Search Legislation

Wales Statutory Instruments from 2004

Your search for Wales Statutory Instruments from 2004 has returned 192 results.

Results by year

Key

Partial
Partial dataset
Complete
Complete dataset 1999 - Present

Results grouped by 10 year periods

Data is ordered by:

 • Time of results
 • Count of results

The counts below reflect the number of documents on legislation.gov.uk that match the search for items of this legislation type and are not intended to reflect the total legislation made or enacted in a particular year.

199020002010

Narrow results by:

Legislation by Type

Legislation by Year

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleYears and NumbersLegislation type
  The Food Labelling (Amendment) (No. 2) (Wales) Regulations 20042004 No. 3022 (W. 261)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Labelu Bwyd (Diwygio) (Rhif 2) (Cymru) 2004
  The Council Tax (Chargeable Dwellings, Exempt Dwellings and Discount Disregards) (Amendment) (Wales) Order 20042004 No. 2921 (W. 260)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn y Dreth Gyngor (Anheddau Taladwy, Anheddau Esempt a Diystyru Gostyngiadau) (Diwygio) (Cymru) 2004
  The Council Tax (Liability for Owners) (Amendment) (Wales) Regulations 20042004 No. 2920 (W. 259)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Dreth Gyngor (Atebolrwydd Perchenogion) (Diwygio) (Cymru) 2004
  The Single Payment Scheme and Miscellaneous Direct Support Schemes (Appeals) (Wales) Regulations 20042004 No. 2919 (W. 258)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynllun y Taliad Sengl ac Amrywiol Gynlluniau Cymorth Uniongyrchol (Apelau) (Cymru) 2004
  The Fire and Rescue Services Act 2004 (Firefighters' Pension Scheme) (Wales) Order 20042004 No. 2918 (W. 257)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf y Gwasanaethau Tân ac Achub 2004 (Cynllun Pensiwn y Dynion Tân) (Cymru) 2004
  The Fire and Rescue Services Act 2004 (Commencement) (Wales) Order 20042004 No. 2917 (C. 121) (W. 256)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf y Gwasanaethau Tân ac Achub 2004 (Cychwyn) (Cymru) 2004
  The Water Act 2003 (Commencement No. 2) (Wales) Order 20042004 No. 2916 (C. 120) (W. 255)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Dŵr 2003 (Cychwyn Rhif 2) (Cymru) 2004
  The National Curriculum (Key Stage 2 Assessment Arrangements) (Wales) Order 20042004 No. 2915 (W. 254)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn y Cwricwlwm Cenedlaethol (Trefniadau Asesu Cyfnod Allweddol 2) (Cymru) 2004
  The National Curriculum (Key Stage 2 Assessment Arrangements) (Consequential Amendments) (Wales) Regulations 20042004 No. 2914 (W. 253)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Cwricwlwm Cenedlaethol (Trefniadau Asesu Cyfnod Allweddol 2) (Diwygiadau Canlyniadol) (Cymru) 2004
  The Oil and Fibre Plant Seed (Wales) Regulations 20042004 No. 2881 (W. 251)Wales Statutory Instruments
  The Care Council for Wales (Specification of Social Care Workers) (Registration) Order 20042004 No. 2880 (W. 250)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cyngor Gofal Cymru (Pennu Gweithwyr Gofal Cymdeithasol) (Cofrestru) 2004
  The National Assistance (Assessment of Resources) (Amendment No. 2) (Wales) Regulations 20042004 No. 2879 (W. 249)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cymorth Gwladol (Asesu Adnoddau) (Diwygio Rhif 2) (Cymru) 2004
  The Local Authorities (Goods and Services) (Public Bodies) (Wales) Order 20042004 No. 2878 (W. 248)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Awdurdodau Lleol (Nwyddau a Gwasanaethau) (Cyrff Cyhoeddus) (Cymru) 2004
  The Powys (Brecon and Llanfrynach Communities) Order 20042004 No. 2747 (W. 245)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Powys (Cymunedau Aberhonddu a Llanfrynach) 2004
  The Neath Port Talbot and Powys (Cwmtwrch) Order 20042004 No. 2746 (W. 244)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Castell-nedd Port Talbot a Phowys (Cwm-twrch) 2004
  The Town and Country Planning (Fees for Applications and Deemed Applications) (Amendment) (Wales) Regulations 20042004 No. 2736 (W. 243)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Ffioedd am Geisiadau a Cheisiadau Tybiedig) (Diwygio) (Cymru) 2004
  The TSE (Wales) (Amendment) Regulations 20042004 No. 2735 (W. 242)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau TSE (Cymru) (Diwygio) 2004
  The Feeding Stuffs (Sampling and Analysis) (Amendment) (Wales) Regulations 20042004 No. 2734 (W. 241)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Bwydydd Anifeiliaid (Samplu a Dadansoddi) (Diwygio) (Cymru) 2004
  The Education (Health Standards) (Wales) Regulations 20042004 No. 2733 (W. 240)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Addysg (Safonau Iechyd) (Cymru) 2004
  The Compulsory Purchase of Land (Prescribed Forms) (National Assembly for Wales) Regulations 20042004 No. 2732 (W. 239)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Prynu Tir yn Orfodol (Ffurfiau Rhagnodedig) (Cynulliad Cenedlaethol Cymru) 2004

  Back to top