Search Legislation

Rheoliadau Asiantaethau Mabwysiadu (Cymru) 2005

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

 1. Testun rhagarweiniol

 2. RHAN 1 CYFFREDINOL

  1. 1.Enwi, cychwyn a chymhwyso

  2. 2.Dehongli

 3. RHAN 2 ASIANTAETH FABWYSIADU — TREFNIADAU AR GYFER GWAITH MABWYSIADU

  1. 3.Sefydlu panel mabwysiadu

  2. 4.Deiliadaeth swydd aelodau'r panel mabwysiadu

  3. 5.Cyfarfodydd panel mabwysiadu

  4. 6.Talu ffioedd — cadeirydd neu berson annibynnol ar banel mabwysiadu awdurdod lleol

  5. 7.Trefniadau asiantaeth fabwysiadu ar gyfer gwaith mabwysiadu

  6. 8.Gofyniad i benodi cynghorydd asiantaeth i'r panel mabwysiadu

  7. 9.Gofyniad i benodi cynghorydd meddygol

  8. 10.Sefydlu paneli mabwysiadu newydd ar 30 Rhagfyr 2005

 4. RHAN 3 DYLETSWYDDAU ASIANTAETH FABWYSIADU OS YW'R ASIANTAETH YN YSTYRIED MABWYSIADU AR GYFER PLENTYN

  1. 11.Cymhwysiad rheoliadau 11 i 20

  2. 12.Gofyniad i ddechrau cofnod achos i blentyn

  3. 13.Gofyniad i ddarparu cwnsela a gwybodaeth ar gyfer y plentyn a chanfod ei ddymuniadau a'i deimladau.

  4. 14.Gofyniad i ddarparu cwnsela a gwybodaeth ar gyfer rhiant neu warcheidwad y plentyn neu bobl eraill a chanfod eu dymuniadau a'u teimladau.

  5. 15.Gofyniad i gael gwybodaeth am y plentyn (gan gynnwys gwybodaeth am ei iechyd)

  6. 16.Gofyniad i gael gwybodaeth am deulu'r plentyn (gan gynnwys gwybodaeth am iechyd y teulu)

  7. 17.Gofyniad i baratoi adroddiad ysgrifenedig ar gyfer y panel mabwysiadu

  8. 18.Swyddogaeth y panel mabwysiadu o ran plentyn a atgyfeirir gan yr asiantaeth fabwysiadu

  9. 19.Penderfyniad a hysbysiad gan yr asiantaeth fabwysiadu

  10. 20.Cais i benodi swyddog achosion teuluol ar gyfer Cymru neu swyddog o CAFCASS

 5. RHAN 4 DYLETSWYDDAU ASIANTAETH FABWYSIADU O RAN DARPAR FABWYSIADYDD

  1. 21.Gofyniad i ddarparu cwnsela a gwybodaeth

  2. 22.Gofyniad i ystyried cais am asesiad o addasrwydd i fabwysiadu plentyn

  3. 23.Gofyniad i wneud gwiriadau gyda'r heddlu

  4. 24.Gofyniad i hysbysu

  5. 25.Gofyniad i ddarparu paratoad ar gyfer mabwysiadu

  6. 26.Gweithdrefnau o ran gwneud asesiad

  7. 27.Swyddogaeth y panel mabwysiadu

  8. 28.Penderfyniad a hysbysiad gan yr asiantaeth fabwysiadu

  9. 29.Gwybodaeth sydd i'w hanfon at y panel adolygu annibynnol

  10. 30.Adolygiadau a therfynu cymeradwyaeth

  11. 31.Dyletswyddau asiantaeth fabwysiadu mewn achos adran 83 yn dilyn cymeradwyo darpar fabwysiadydd

 6. RHAN 5 DYLETSWYDDAU'R ASIANTAETH FABWYSIADU O RAN LLEOLIAD ARFAETHEDIG PLENTYN GYDA DARPAR FABWYSIADYDD

  1. 32.Y lleoliad arfaethedig

  2. 33.Swyddogaeth y panel mabwysiadu o ran lleoliad arfaethedig

  3. 34.Penderfyniad yr asiantaeth fabwysiadu o ran y lleoliad arfaethedig

  4. 35.Swyddogaeth yr asiantaeth fabwysiadu mewn achos adran 83

 7. RHAN 6 LLEOLIADAU AC ADOLYGIADAU

  1. 36.Gofynion a osodir ar yr asiantaeth fabwysiadu cyn y lleolir y plentyn ar gyfer ei fabwysiadu gyda darpar fabwysiadydd

  2. 37.Adolygiadau

  3. 38.Swyddogion adolygu annibynnol

  4. 39.Tynnu cydsyniad yn ôl

 8. RHAN 7 COFNODION

  1. 40.Storio cofnodion achos

  2. 41.Cadw cofnodion achos

  3. 42.Cyfrinachedd cofnodion achos

  4. 43.Mynediad at gofnodion achos a datgelu gwybodaeth

  5. 44.Trosglwyddo cofnodion achos

  6. 45.Cymhwyso rheoliadau 41 i 43

 9. RHAN 8 AMRYWIOL

  1. 46.Addasu Deddf 1989 o ran mabwysiadu

  2. 47.Cyswllt

  3. 48.Dirymu

 10. Llofnod

 11. YR ATODLENNI

  1. Atodlen 1

   1. Rhan 1 Gwybodaeth am y plentyn

   2. Rhan 2 Materion i'w cynnwys yn adroddiad ar iechyd y plentyn

   3. Rhan 3 Gwybodaeth am deulu'r plentyn ac eraill

   4. Rhan 4 Manylion ynghylch gwarcheidwad

   5. Rhan 5 Manylion ynghylch iechyd rhieni a brodyr a chwiorydd naturiol y plentyn

  2. Atodlen 2

   Gwybodaeth a Dogfennau i'w darparu i swyddog achosion teuluol ar gyfer Cymru neu swyddog o CAFCASS

  3. Atodlen 3

   1. Rhan 1 Tramgwyddau a bennir at ddibenion rheoliad 23(3)

   2. Rhan 2 Tramgwyddau statudol a ddiddymwyd

  4. Atodlen 4

   1. Rhan 1 Gwybodaeth am y darpar fabwysiadydd

   2. Rhan 2 Gwybodaeth am iechyd y darpar fabwysiadydd

  5. Atodlen 5

   Gwybodaeth am y plentyn i'w rhoi i ddarpar fabwysiadydd

  6. Atodlen 6

   Cynllun lleoliad

 12. Nodyn Esboniadol

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English:The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as made version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources