Search Legislation

Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Treuliau Teithio a Pheidio â Chodi Tâl) (Diwygio) (Cymru) 2005

 Help about what version

What Version

 Help about opening options

Opening Options

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

Nodyn Esboniadol

(Nid yw'r nodyn hwn yn rhan o'r Rheoliadau)

Mae'r Rheoliadau hyn yn diwygio ymhellach Reoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Treuliau Teithio a Pheidio â Chodi Tâl) 1988 (“y prif Reoliadau”) sy'n darparu ar gyfer peidio â chodi taliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (“GIG”) ac ar gyfer talu treuliau teithio mewn achosion penodol.

Mae gan rai personau hawl awtomatig i beidio â thalu taliadau'r GIG ac i gael taliadau am dreuliau teithio am eu bod yn cael budd-daliadau penodedig y wladwriaeth.

O ran hawl personau eraill nad oes ganddynt hawl awtomatig i beidio â thalu taliadau'r GIG ac i gael taliadau am dreuliau teithio, cyfrifir yr hawl yn unol â'r darpariaethau sydd yn y prif Reoliadau. Mewn achosion o'r fath, cyfrifir incwm, cyfalaf a gofynion yr hawlydd (a rhai teulu'r person hwnnw, lle y bônt yn berthnasol). Gwneir y cyfrifiad hwn trwy gymhwyso darpariaethau wedi'u haddasu Rheoliadau Cymhorthdal Incwm (Cyffredinol) 1987 a nodir yn Atodlen 1 i'r prif Reoliadau.

Mae rheoliadau 4 a 6 yn diwygio'r prif Reoliadau i gynyddu'r symiau a ddefnyddir fel sail ar gyfer cyfrifo hawl i beidio â thalu taliadau'r GIG a chael taliadau treuliau teithio.

Mae rheoliad 5 yn estyn i 5 mlynedd gyfnod dilysu hysbysiad o hawl i beidio â thalu a chael taliadau treuliau teithio pan ddyroddir yr hysbysiad i berson sengl 65 oed neu drosodd, neu i un o gwpl pan fo un partner yn 60 oed neu drosodd a bod y partner arall yn 65 oed neu drosodd pan nad oes gan yr hawlydd fathau penodol o incwm neu blentyn dibynnol neu bobl ifanc ar eu haelwyd.

Mae'r diwygiadau a wneir yn rheoliad 6 yn darparu bod yr enillion a ddiystyrir ac a nodir yn Atodlen 8 o Reoliadau Cymhorthdal Incwm (Cyffredinol) 1987 i'w cymhwyso i berson sengl 60 oed neu drosodd ac i gwpl pan fo un neu ddau o'r partïon yn 60 oed neu drosodd. Yn ychwanegol, caiff y rhieni unigol hynny sy'n 60 oed neu drosodd eu gofynion wedi'u cyfrifo yn unol â'r symiau a ragnodir yn Rheoliadau Credyd Pensiwn y Wladwriaeth 2002 a chaiff y rhieni unigol hynny o dan 60 eu gofynion wedi'u cyfrifo yn unol â'r swm a ragnodwyd ac a bennir yn Rheoliadau Cymhorthdal Incwm (Cyffredinol) 1987.

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English: The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as made version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources