Search Legislation

Rheoliadau Addysg (Trefniadau Ymsefydlu ar gyfer Athrawon Ysgol) (Cymru) 2005

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

 1. Testun rhagarweiniol

 2. 1.Enwi, cychwyn a chymhwyso

 3. 2.Dirymu a darpariaeth drosiannol

 4. 3.Dehongli

 5. 4.Torri terfynau amser

 6. 5.Corff priodol

 7. 6.Gofyniad i wasanaethu cyfnod ymsefydlu

 8. 7.Sefydliadau lle ceir gwasanaethu cyfnod ymsefydlu

 9. 8.Hyd cyfnod ymsefydlu

 10. 9.Cyfnodau o gyflogaeth sy'n cyfrif tuag at gyfnod ymsefydlu

 11. 10.Ymestyn cyfnod ymsefydlu cyn ei gwblhau

 12. 11.Gwasanaethu mwy nag un cyfnod ymsefydlu

 13. 12.Goruchwylio a hyfforddi yn ystod y cyfnod ymsefydlu

 14. 13.Y safonau ar gyfer penderfynu a yw person wedi cwblhau cyfnod ymsefydlu yn foddhaol

 15. 14.Cwblhau cyfnod ymsefydlu

 16. 15.Ymestyn cyfnod ymsefydlu yn unol â phenderfyniad gan y corff priodol neu'r Cyngor

 17. 16.Terfynu cyflogaeth yn dilyn methiant i gwblhau cyfnod ymsefydlu yn foddhaol

 18. 17.Apelau

 19. 18.Swyddogaethau eraill y corff priodol

 20. 19.Taliadau

 21. 20.Canllawiau gan y Cynulliad Cenedlaethol

 22. Llofnod

  1. ATODLEN 1

   ACHOSION LLE CEIR CYFLOGI PERSON FEL ATHRO NEU ATHRAWES MEWN YSGOL BERTHNASOL HEB FOD WEDI CWBLHAU CYFNOD YMSEFYDLU YN FODDHAOL

   1. 1.Person sydd ar 1 Ebrill 2003 yn athro neu athrawes...

   2. 2.Person sy'n gwasanaethu cyfnod ymsefydlu (gan gynnwys cyfnod ymsefydlu sydd...

   3. 3.Person sydd wedi methu â chwblhau cyfnod ymsefydlu yn foddhaol...

   4. 4.Person sydd wedi'i gyflogi fel athro neu athrawes gyflenwi tymor...

   5. 5.Person sydd wedi'i gyflogi fel athro neu athrawes gyflenwi tymor...

   6. 6.Person nad yw mwyach yn gallu cael ei gyflogi o...

   7. 7.Person sy'n athro neu athrawes ysgol o fewn ystyr adran...

   8. 8.Person sydd wedi cwblhau cyfnod ymsefydlu yn foddhaol o dan...

   9. 9.Person sydd wedi cael, neu sy'n gymwys i gael, ei...

   10. 10.Person — (a) sydd wedi cwblhau'n llwyddiannus y cyfnod ymsefydlu...

   11. 11.Person sydd, mewn perthynas â phroffesiwn athrawon ysgol, yn dod...

   12. 12.Person sydd wedi cwblhau'n llwyddiannus gyfnod prawf ar gyfer athrawon...

   13. 13.Person sydd wedi cwblhau'n llwyddiannus Raglen Ymsefydlu Taleithiau Jersey ar...

   14. 14.Person sydd wedi'i gymeradwyo gan Gyngor Addysg Taleithiau Guernsey fel...

   15. 15.Person sydd wedi cwblhau'n llwyddiannus gyfnod ymsefydlu ar gyfer athrawon...

   16. 16.Person sydd wedi cwblhau'n llwyddiannus Raglen Ymsefydlu Ysgolion Addysg Plant...

   17. 17.Person a oedd ar neu cyn 1 Ebrill 2003 —...

   18. 18.Person a oedd ar neu cyn 1 Ebrill 2003 —...

   19. 19.Person sy'n athro neu athrawes gymwysedig yn rhinwedd rheoliad 5...

   20. 20.Person sy'n athro neu athrawes gymwysedig yn rhinwedd rheoliad 5...

   21. 21.Person y ceir ei gyflogi o dan Reoliadau Ymsefydlu Lloegr...

   22. 22.Person sydd — (a) wedi cwblhau'n llwyddiannus raglen o hyfforddiant...

   23. 23.Person sydd — (a) yn athro neu athrawes gymwysedig yn...

  2. ATODLEN 2

   Y WEITHDREFN AR GYFER APELIO YN ERBYN PENDERFYNIAD GAN Y CORFF PRIODOL

   1. 1.Dehongli

   2. 2.Yr amser a'r dull ar gyfer apelio

   3. 3.Hysbysiad yr apêl

   4. 4.Dogfennau ychwanegol, diwygio'r apêl a'i thynnu yn ôl

   5. 5.Cydnabod yr apêl a rhoi gwybod amdano

   6. 6.Cais am ragor o ddeunydd

   7. 7.Ateb gan y corff priodol

   8. 8.Cynnwys yr ateb

   9. 9.Dogfennau ychwanegol, diwygio'r ateb a'i dynnu yn ôl

   10. 10.Cydnabod yr ateb a rhoi gwybod amdano

   11. 11.Pŵer i benderfynu ar yr apêl heb wrandawiad

   12. 12.Gwrandawiad apêl

   13. 13.Pennu dyddiad ar gyfer y gwrandawiad

   14. 14.Y camau sydd i'w dilyn gan yr apelydd a'r corff priodol ar ôl i'r hysbysiad am y gwrandawiad ddod i law

   15. 15.Newid lleoliad neu amser y gwrandawiad

   16. 16.Y weithdrefn yn y gwrandawiad

   17. 17.Penderfyniad y Cyngor

   18. 18.Afreoleidd-dra

   19. 19.Dogfennau

 23. Nodyn Esboniadol

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English:The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as made version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources