Search Legislation

Gorchymyn Deddf Addysg 2002 (Cychwyn Rhif 5) (Cymru) 2004

What Version

 Help about what version

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

RHAN 2Darpariaethau sy'n dod i rym ar 1 Medi 2004

Y ddarpariaethY pwnc
Adran 21Cyfrifoldeb cyffredinol dros redeg ysgol
Adran 22Hyfforddiant a chymorth i lywodraethwyr
Adran 30Adroddiadau llywodraethwyr a gwybodaeth arall
Adran 32Cyfrifoldeb dros bennu dyddiadau tymhorau a gwyliau ac amserau sesiynau
Adran 39(1) i'r graddau y mae'n ymwneud â'r diffiniad o “statutory provision”Dehongli Pennod 1
Adran 155Arolygu addysg feithrin
Adran 176Ymgynghori â disgyblion
Adran 215(1) i'r graddau y mae'n ymwneud â darpariaethau Atodlen 21 isodMân ddiwygiadau a diwygiadau canlyniadol
Adran 215(2) i'r graddau y mae'n ymwneud â darpariaethau Atodlen 22 isodDiddymiadau
Atodlen 14, paragraffau 1 i 7Arolygu addysg feithrin
Atodlen 21 —Mân Ddiwygiadau a Diwygiadau Canlyniadol
Paragraff 39(1) a (5)
Paragraff 63 ac eithrio is-baragraff (a)
Paragraff 68
Paragraff 110(1) a (3) ond at ddiben dileu paragraff (e) o is-adran (6) o adran 127 o Ddeddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998
Atodlen 22, Rhan 3, diddymu —Diddymiadau
Deddf Plant 1989(1), adran 79P(4)(d) a'r “and” sy'n dod o'i blaen;

Deddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998(2).

Adran 38, adrannau 41 a 42, adran 127(6)(e), yn adran 138, yn is-adran (4)(b), y geiriau “paragraph 4 or 8 of Schedule 23 or”, ac yn is-adran (5), paragraff (a)(ii) a (iii) ac, ym mharagraff (b)(ii), y gair “46”, yn Rhan II o Atodlen 11, paragraff 7, yn Atodlen 30, paragraff 204(b)

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English:The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

  • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
  • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
  • confers power and blanket amendment details
  • all formats of all associated documents
  • correction slips
  • links to related legislation and further information resources