Gorchymyn Fferm Wynt ar y Môr Cefnenni Tywod Scarweather 2004

Erthygl 6(1)

ATODLEN 2STRYDOEDD SYDD I'W CAU DROS DRO

(1)(2)(3)
ArdalStryd sydd i'w chauRhychwant y cau dros dro
Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port TalbotHeol Caer Bont a Llwybr Troed Rhif 92Rhwng pwyntiau B ac F
Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port TalbotHeol Caer BontRhwng pwyntiau A a B
Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port TalbotLlwybr Troed Rhif 93Rhwng pwyntiau C a D
Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port TalbotFfordd breifat yng Ngweithfeydd Dur Port TalbotRhwng pwyntiau G ac H