Search Legislation

Gorchymyn Deddf Addysg 2002 (Cychwyn Rhif 2) (Cymru) 2003

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

Erthyglau 4, 5 a 6

YR ATODLEN

RHAN IY darpariaethau sy'n dod i rym ar 1 Awst 2003

Y ddarpariaethY pwnc
Adrannau 60 i 64

Pwerau ymyrryd —

Awdurdodau addysg lleol

Adran 178(1) a (4)Arolygiadau ardal
Adran 215(2) i'r graddau y mae'n ymwneud â darpariaethau Atodlen 22 isodDiddymiadau

Yn Atodlen 22, Rhan 3, diddymu —

Deddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd 1995(1), adran 28Q(12),

Deddf Addysg 1996(2), adrannau 483(3A), 483A(7), 490, 497A(3), yn adran 580, y cofnodion sy'n ymwneud â “city academy”, “city college for the technology of the arts”, “city technology college”,

Deddf Dysgu a Medrau 2000(3), Atodlen 8.

Diddymiadau

RHAN IIY darpariaethau sy'n dod i rym ar 1 Medi 2003

Y ddarpariaethY pwnc
Adran 19(6) i'r graddau y mae'n ymwneud â darpariaethau Atodlen 1 isodCyrff llywodraethu
Adrannau 27 a 28Pŵer corff llywodraethu i ddarparu cyfleusterau cymunedol
Adran 29Swyddogaethau ychwanegol cyrff llywodraethu
Adran 40 i'r graddau y mae'n ymwneud â darpariaethau Atodlen 3 isodDiwygiadau i Ran 2 o Ddeddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998
Adran 136Addysg bellach : darparu addysg
Adran 137Penaethiaid sefydliadau addysg bellach
Adran 138Hyfforddiant mewn darparu addysg bellach
Adran 139Cymru : darparu addysg uwch
Adran 140Addysg bellach : cyffredinol
Adrannau 181 i 185Lwfansau ar gyfer addysg neu hyfforddiant
Adran 197Cytundebau a datganiadau partneriaeth
Adran 199Cludiant ar gyfer personau dros oedran ysgol gorfodol
Adran 202Sefydliadau addysg bellach : cofnodion
Adran 203Sefydliadau addysg bellach : deunydd peryglus, etc
Adran 206Niwsans neu aflonyddwch ar safleoedd addysg
Adran 215(1) i'r graddau y mae'n ymwneud â darpariaethau Atodlen 21 isodMân ddiwygiadau a diwygiadau canlyniadol
Adran 215(2) i'r graddau y mae'n ymwneud â darpariaethau Atodlen 22 isodDiddymiadau
Atodlen 1, paragraff 3(1) (ac eithrio paragraff (a)) ac is-baragraffau (3) i (8) i'r graddau y maent yn ymwneud â'r pŵer a roddir gan is-baragraff (1)(b)Cyrff llywodraethu
Atodlen 3, paragraffau 1 i 5Diwygiadau i Ran 2 o Ddeddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998
Atodlen 19Cludiant ar gyfer personau dros oedran ysgol gorfodol
Atodlen 20Niwsans neu aflonyddwch ar safleoedd addysgol
Atodlen 21,Mân ddiwygiadau a diwygiadau canlyniadol
Paragraff 4,
Paragraff 34
Yn Atodlen 22, Rhan 3, diddymuDiddymiadau
Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1982(4), adran 40,
Deddf Addysg Bellach ac Uwch 1992(5), yn Atodlen 8, paragraff 90,
Deddf Addysg 1996, adran 509(6), ac yn Atodlen 37, paragraff 55,
Deddf Addysg 1997(6), yn Atodlen 7, paragraff 9(3),
Deddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998(7)), yn Atodlen 30, paragraff 133(b).

RHAN IIIY darpariaethau sy'n dod i rym ar 1 Tachwedd 2003

Y ddarpariaethY pwnc
Adran 43Fforymau Ysgol

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English:The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as made version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources