Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments from 2002 with a subject starting with A has returned 38 results.

TitleYears and NumbersLegislation type

Agriculture, Wales

The Artificial Insemination of Cattle (Animal Health) (Amendment) (Wales) Regulations 20022002 No. 1131 (W. 118)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Ffrwythloni Artiffisial Gwartheg (Iechyd Anifeiliaid) (Diwygio) (Cymru) 2002
The Bovines and Bovine Products (Trade) (Amendment) (Wales) (No. 2) Regulations 20022002 No. 2325 (W. 232)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Bucholion a Chynhyrchion Buchol (Masnach) (Diwygio) (Cymru) (Rhif 2) 2002
The Bovines and Bovine Products (Trade) (Amendment) (Wales) Regulations 20022002 No. 1174 (W. 122)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Bucholion a Chynhyrchion Buchol (Masnach) (Diwygio) (Cymru) 2002
The Environmental Impact Assessment (Uncultivated Land and Semi-Natural Areas) (Wales) Regulations 20022002 No. 2127 (W. 214)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Asesu Effeithiau Amgylcheddol (Tir heb ei Drin ac Ardaloedd Lled-naturiol) (Cymru) 2002
The Feeding Stuffs (Amendment) (Wales) Regulations 20022002 No. 1797 (W. 172)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Porthiant (Diwygio) (Cymru) 2002
The Organic Products (Wales) Regulations 20022002 No. 3159 (W. 294)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynhyrchion Organig (Cymru) 2002
The Products of Animal Origin (Third Country Imports) (Wales) (Amendment) (No.2) Regulations 20022002 No. 3230 (W. 307)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynhyrchion sy'n Deillio o Anifeiliaid (Mewnforion Trydydd Gwledydd) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2002
The Tir Mynydd (Wales) (Amendment) Regulations 20022002 No. 1806 (W. 176)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Tir Mynydd (Cymru) (Diwygio) 2002
The Food and Animal Feedingstuffs (Products of Animal Origin from China) (Control) (Wales) Regulations 20022002 No. 203 (W. 26)Wales Statutory Instruments
The Food and Animal Feedingstuffs (Products of Animal Origin from China) (Emergency Control) (Wales) Regulations 20022002 No. 1798 (W. 173)Wales Statutory Instruments
The Products of Animal Origin (Third Country Imports) (Wales) (Amendment) Regulations 20022002 No. 3011 (W. 283)Wales Statutory Instruments
The Products of Animal Origin (Third Country Imports) (Wales) Regulations 20022002 No. 1387 (W. 136)Wales Statutory Instruments

Animals, Wales

The Animal Gatherings (Interim Measures) (Wales) (Amendment) (No. 2) Order 20022002 No. 2060 (W. 209)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Crynoadau Anifeiliaid (Mesurau Dros Dro) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2002
The Animal Gatherings (Interim Measures) (Wales) (Amendment) Order 20022002 No. 1358 (W. 134)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Crynoadau Anifeiliaid (Mesurau Dros Dro) (Cymru) (Diwygio) 2002
The Animal Gatherings (Interim Measures) (Wales) Order 20022002 No. 283 (W. 34)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Crynoadau Anifeiliaid (Mesurau Dros Dro) (Cymru) 2002
The Animals and Animal Products (Import and Export) (England and Wales) (Amendment) (Wales) (No. 2) Regulations 20022002 No. 1039 (W. 111)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Anifeiliaid a Chynhyrchion Anifeiliaid (Mewnforio ac Allforio) (Lloegr a Chymru) (Diwygio) (Cymru) (Rhif 2) 2002
The Animals and Animal Products (Import and Export) (England and Wales) (Amendment) (Wales) Regulations 20022002 No. 430 (W. 52)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Anifeiliaid a Chynhyrchion Anifeiliaid (Mewnforio ac Allforio) (Lloegr a Chymru) (Diwygio) (Cymru) 2002
The Cattle (Identification of Older Animals) (Wales) (Amendment) Regulations 20022002 No. 273 (W. 29)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Gwartheg (Adnabod Anifeiliaid Hŷn) (Cymru) (Diwygio) 2002
The Cattle Database (Amendment) (Wales) Regulations 20022002 No. 304 (W. 35)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gronfa Ddata Gwartheg (Diwygio) (Cymru) 2002
The Disease Control (Interim Measures) (Wales) (Amendment No. 3) Order 20022002 No. 2061 (W. 210)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Rheoli Clefydau (Mesurau Dros Dro) (Cymru) (Diwygiad Rhif 3) 2002

Back to top