assembly for Wales”.

(3Hepgorer y diffiniad o “the NCETW means the National Council for Education and Training in Wales”.

Rheoliadau Awdurdod Addysg Lleol (Cynlluniau Cymorth Ymddygiad) 1998 (O.S. 1998/644)

10.  Yn rheoliad 3(2)(m) o Reoliadau Awdurdod Addysg Lleol (Cynlluniau Cymorth Ymddygiad) 1998 yn lle “National Council for Education and Training for Wales” rhodder “National Assembly for Wales”.

Rheoliadau Addysg (Cyhoeddi Adroddiadau Arolygiadau Awdurdod Addysg Lleol) 1998 (O.S. 1998/880)

11.  Yn rheoliad 4(1)(d) o Reoliadau Addysg (Cyhoeddi Adroddiadau Arolygiadau Awdurdod Addysg Lleol) 1998 yn lle “National Council for Education and Training for Wales” rhodder “National Assembly for Wales”.

Rheoliadau Addysg (Arolygiadau Ysgolion) (Cymru) 1998 (O.S. 1998/1866)

12.  Yn Rheoliadau Addysg (Arolygiadau Ysgolion) (Cymru) 1998:

(1Yn rheoliad 5(1)(g) a 5(1)(i) yn lle “National Council for Education and Training for Wales” rhodder “National Assembly for Wales”.

(2Yn rheoliad 6(c)(ii) a 6(d)(iv) yn lle “National Council for Education and Training for Wales” rhodder “National Assembly for Wales”.

(3Yn rheoliad 8(3)(b) ac 8(3)(c) yn lle “National Council for Education and Training for Wales” rhodder “National Assembly for Wales”.

Rheoliadau Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru (Cyfansoddiad) 1999 (O.S.1999/1619)

13.  Yn Rhan 2 o'r Atodlen i Reoliadau Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru (Cyfansoddiad) 1999 hepgorer “National Council for Education and Training for Wales”.

Rheoliadau Addysg (Ysgolion Arbennig a Gynhelir) (Cymru) 1999 (O.S. 1999/1780)

14.  Yn rheoliad 7(2)(a) o Reoliadau Addysg (Ysgolion Arbennig a Gynhelir) (Cymru) 1999 hepgorer “the National Council for Education and Training for Wales, if the proposals affect the provision of education to which section 31(1) of the Learning and Skills Act 2000 applies”.

Rheoliadau Addysg (Gwybodaeth Ysgolion) (Cymru) 1999 (O.S. 1999/1812)

15.  Yn Rheoliadau Addysg (Gwybodaeth Ysgolion) (Cymru) 1999:

(1Yn rheoliad 6(9) yn lle “National Council for Education and Training for Wales” rhodder “National Assembly for Wales”.

(2Ym mharagraff 20 yn Rhan 2 o Atodlen 1, yn lle “National Council for Education and Training for Wales” rhodder “National Assembly for Wales”.

Gorchymyn Corfforaethau Addysg Bellach (Coleg Iâl) (Addasu Offeryn Llywodraethu) 1999

16.  Yn erthygl 20(2) o Orchymyn Corfforaethau Addysg Bellach (Coleg Iâl) (Addasu Offeryn Llywodraethu) 1999 yn lle “Further Education Funding Council for Wales” rhodder “National Assembly for Wales”.

Gorchymyn Corfforaethau Addysg Bellach (Coleg Iâl) (Addasu Offeryn Llywodraethu) (Rhif 2) 1999

17.  Yng Ngorchymyn Corfforaethau Addysg Bellach (Coleg Iâl) (Addasu Offeryn Llywodraethu) (Rhif 2) 1999:

(1Yn erthyglau 3(2) a 5(2) yn lle “Further Education Funding Council for Wales” rhodder “National Assembly for Wales”.

(2Yn erthygl 5(3)—

(a)yn lle “Further Education Funding Council for Wales” rhodder “National Assembly for Wales”;

(b)hepgorer “pursuant to the fulfilment of the Council’s statutory functions.”

(3Yn erthygl 6—

(a)yn lle “Further Education Funding Council for Wales” rhodder “National Assembly for Wales”;

(b)hepgorer “from that Council”.

Gorchymyn Cyngor Cenedlaethol Cymru dros Addysg a Hyfforddiant (Swyddogaethau Interim) 2000 (O.S. 2000/2539)(Cy. 162)

18.  Dirymir Gorchymyn Cyngor Cenedlaethol Cymru dros Addysg a Hyfforddiant (Swyddogaethau Interim) 2000.

Gorchymyn Cyfrifon y Llywodraeth Gyfan (Dynodi Cyrff) 2000 (O.S. 2000/3357)

19.  Yn yr Atodlen i Orchymyn Cyfrifon y Llywodraeth Gyfan (Dynodi Cyrff) 2000 hepgorer “National Council for Education and Training for Wales”.

Rheoliadau Addysg (Cyhoeddi Cynigion a Gorchmynion Drafft) (Corfforaethau Addysg Bellach) (Cymru) 2001 (O.S. 2001/2069)(Cy. 141)

20.  Dirymir Rheoliadau Addysg (Cyhoeddi Cynigion a Gorchmynion Drafft) (Corfforaethau Addysg Bellach) (Cymru) 2001.

Rheoliadau Arolygu Addysg a Hyfforddiant (Cymru) 2001 (O.S. 2001/2501)(Cy. 204)

21.  Yn rheoliad 4(3)(c) o Reoliadau Arolygu Addysg a Hyfforddiant (Cymru) 2001 hepgorer “Cyngor Cenedlaethol Cymru dros Addysg a Hyfforddiant”.

Gorchymyn Deddf Cysylltiadau Hiliol 1976 (Dyletswyddau Statudol) 2001 (O.S. 2001/3458)

22.  Yng Ngorchymyn Deddf Cysylltiadau Hiliol 1976 (Dyletswyddau Statudol) 2001:

(1Yn Atodlen 1 hepgorer “The National Council for Education and Training for Wales”.

(2Yn Rhan 4 o Atodlen 2 yn lle “National Council for Education and Training for Wales” rhodder “ National Assembly for Wales”.

Gorchymyn Cyfrifon Llywodraeth Gyfan (Dynodi Cyrff) 2002 (O.S. 2002/454)

23.  Yn Atodlen 2 i Orchymyn Cyfrifon Llywodraeth Gyfan (Dynodi Cyrff) 2002 hepgorer “National Council for Education and Training in Wales”.

Gorchymyn Awdurdodau Lleol (Nwyddau a Gwasanaethau) (Cyrff Cyhoeddus) (Cymru) 2002 (O.S. 2002/1729)(Cy. 163)

24.  Yn yr Atodlen i Orchymyn Awdurdodau Lleol (Nwyddau a Gwasanaethau) (Cyrff Cyhoeddus) (Cymru) 2002 hepgorer “Cyngor Cenedlaethol Cymru dros Addysg a Hyfforddiant”.

Rheoliadau Credydau Treth Plant 2002 (O.S. 2002/2007)

25.  Yn rheoliad 2 o Reoliadau Credydau Treth Plant 2002 yn y diffiniad o “relevant training programme” ym mharagraff (aa) yn lle “National Council for Education and Training for Wales” rhodder “ National Assembly for Wales”.

Rheoliadau Addysg (Athrawon a'u Benthyciadau Myfyrwyr) (Ad-dalu etc) 2002 (O.S. 2002/2086)

26.  Yn Rheoliadau Addysg (Athrawon a'u Benthyciadau Myfyrwyr) (Ad-dalu etc) 2002:

(1Yn rheoliad 2 yn y diffiniad o “specialist college” yn lle “National Council for Education and Training for Wales” rhodder “National Assembly for Wales”.

(2Yn rheoliad 4(3)(d) yn lle “National Council for Education and Training for Wales” rhodder “National Assembly for Wales”.

Gorchymyn Rhyddid Gwybodaeth (Awdurdodau Cyhoeddus Ychwanegol) 2002 (O.S. 2002/2623)

27.  Yn Atodlen 1 o Orchymyn Rhyddid Gwybodaeth (Awdurdodau Cyhoeddus Ychwanegol) 2002 hepgorer “The National Council for Education and Training for Wales”.

Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Anghymhwyso) 2003 (O.S. 2003/437)

28.  Yn Rhan 1 o'r Atodlen i Orchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Anghymhwyso) 2003 hepgorer “The National Council for Education and Training for Wales”.

Gorchymyn Cyfrifon Llywodraeth Gyfan (Dynodi Cyrff) 2003 (O.S. 2003/489)

29.  Yn yr Atodlen i Orchymyn Cyfrifon Llywodraeth Gyfan (Dynodi Cyrff) 2003 hepgorer “National Council for Education and Training for Wales”.

Rheoliadau Budd-dal Plant (Cyffredinol) 2003 (O.S. 2003/493)

30.  Yn rheoliad 1 o Reoliadau Budd-dal Plant (Cyffredinol) 2003 yn y diffiniad o “relevant training programme” ym mharagraff (b) yn lle “National Council for Education and Training for Wales” rhodder “National Assembly for Wales”.

Rheoliadau Cyfrifon Dysgu Unigol Cymru 2003 (O.S. 2003/918)(Cy. 119)

31.  Yn rheoliad 1(2) o Reoliadau Cyfrifon Dysgu Unigol Cymru 2003 yn y diffiniad o “gweinyddydd cyfrifon dysgu” (“learning accounts administrator”) ar ôl “y Rheoliadau hyn” ychwaneger “neu Gynulliad Cenedlaethol Cymru”.

Rheoliadau Addysg (Cynlluniau Trefniadaeth Ysgolion) (Cymru) 2003 (O.S. 2003/1732)(Cy. 190)

32.  Yn rheoliad 5(1)(viii) o Reoliadau Addysg (Cynlluniau Trefniadaeth Ysgolion) (Cymru) 2003 hepgorer “Cyngor Cenedlaethol Cymru dros Addysg a Hyfforddiant”.

Rheoliadau Addysg (Athrawon a'u Benthyciadau Myfyrwyr) (Ad-daliadau etc) 2003 (O.S. 2003/1917)

33.  Yn Rheoliadau Addysg (Athrawon a'u Benthyciadau Myfyrwyr) (Ad-daliadau etc) 2003:

(1Yn rheoliad 2 yn y diffiniad o “specialist college” yn lle “National Council for Education and Training for Wales” rhodder “National Assembly for Wales”.

(2Yn rheoliad 4(3)(d) yn lle “National Council for Education and Training for Wales” rhodder “National Assembly for Wales”.

Rheoliadau Fforymau Ysgolion (Cymru) 2003 (O.S. 2003/2909)(Cy. 275)

34.  Yn Rheoliadau Fforymau Ysgolion (Cymru) 2003:

(1Yn rheoliad 1 yn y diffiniad o “corff perthnasol” (“relevant body”) ychwaneger “)” ar ôl “a'r awdurdod ei hunan” a hepgorer “ond heb gynnwys Cyngor Cenedlaethol Cymru dros Addysg a Hyfforddiant)”.

(2Yn rheoliad 6(4) yn lle “Gyngor Cenedlaethol Cymru dros Addysg a Hyfforddiant” rhodder “Cynulliad Cenedlaethol Cymru”.

Rheoliadau Cyllidebau AALl, Cyllidebau Ysgolion a Chyllidebau Ysgolion Unigol (Cymru) 2003 (O.S. 2003/3118) (Cy.296)

35.  Yn rheoliad 2(8)(a) o Reoliadau Cyllidebau AALl, Cyllidebau Ysgolion a Chyllidebau Ysgolion Unigol (Cymru) 2003 yn lle “Gyngor Cenedlaethol Cymru dros Addysg a Hyfforddiant” rhodder “Gynulliad Cenedlaethol Cymru”.

Rheoliadau Addysg (Gwybodaeth am Ddisgyblion Unigol) (Cymru) 2003 (2003/3237)(Cy. 317)

36.  Yn Rheoliadau Addysg (Gwybodaeth am Ddisgyblion Unigol) (Cymru) 2003:

(1Yn rheoliad 2 yn y diffiniad o “cyfeirnod gweithgaredd dysgu” (“learning activity reference”) yn lle “Gyngor Cenedlaethol Cymru dros Addysg a Hyfforddiant” rhodder “Gynulliad Cenedlaethol Cymru”.

(2Yn rheoliad 4(2)(b) hepgorer “Cyngor Cenedlaethol Cymru dros Addysg a Hyfforddiant”.

Rheoliadau Arolygu Gwasanaethau Cymorth Ieuenctid Cymru 2004 (O.S. 2004/679)(Cy. 67)

37.  Yn rheoliad 2(3) o Reoliadau Arolygu Gwasanaethau Cymorth Ieuenctid Cymru 2004 hepgorer “(c) Cyngor Addysg a Hyfforddiant i Gymru”.

Rheoliadau Cyfrannau Cyllideb Ysgolion (Cymru) 2004 (O.S. 2004/2506)(Cy. 224)

38.  Yn Rheoliadau Cyfrannau Cyllideb Ysgolion (Cymru) 2004:

(1Yn rheoliad 2 hepgorer “ystyr y Cyngor Cenedlaethol (“the National Council”) yw Cyngor Cenedlaethol Cymru dros Addysg a Hyfforddiant”.

(2Yn rheoliad 7(3) hepgorer “neu'r Cyngor Cenedlaethol”.

(3Yn rheoliad 8(2) yn lle “Cyngor Cenedlaethol” rhodder “Cynulliad Cenedlaethol”.

(4Yn rheoliad 14(2) yn lle “Cyngor Cenedlaethol” rhodder “Cynulliad Cenedlaethol”.

(5Yn y pennawd i reoliad 15 yn lle “Cyngor Cenedlaethol” rhodder “Cynulliad Cenedlaethol”.

(6Yn rheoliad 15 yn lle “Cyngor Cenedlaethol” rhodder “Cynulliad Cenedlaethol”.

Rheoliadau Cynigion Trefniadaeth Ysgolion gan Gyngor Cenedlaethol Cymru dros Addysg a Hyfforddiant 2004 (O.S. 2004/1576) (Cy. 162)

39.  Yn Rheoliadau Cynigion Trefniadaeth Ysgolion gan Gyngor Cenedlaethol Cymru dros Addysg a Hyfforddiant 2004:

(1Yn enw'r Rheoliadau yn lle “Gyngor Cenedlaethol Cymru dros Addysg a Hyfforddiant” rhodder “Gynulliad Cenedlaethol Cymru”.

(2Yn rheoliad 1(1) yn lle “Gyngor Cenedlaethol Cymru dros Addysg a Hyfforddiant” rhodder “Gynulliad Cenedlaethol Cymru”.

(3Yn rheoliad 2 hepgorer “ystyr “y Cyngor” (“the Council”) yw Cyngor Cenedlaethol Cymru dros Addysg a Hyfforddiant”.

(4Yn rheoliad 4 yn lle “y Cyngor” rhodder “y Cynulliad Cenedlaethol” (“the National Assembly”).

(5Yn rheoliad 5—

(a)ym mharagraffau (1), (2) a (3) yn lle “Cyngor” rhodder “Cynulliad Cenedlaethol”;

(b)ym mharagraff (4) ac is-baragraff (dd) yn lle “Cyngor” rhodder “Cynulliad Cenedlaethol”;

(c)ym mharagraff (4) hepgorer “(a) y Cynulliad Cenedlaethol”;

(ch)ym mharagraff (5) a (6) yn lle “Cyngor” rhodder “Cynulliad Cenedlaethol”.

(6Yn rheoliad 6 yn lle “i'r Cyngor” rhodder “i Gynulliad Cenedlaethol Cymru”.

(7Dirymir rheoliad 7.

(8Dirymir rheoliad 8.

(9Mewnosoder y canlynol ar ôl rheoliad 6:

Penderfyniad gan y Cynulliad Cenedlaethol

8A.—(1Ar ôl i'r cyfnod a grybwyllir yn rheoliad 6 ddod i ben, rhaid i'r Cynulliad Cenedlaethol benderfynu p'un ai—

(a)i dynnu'r cynigion yn ôl,

(b)i'w cadarnhau heb eu haddasu; neu

(c)i'w cadarnhau'n ddarostyngedig i addasiadau.

(2Wrth wneud penderfyniad o dan baragraff (1), rhaid i'r Cynulliad Cenedlaethol roi sylw i unrhyw wrthwynebiadau a wneir yn unol â rheoliad 6 ac nas tynnir yn ôl.

(3Cyn cadarnhau'r cynigion yn ddarostyngedig i addasiadau rhaid i'r Cynulliad Cenedlaethol ymgynghori â'r personau hynny y mae o'r farn eu bod yn briodol.

(4Caiff cadarnhad o dan is-baragraff (1)(b) neu (c) fod yn amodol ar fod achlysur penodedig o fath sydd wedi'i ragnodi yn digwydd erbyn amser penodedig; ac os nad yw'r achlysur yn digwydd erbyn yr amser penodedig rhaid i'r Cynulliad Cenedlaethol ailystyried ei benderfyniad o dan baragraff (1).

(5Caiff y Cynulliad Cenedlaethol dynnu ei gynigion yn ôl ar unrhyw adeg cyn bod penderfyniad yn cael ei wneud o dan y rheoliad hwn.

(10Yn rheoliad 9—

(a)ym mharagraff (1) hepgorer “(a) y Cyngor”;

(b)ym mharagraff (2)(a) mewnosoder “Cenedlaethol” ar ôl y gair “Cynulliad” ac yn lle “Cyngor” rhodder “Cynulliad Cenedlaethol”;

(c)dirymir paragraff (3).

(11Yn rheoliad 10—

(a)dirymir paragraff (1);

(b)ym mharagraff (2)—

(i)hepgorer “(a) y Cyngor”.

(ii)ar ôl “a gymeradwywyd” mewnosoder “neu a gadarnhawyd”.

(12Dirymir rheoliad 13.

(13Yn rheoliad 14—

(a)ym mharagraff (1) yn lle “Cyngor” rhodder “Cynulliad Cenedlaethol”;

(b)ym mharagraff (2) yn lle “Cyngor” rhodder “Cynulliad Cenedlaethol” ac ar ôl “cynigion” mewnosoder “ac unrhyw wybodaeth berthnasol arall”.

(14Yn rheoliad 16(1) yn lle “y gall cymeradwyo” rhodder “y gall cadarnhau”.

(15Yn rheoliad 17 hepgorer “(a) y Cyngor”.

(16Yn Atodlen 1—

(a)ym mharagraff 1 yn lle “Cyngor” rhodder “Cynulliad Cenedlaethol”;

(b)hepgorer paragraff 12.

(17Yn Atodlen 2, ym mharagraff 1 yn lle “Cyngor” rhodder “Cynulliad Cenedlaethol”.

(18Dirymir Atodlen 3.

(19Yn Atodlen 4—

(a)ym mharagraff 1 ar ôl “a gymeradwywyd” mewnosoder “neu a gadarnhawyd”;

(b)ym mharagraff 4:

(i)yn lle “Cyngor” rhodder “Cynulliad Cenedlaethol”;

(ii)dileër “, gan roi sylw i unrhyw ganllawiau a ddyroddir gan y Cynulliad Cenedlaethol,”;

(c)hepgorer paragraff 5;

(ch)ym mharagraff 6 yn lle “i'r Cyngor” rhodder “i'r Cynulliad Cenedlaethol”.

Gorchymyn Cyfrifon Llywodraeth Gyfan (Dynodi Cyrff) 2005 (O.S. 2005/486)

40.  Yn Atodlen 1 i Orchymyn Cyfrifon Llywodraeth Gyfan (Dynodi Cyrff) 2005 hepgorer “National Council for Education and Training for Wales”.

Gorchymyn Ymgorffori Coleg Catholig Dewi Sant 2005 (SI 2005/2293)

41.  Yng Ngorchymyn Ymgorffori Coleg Catholig Dewi Sant 2005:

(1Yn erthygl 2 hepgorer y diffiniad o “y Cyngor”.

(2Yn erthygl 7:

(a)ym mharagraff (1) yn lle “ganiatâd y Cyngor” rhodder “ganiatâd y Cynulliad”;

(b)ym mharagraff (3) yn lle “gan y Cyngor” rhodder “gan y Cynulliad”.

(3Yn erthygl 9 yn lle “a'r Cyngor” rhodder “a'r Cynulliad”.

(4Yn erthygl 10:

(a)yn lle paragraff (2)(a) rhodder—

(a)eiddo wedi'i gaffael neu wedi codi yn ei werth yn gyfan gwbl neu'n rhannol drwy gyfrwng cymorth ariannol a ddarparwyd gan:

(i)y Cynulliad o dan adran 34 o Ddeddf Dysgu a Medrau 2000 o 1 April 2006 ymlaen;

(ii)Cyngor Cenedlaethol Cymru dros Addysg a Hyfforddiant o dan adran 34 o Ddeddf Dysgu a Medrau rhwng 1 Ebrill 2001 a 31 Mawrth 2006;

(iii)Cyngor Cyllido Addysg Bellach Cymru o dan adran 5 o Ddeddf Addysg Bellach ac Uwch 1992 cyn 1 Ebrill 2001.;

(b)ym mharagraff (3)(a) yn lle “eu breinio yn y Cyngor” rhodder “eu breinio yn y Cynulliad”.

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English:The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as made version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources