Search Legislation

Wales Statutory Instruments from 2002

Your search for Wales Statutory Instruments from 2002 has returned more than 200 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

Legislation by Year

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleYears and NumbersLegislation type
  The County Borough of Torfaen (Electoral Changes) Order 20022002 No. 3279 (W. 317)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Bwrdeistref Sirol Tor-faen (Newidiadau Etholiadol) 2002
  The County of Ceredigion (Electoral Changes) Order 20022002 No. 3278 (W. 316)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Sir Ceredigion (Newidiadau Etholiadol) 2002
  The County Borough of The Vale of Glamorgan (Electoral Changes) Order 20022002 No. 3277 (W. 315)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg (Newidiadau Etholiadol) 2002
  The County Borough of Newport (Electoral Changes) Order 20022002 No. 3276 (W. 314)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Bwrdeistref Sirol Casnewydd (Newidiadau Etholiadol) 2002
  The County of Monmouthshire (Electoral Changes) Order 20022002 No. 3275 (W. 313)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Sir Fynwy (Newidiadau Etholiadaol) 2002
  The County of Gwynedd (Electoral Changes) Order 20022002 No. 3274 (W. 312)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Sir Gwynedd (Newidiadau Etholiadol) 2002
  The Cardiff and Vale of Glamorgan (Michaelston and Grangetown) Order 20022002 No. 3273 (W. 311)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Caerdydd a Bro Morgannwg (Llanfihangel-ynys-Afan a Grangetown) 2002
  The Ceredigion and Pembrokeshire (St Dogmaels) Order 20022002 No. 3272 (W. 310)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Ceredigion a Sir Benfro (Llandudoch) 2002
  The Newport (Caerleon and Malpas) Order 20022002 No. 3271 (W. 309)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Casnewydd (Caerllion a Malpas) 2002
  The Carmarthenshire and Pembrokeshire (Clynderwen, Cilymaenllwyd and Henllanfallteg) Order 20022002 No. 3270 (W. 308)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro (Clynderwen, Cilymaenllwyd a Henllanfallteg) 2002
  The Products of Animal Origin (Third Country Imports) (Wales) (Amendment) (No.2) Regulations 20022002 No. 3230 (W. 307)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynhyrchion sy'n Deillio o Anifeiliaid (Mewnforion Trydydd Gwledydd) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2002
  The Potatoes Originating in Egypt (Amendment) (Wales) (No. 2) Regulations 20022002 No. 3226 (W. 306)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Tatws sy'n Deillio o'r Aifft (Diwygio) (Cymru) (Rhif 2) 2002
  The National Health Service (Pharmaceutical Services) and (General Medical Services) (Amendment) (Wales) Regulations 20022002 No. 3189 (W. 305)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Gwasanaethau Fferyllol) a (Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol) (Diwygio) (Cymru) 2002
  The Genetically Modified Organisms (Deliberate Release) (Wales) Regulations 20022002 No. 3188 (W. 304)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Organeddau A Addaswyd Yn Enetig (Eu Gollwng Yn Fwriadol) (Cymru) 2002
  The Leasehold Reform (Notices) (Amendment) (Wales) Regulations 20022002 No. 3187 (W. 303)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Diwygio'r Drefn Brydlesol (Hysbysiadau) (Diwygio) (Cymru) 2002
  The Rating Lists (Valuation Date) (Wales) Order 20022002 No. 3186 (W. 302)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn y Rhestrau Ardrethu (Dyddiad Prisio) (Cymru) 2002
  The Education Act 2002 (Commencement No. 1) (Wales) Order 20022002 No. 3185 (C. 107) (W. 301)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Addysg 2002 (Cychwyn Rhif 1) (Cymru) 2002
  The Education Act 2002 (Transitional Provisions) (Wales) Regulations 20022002 No. 3184 (W. 300)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Deddf Addysg 2002 (Darpariaethau Trosiannol) (Cymru) 2002
  The Air Quality Limit Values (Wales) Regulations 20022002 No. 3183 (W. 299)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Gwerthoedd Terfyn Ansawdd Aer (Cymru) 2002
  The Air Quality (Amendment) (Wales) Regulations 20022002 No. 3182 (W. 298)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Ansawdd Aer (Diwygio) (Cymru) 2002

  Back to top