Search Legislation

Wales Statutory Instruments from 2001

Your search for Wales Statutory Instruments from 2001 has returned more than 200 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

Legislation by Year

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleYears and NumbersLegislation type
  The National Health Service (Payments by Local Authorities to Health Authorities) (Prescribed Functions) (Wales) Regulations 20012001 No. 1543 (W. 108)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Taliadau gan Awdurdodau Lleol i Awdurdodau Iechyd (Swyddogaethau Rhagnodedig) (Cymru) 2001
  The Artificial Insemination of Cattle (Emergency Licences) (Wales) Regulations 20012001 No. 1539 (W. 107)Wales Statutory Instruments
  The Foot-and-Mouth Disease (Amendment)(Wales)(No.6) Order 20012001 No. 1509 (W. 106)Wales Statutory Instruments
  The Foot-and-Mouth Disease (Marking of Meat and Meat Products) (Wales) Regulations 20012001 No. 1508 (W. 105)Wales Statutory Instruments
  The Prescribed Waste (Wales) Regulations 20012001 No. 1506 (W. 104)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Gwastraff Rhagnodedig (Cymru) 2001
  The Import and Export Restrictions (Foot-and-Mouth Disease) (Wales) (No.5) Regulations 20012001 No. 1500 (W. 103)Wales Statutory Instruments
  The Local Government Act 2000 (Commencement) (No. 2) (Wales) Order 20012001 No. 1471 (W. 97) (C. 51)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Llywodraeth Leol 2000 (Cychwyn) (Rhif 2) (Cymru) 2001
  The Coffee Extracts and Chicory Extracts (Wales) Regulations 20012001 No. 1440 (W. 102)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Echdynion Coffi ac Echdynion Sicori (Cymru) 2001
  The Valuation Tribunals (Amendment) (Wales) Regulations 20012001 No. 1439 (W. 101)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Tribiwnlysoedd Prisio (Diwygio) (Cymru) 2001
  The Ancient Monuments (Applications for Scheduled Monument Consent) (Welsh Forms and Particulars) Regulations 20012001 No. 1438 (W. 100)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Henebion (Ceisiadau am Gydsyniad Heneb Gofrestredig) (Ffurflenni a Manylion Cymraeg) 2001
  The General Teaching Council for Wales (Disciplinary Functions) Regulations 20012001 No. 1424 (W. 99)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru (Swyddogaethau Disgyblu) 2001
  National Health Service (Optical Charges and Payments) and (General Ophthalmic Services) (Amendment) (No.2) (Wales) Regulations 20012001 No. 1423 (W. 98)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd a Thaliadau Optegol) a (Gwasanaethau Offthalmig Cyffredinol) (Diwygio) (Rhif 2) (Cymru) 2001
  The Local Government Act 2000 (Commencement) (No. 2) (Wales) Order 20012001 No. 1411 (C. 51) (W. 97)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Llywodraeth Leol 2000 (Cychwyn) (Rhif 2) (Cymru) 2001
  The Countryside and Rights of Way Act 2000 (Commencement No. 2) (Wales) Order 20012001 No. 1410 (C. 50) (W. 96)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 (Cychwyn Rhif 2) (Cymru) 2001
  The National Assistance (Assessment of Resources) (Amendment No. 2) (Wales) Regulations 20012001 No. 1409 (W. 95)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cymorth Gwladol (Asesu Adnoddau) (Diwygio Rhif 2) (Cymru) 2001
  The National Assistance (Sums for Personal Requirements) (Wales) Regulations 20012001 No. 1408 (W. 94)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cymorth Gwladol (Symiau at Anghenion Personol) (Cymru) 2001
  The Foot-and-Mouth Disease (Amendment)(Wales)(No.5) Order 20012001 No. 1406 (W. 93)Wales Statutory Instruments
  National Health Service (Travelling Expenses and Remission of Charges) (Amendment) (Wales) Regulations 20012001 No. 1397 (W. 92)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Treuliau Teithio a Pheidio â Chodi Tâl) (Diwygio) (Cymru) 2001
  The National Health Service (Pharmaceutical Services) (Amendment) (Wales) 20012001 No. 1396 (W. 91)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Gwasanaethau Fferyllol) (Diwygio) (Cymru) 2001
  National Health Service (Optical Charges and Payments) and (General Ophthalmic Services) (Amendment) (Wales) Regulations 20012001 No. 1362 (W. 90)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd a Thaliadau Optegol) a (Gwasanaethau Offthalmig Cyffredinol) (Diwygio) (Cymru) 2001

  Back to top