Gorchymyn Deddf Addysg 2002 (Cychwyn Rhif 3) (Cymru) 2003

Diwrnodau penodedig

7.  9 Ionawr 2004 yw'r diwrnod penodedig i'r darpariaethau a bennir yn Rhan IV o'r Atodlen i'r Gorchymyn hwn ddod i rym.