Search Legislation

Gorchymyn Deddf Addysg 2002 (Cychwyn Rhif 3) (Cymru) 2003

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

Erthyglau 4, 5, 6 a 7

YR ATODLEN

RHAN IDarpariaethau sy'n dod i rym ar 1 Rhagfyr 2003

Y ddarpariaethY pwnc
Adran 46Fforymau Derbyn
Adran 188 i'r raddau y mae'n ymwneud â darpariaethau Atodlen 16 isodArolygiadau ysgolion
Atodlen 16, paragraffau 1 i 3Diwygiadau i Ddeddf Arolygiadau Ysgolion 1996

RHAN IIDarpariaethau sy'n dod i rym ar 4 Rhagfyr 2003

Y ddarpariaethY pwnc
Adran 41Penderfyniad cyllideb benodedig yr AALl
Adran 42Pŵer yr Ysgrifennydd Gwladol i osod lleiafswm cyllideb ysgolion
Adran 215(1) i'r graddau y mae'n ymwneud â darpariaethau Atodlen 21 isodMân ddiwygiadau a diwygiadau canlyniadol
Adran 215(2) i'r graddau y mae'n ymwneud â darpariaethau Atodlen 22 isodDiddymiadau
Atodlen 21,Mân ddiwygiadau a diwygiadau canlyniadol
Paragraff 100 (1) a (2),
Paragraff 113 i'r graddau nad yw eisoes mewn grym ac eithrio is-baragraffau (a), (b) ac (f),
Paragraff 125,
Yn Atodlen 22, Rhan 3, diddymu —Diddymiadau
Deddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998(1),
Adran 46,
Yn adran 143, y cofnod mewn perthynas â “local schools budget”.

RHAN IIIDarpariaethau sy'n dod i rym ar 1 Ionawr 2004

Y ddarpariaethY pwnc
Adrannau 157 i 171Rheoleiddio ysgolion annibynnol
Adrannau 172 i 174Ysgolion annibynnol: plant ag anghenion addysgol arbennig
Adran 215(1) i'r graddau y mae'n ymwneud â darpariaethau Atodlen 21 isodMân ddiwygiadau a diwygiadau canlyniadol
Adran 215(2) i'r graddau y mae'n ymwneud â darpariaethau Atodlen 22 isodDiddymiadau
Atodlen 21Mân ddiwygiadau a diwygiadau canlyniadol
Paragraff 122(b),
Yn Atodlen 22, Rhan 3, diddymu —Diddymiadau
Deddf Pensiynau ac Ymddeoliad Barnwyr 1993(2), yn Atodlen 5, y cyfeiriad at “Chairman of an Independent Schools Tribunal”, yn Atodlen 7, paragraff 5(5) (xxvii),
Deddf Addysg 1996, adrannau 464 i 478, adran 537(9) a (10), yn adran 568, yn is-adran (2) y geiriau “section 468, 471(1) and 474”, yn is-adran (3) y geiriau o “section 354(6)” hyd at “401” ac is-adran (4), yn adran 580, y cofnodion sy'n ymwneud â “register, registration; registered school; Registrar of Independent Schools”, Atodlen 34,
Deddf Arolygiadau Ysgolion 1996(3), yn adran 10, is-adran (3)(e) ac, yn is-adran (4B), paragraff (f) a'r “or” blaenorol, yn adran 11(5), ym mharagraff (a), “e”, yn adran 20(3), paragraff (b) a'r “or” blaenorol, yn adran 21, yn is-adran (4), paragraff (b) a'r “or” blaenorol, yn Atodlen 3, yn y diffiniad o “appropriate authority” ym mharagraff 1, ym mharagraff (c), “e”,
Deddf Addysgu ac Addysg Uwch 1998(4), yn adran 3, is-adran (3)(c),
Deddf Safonau Gofal 2000(5), Adran 100, yn Atodlen 4, paragraff 24.

RHAN IVDarpariaethau sy'n dod i rym ar 9 Ionawr 2004

Y ddarpariaethY pwnc
Adran 51 i'r graddau y mae'n ymwneud â darpariaethau Atodlen 4 isodPlant sydd wedi'u gwahardd yn barhaol o ddwy ysgol neu fwy
Adran 52(1) i (6)Gwaharddiadau
Adran 207 awdurdodau addysg lleolAdennill: addasu rhwng
Adran 208Adennill: achosion arbennig
Adran 215(1) i'r graddau y mae'n ymwneud â darpariaethau Atodlen 21 isodMân ddiwygiadau a diwygiadau canlyniadol
Adran 215(2) i'r graddau y mae'n ymwneud â darpariaethau Atodlen 22 isodDiddymiadau
Atodlen 4, paragraffau 1 a 4 neu fwyPlant sydd wedi'u gwahardd yn barhaol o ddwy ysgol
Atodlen 21,Mân ddiwygiadau a diwygiadau canlyniadol
Paragraff 1 ond i'r graddau y mae'n ymwneud â lwfansau ar gyfer panelau apêl yn erbyn gwaharddiad,
Paragraff 2 ac eithrio is-baragraff (a),
Paragraff 22 ond i'r graddau y mae'n amnewid paragraff 15(b) newydd o Atodlen 1 i Ddeddf Tribiwnlysoedd ac Ymchwiliadau 1992,
Paragraff 27(1) a (2),
Paragraff 112 ac eithrio i'r graddau y mae'n mewnosod y diffiniad o “foundation governor”,
Paragraff 113 i'r graddau nad yw eisoes mewn grym ac eithrio is-baragraffau (b) ac (f),
Yn Atodlen 22, Rhan 3, diddymu —Diddymiadau
Deddf Llywodraeth Leol 1974(6), adran 25(5)(b),
Deddf Addysg 1996(7), adran 492, Yn Atodlen 1, paragraff 7,
Deddf Addysg 1997(8). Yn Atodlen 7, paragraff 36,
Deddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998, adrannau 64 i 68, Atodlen 18.

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English:The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as made version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources