Search Legislation

Wales Statutory Instruments from 2004

Your search for Wales Statutory Instruments from 2004 has returned 192 results.

Results by year

Key

Partial
Partial dataset
Complete
Complete dataset 1999 - Present

Results grouped by 10 year periods

Data is ordered by:

 • Time of results
 • Count of results

The counts below reflect the number of documents on legislation.gov.uk that match the search for items of this legislation type and are not intended to reflect the total legislation made or enacted in a particular year.

199020002010

Narrow results by:

Legislation by Type

Legislation by Year

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleYears and NumbersLegislation type
  The Miscellaneous Food Additives (Amendment) (Wales) Regulations 20042004 No. 554 (W. 57)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Ychwanegion Bwyd Amrywiol (Diwygio) (Cymru) 2004
  The Jam and Similar Products (Wales) Regulations 20042004 No. 553 (W. 56)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynhyrchion Jam a Chynhyrchion Tebyg (Cymru) 2004
  The Health Professions Wales (Establishment, Membership, Constitution and Functions) Order 20042004 No. 551 (W. 55)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Proffesiynau Iechyd Cymru (Sefydlu, Aelodaeth, Cyfansoddiad a Swyddogaethau) 2004
  The Health Professions Wales (Transfer of Staff, Property, Rights and Liabilities) Order 20042004 No. 550 (W. 54)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Proffesiynau Iechyd Cymru (Trosglwyddo Staff, Eiddo, Hawliau a Rhwymedigaethau) 2004
  The Education (Individual Pupil Information) (Prescribed Persons) (Wales) Regulations 20042004 No. 549 (W. 53)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Addysg (Gwybodaeth am Ddisgyblion Unigol) (Personau Rhagnodedig) (Cymru) 2004
  The Health and Social Care (Community Health and Standards) Act 2003 (Commencement No. 1) (Wales) Order 20042004 No. 480 (W. 49) (C. 19)Wales Statutory Instruments
  The National Health Service (General Medical Services Contracts) (Wales) Regulations 20042004 No. 478 (W. 48)Wales Statutory Instruments
  The General Medical Services Transitional and Consequential Provisions (Wales) Order 20042004 No. 477 (W. 47)Wales Statutory Instruments
  The Council Tax (Demand Notices) (Wales) (Amendment) Regulations 20042004 No. 460 (W. 45)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Dreth Gyngor (Hysbysiadau Galw am Dalu) (Cymru) (Diwygio) 2004
  The Council Tax (Prescribed Classes of Dwellings) (Wales) (Amendment) Regulations 20042004 No. 452 (W. 43)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Dreth Gyngor (Dosbarthau Rhagnodedig ar Anheddau) (Cymru) (Diwygio) 2004
  The Local Authorities (Alteration of Requisite Calculations) (Wales) Regulations 20042004 No. 451 (W. 42)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Addasu Cyfrifiadau Gofynnol) (Cymru) 2004
  The Food (Hot Chilli and Hot Chilli Products) (Emergency Control) (Amendment) (Wales) Regulations 20042004 No. 392 (W. 40)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Bwyd (Tsilis Poeth a Chynhyrchion Tsilis Poeth) (Rheolaeth Frys) (Diwygio)(Cymru) 2004
  The Removal of Obstructions from Highways (Wales) Regulations 20042004 No. 317 (W. 34)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Codi Rhwystrau oddi ar Briffyrdd (Cymru) 2004
  The Countryside and Rights of Way Act 2000 (Commencement No. 4) (Wales) Order 20042004 No. 315 (C. 16) (W. 33)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 (Cychwyn Rhif 4) (Cymru) 2004
  The Processed Cereal-based Foods and Baby Foods for Infants and Young Children (Wales) Regulations 20042004 No. 314 (W. 32)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Bwydydd Proses sydd wedi'u Seilio ar Rawn a Bwydydd Babanod ar gyfer Babanod a Phlant Ifanc (Cymru) 2004
  The Infant Formula and Follow-on Formula (Amendment) (Wales) Regulations 20042004 No. 313 (W. 31)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Fformwla Fabanod a Fformwla Ddilynol (Diwygio) (Cymru) 2004
  The Housing Renewal Grants (Prescribed Form and Particulars) (Amendment) (Wales) Regulations 20042004 No. 254 (W. 29)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Grantiau Adnewyddu Tai (Ffurflen a Manylion Rhagnodedig) (Diwygio) (Cymru) 2004
  The Housing Renewal Grants (Amendment) (Wales) Regulations 20042004 No. 253 (W. 28)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Grantiau Adnewyddu Tai (Diwygio) (Cymru) 2004
  The Adoption and Children Act 2002 (Commencement No. 5) (Wales) Order 20042004 No. 252 (C. 9) (W. 27)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Mabwysiadu a Phlant 2002 (Cychwyn Rhif 5) (Cymru) 2004
  The Food (Provisions relating to Labelling) (Wales) Regulations 20042004 No. 249 (W. 26)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Bwyd (Darpariaethau sy'n ymwneud â Labelu) (Cymru) 2004

  Back to top