xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

Gorchymyn Deddf Tai 2004 (Cychwyn Rhif 2) (Cymru) 2005

  1. 1.Enwi, dehongli a chymhwyso

  2. 2.Darpariaethau sy'n dod i rym ar y dyddiad cychwyn