Gorchymyn Awdurdodau Lleol (Trefniadau Gweithredol a Threfniadau Amgen) (Addasu Deddfiadau a Darpariaethau Eraill) (Cymru) 2002

Gwaharddiad ar hybu Mesurau ar gyfer newid ardaloedd llywodraeth leol, etc

3.  Yn adran 70 o Ddeddf 1972(1)) (gwaharddiad ar hybu mesurau ar gyfer newid ardaloedd llywodraeth leol), ychwanegwch ar y diwedd—

(3) No local authority or joint authority shall have power to promote a Bill for forming, altering or abolishing executive arrangements or alternative arrangements, or for altering arrangements for electing an elected mayor..

(1)

Diwygiwyd adran 70 gan baragraff 1 o Atodlen 14 i Ddeddf Llywodraeth Leol 1985 (p.51), paragraff 41 o Atolden 12 ac Aodlen 13 i Ddeddf Diwygio Addysg 1988 (p.40).