Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments from 2003 numbered between 300 and 399 has returned 11 results.

Results by year

Key

Partial
Partial dataset
Complete
Complete dataset 1999 - Present

Results grouped by 10 year periods

Data is ordered by:

 • Time of results
 • Count of results

The counts below reflect the number of documents on legislation.gov.uk that match the search for items of this legislation type and are not intended to reflect the total legislation made or enacted in a particular year.

199020002010

Narrow results by:

Legislation by Type

Legislation by Year

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleYears and NumbersLegislation type
  The Movement of Animals (Restrictions) (Wales) Order 20032003 No. 399 (W. 56)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Symud Anifeiliaid (Cyfyngiadau) (Cymru) 2003
  The Local Authorities (Referendums) (Petitions and Directions) (Amendment) (Wales) Regulations 20032003 No. 398 (W. 55)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Refferenda) (Deisebau a Chyfarwyddiadau) (Diwygio) (Cymru) 2003
  The Town and Country Planning (Enforcement) (Written Representations Procedure) (Wales) Regulations 20032003 No. 395 (W. 54)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Gorfodi) (Gweithdrefn Sylwadau Ysgrifenedig) (Cymru) 2003
  The Town and Country Planning (Enforcement Notices and Appeals) (Wales) Regulations 20032003 No. 394 (W. 53)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Hysbysiadau Gorfodi ac Apelau) (Cymru) 2003
  The Town and Country Planning (Referrals and Appeals) (Written Representations Procedure) (Wales) Regulations 20032003 No. 390 (W. 52)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Atgyfeiriadau ac Apelau) (Gweithdrefn Sylwadau Ysgrifenedig) (Cymru) 2003
  The General Teaching Council for Wales (Constitution) (Amendment) Regulations 20032003 No. 389 (W. 51)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru (Cyfansoddiad) (Diwygio) 2003
  The Bluetongue (Wales) Order 20032003 No. 326 (W. 47)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn y Tafod Glas (Cymru) 2003
  The Assured Tenancies and Agricultural Occupancies (Forms) (Amendment) (Wales) Regulations 20032003 No. 307 (W. 46)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Tenantiaethau Sicr a Meddianaethau Amaethyddol Sicr (Ffurflenni) (Diwygio) (Cymru) 2003
  The Plastic Materials and Articles in Contact with Food (Amendment) (Wales) Regulations 20032003 No. 302 (W. 44)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Deunyddiau ac Eitemau Plastig mewn Cysylltiad â Bwyd (Diwygio) (Cymru) 2003
  The National Health Service (Optical Charges and Payments) (Amendment) (Wales) Regulations 20032003 No. 301 (W. 43)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd a Thaliadau Optegol) (Diwygio) (Cymru) 2003
  The Road Traffic (Vehicle Emissions) (Fixed Penalty) (Wales) Regulations 20032003 No. 300 (W. 42)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Traffig Ffyrdd (Allyriadau Cerbydau) (Cosbau Penodedig) 2003

  Back to top