Search Legislation

Wales Statutory Instruments from 2004

Your search for Wales Statutory Instruments from 2004 has returned 192 results.

Results by year

Key

Partial
Partial dataset
Complete
Complete dataset 1999 - Present

Results grouped by 10 year periods

Data is ordered by:

 • Time of results
 • Count of results

The counts below reflect the number of documents on legislation.gov.uk that match the search for items of this legislation type and are not intended to reflect the total legislation made or enacted in a particular year.

199020002010

Narrow results by:

Legislation by Type

Legislation by Year

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleYears and NumbersLegislation type
  The General Medical Services Transitional and Consequential Provisions (Wales) (No. 2) Order 20042004 No. 1016 (W. 113)Wales Statutory Instruments
  The Care Standards Act 2000 (Commencement No. 13) (Wales) Order 20042004 No. 1015 (W. 112) (C. 45)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Safonau Gofal 2000 (Cychwyn Rhif 13) (Cymru) 2004
  The National Health Service (Optical Charges and Payments) and (General Ophthalmic Services) (Amendment) (Wales) Regulations 20042004 No. 1014 (W. 111)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd a Thaliadau Optegol) a (Gwasanaethau Offthalmig Cyffredinol) (Diwygio) (Cymru) 2004
  The Council Tax (Administration and Enforcement) and the Non-Domestic Rating (Collection and Enforcement) (Local Lists) (Amendment) (Wales) Regulations 20042004 No. 1013 (W. 110)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Dreth Gyngor (Gweinyddu a Gorfodi) ac Ardrethu Annomestig (Casglu a Gorfodi) (Rhestri Lleol) (Diwygio) (Cymru) 2004
  The Food for Particular Nutritional Uses (Addition of Substances for Specific Nutritional Purposes) (Wales) (Amendment) Regulations 20042004 No. 1012 (W. 109)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Bwyd at Ddefnydd Maethol Neilltuol (Ychwanegu Sylweddau at Ddibenion Maethol Penodol) (Cymru) (Diwygio) 2004
  The Adoption Support Services (Local Authorities) (Wales) Regulations 20042004 No. 1011 (W. 108)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Gwasanaethau Cymorth Mabwysiadu (Awdurdodau Lleol) (Cymru) 2004
  The Local Authorities (Capital Finance and Accounting) (Wales) (Amendment) Regulations 20042004 No. 1010 (W. 107)Wales Statutory Instruments
  The Non-Domestic Rating (Miscellaneous Provisions) (Amendment) (Wales) Regulations 20042004 No. 1000 (W. 106)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Darpariaethau Amrywiol) (Diwygio) (Cymru) 2004
  The Anti-Social Behaviour Act 2003 (Commencement No.1) (Wales) Order 20042004 No. 999 (C. 43) (W. 105)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 2003 (Cychwyn Rhif 1) (Cymru) 2004
  The Pigs (Records, Identification and Movement) (Wales) Order 20042004 No. 996 (W. 104)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Moch (Cofnodion, Adnabod a Symud) (Cymru) 2004
  The Education Act 2002 (Commencement No. 4 and Transitional Provisions) (Wales) Order 20042004 No. 912 (C. 40) (W. 95)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Addysg 2002 (Cychwyn Rhif 4 a Darpariaethau Trosiannol) (Cymru) 2004
  The Dairy Produce Quotas (Wales) (Amendment) Regulations 20042004 No. 911 (W. 94)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cwotâu Cynnyrch Llaeth (Cymru) (Diwygio) 2004
  The Water Act 2003 (Commencement) (Wales) Order 20042004 No. 910 (C. 39) (W. 93)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Dŵr 2003 (Cychwyn) (Cymru) 2004
  The Litter and Dog Fouling (Fixed Penalty) (Wales) Order 20042004 No. 909 (W. 92)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Sbwriel a Baeddu gan Gwn (Cosb Benodedig) (Cymru) 2004
  The Education (School Organisation Proposals) (Wales) (Amendment) Regulations 20042004 No. 908 (W. 91)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Addysg (Cynigion Trefniadaeth Ysgolion) (Cymru) (Diwygio) 2004
  The Welsh Development Agency (Derelict Land) Order 20042004 No. 907 (W. 90)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Awdurdod Datblygu Cymru (Tir Diffaith) 2004
  Community Health Councils Regulations 20042004 No. 905 (W. 89)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynghorau Iechyd Cymuned 2004
  The Health and Social Care (Community Health and Standards) Act 2003 Commencement (No. 2) (Wales) Order 20042004 No. 873 (C. 37) (W. 88)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Iechyd Cymunedol a Safonau) 2003 Cychwyn (Rhif 2) (Cymru) 2004
  The Education (Induction Arrangements for School Teachers) (Amendment) (Wales) Regulations 20042004 No. 872 (W. 87)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Addysg (Trefniadau Ymsefydlu ar gyfer Athrawon Ysgol) (Diwygio) (Cymru) 2004
  The National Health Service (Travelling Expenses and Remission of Charges) (Amendment) (Wales) Regulations 20042004 No. 871 (W. 86)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Treuliau Teithio a Pheidio â Chodi Tâl) (Diwygio) (Cymru) 2004

  Back to top