Search Legislation

Rheoliadau Cyllidebau AALl, Cyllidebau Ysgolion a Chyllidebau Ysgolion Unigol (Cymru) 2003

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

Cyllideb ysgolion

4.—(1Drwy hyn rhagnodir y dosbarthiadau neu'r disgrifiadau o wariant awdurdod addysg lleol a bennir ym mharagraff (2) at ddibenion adran 45A(2) o Ddeddf 1998 a phenderfynu ar gyllideb ysgolion awdurdod addysg lleol.

(2Dyma'r dosbarthiadau neu'r disgrifiadau o wariant awdurdod addysg lleol —

(a)gwariant ar ddarparu a chynnal a chadw ysgolion a gynhelir ac ysgolion meithrin a gynhelir ac ar addysg y disgyblion a gofrestrwyd yn yr ysgolion hynny;

(b)gwariant ar addysg disgyblion mewn ysgolion annibynnol, ysgolion arbennig nas cynhelir(1), unedau cyfeirio disgyblion(2)) yn y cartref ac yn yr ysbyty, ac ar unrhyw drefniadau eraill ar gyfer darparu addysg gynradd ac uwchradd i ddisgyblion heblaw mewn ysgolion a gynhelir gan awdurdod addysg lleol; ac

(c)pob gwariant arall a dynnir mewn cysylltiad â swyddogaethau'r awdurdod mewn perthynas â darparu addysg gynradd ac uwchradd, i'r graddau nad yw gwariant o'r fath yn dod o fewn paragraff (a) neu (b),

ond ddim ond i'r graddau nad yw gwariant o'r fath —

(a)yn dod o fewn dosbarth neu ddisgrifiad o wariant a ragnodir gan reoliad 5 at ddibenion adran 45A(1) o Ddeddf 1998 a phenderfynu ar gyllideb AALl yr awdurdod addysg lleol, a

(b)yn wariant a eithrir.

(1)

Cymeradwyir a rheoleiddir ysgolion arbennig nas cynhelir gan reoliadau a wneir o dan adran 342 o Ddeddf 1996.

(2)

Sefydlir unedau cyfeirio disgyblion o dan adran 19 o Ddeddf 1996.

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English:The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as made version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources