Search Legislation

Wales Statutory Instruments from 2001

Your search for Wales Statutory Instruments from 2001 has returned more than 200 results.

Results by year

Key

Partial
Partial dataset
Complete
Complete dataset 1999 - Present

Results grouped by 10 year periods

Data is ordered by:

 • Time of results
 • Count of results

The counts below reflect the number of documents on legislation.gov.uk that match the search for items of this legislation type and are not intended to reflect the total legislation made or enacted in a particular year.

199020002010

Narrow results by:

Legislation by Type

Legislation by Year

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleYears and NumbersLegislation type
  The Foot-and-Mouth Disease (Amendment) (Wales) (No. 9) Order 20012001 No. 2813 (W. 242)Wales Statutory Instruments
  The Transport Act 2000 (Commencement No.1) (Wales) Order 20012001 No. 2788 (W. 238) (C. 94)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Trafnidiaeth 2000 (Cychwyn Rhif 1) (Cymru) 2001
  The Children’s Commissioner for Wales Regulations 20012001 No. 2787 (W. 237)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Comisiynydd Plant Cymru 2001
  The Children’s Commissioner for Wales Act 2001 (Commencement) Order 20012001 No. 2783 (C. 93) (W. 236)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Comisiynydd Plant Cymru 2001(Cychwyn) 2001
  The Care Standards Act 2000 (Commencement No. 7) (Wales) Order 20012001 No. 2782 (C. 92) (W. 235)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Safonau Gofal 2000 (Cychwyn Rhif 7) (Cymru) 2001
  The Local Authorities (Members' Allowances) (Amendment) (Wales) Regulations 20012001 No. 2781 (W. 234)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Lwfansau Aelodau) (Diwygio) (Cymru) 2001
  The Processed Animal Protein (Wales) Regulations 20012001 No. 2780 (W. 233)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Protein Anifeiliaid wedi'i Brosesu (Cymru) 2001
  The Foot-and-Mouth Disease (Ascertainment of Value) (Wales) (No. 5) Order 20012001 No. 2771 (W. 232)Wales Statutory Instruments
  The Specified Risk Material (Amendment) (Wales) Regulations 20012001 No. 2732 (W. 231)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Deunydd Risg Penodedig (Diwygio) (Cymru) 2001
  The Education (Foundation Body) (Wales) Regulations 20012001 No. 2709 (W. 228)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Addysg (Cyrff Sefydledig) (Cymru) 2001
  The Education (Assisted Places) (Incidental Expenses) (Amendment) (Wales) Regulations 20012001 No. 2708 (W. 227)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Addysg (Lleoedd a Gynorthwyir) (Mân Dreuliau) (Diwygio) (Cymru) 2001
  The National Health Service (General Dental Services) (Amendment) (No.2) (Wales) Regulations 20012001 No. 2706 (W. 226)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Gwasanaethau Deintyddol Cyffredinol) (Diwygio) (Rhif 2) (Cymru) 2001
  The Learning and Skills Act 2000 (Commencement No. 4) (Wales) Order 20012001 No. 2705 (C. 90) (W. 225)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Dysgu a Medrau 2000 (Cychwyn Rhif 4) (Cymru) 2001
  The Air Quality Limit Values (Wales) Regulations 20012001 No. 2683 (W. 224)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Gwerthoedd Terfyn Ansawdd Aer (Cymru) 2001
  The Welfare of Farmed Animals (Wales) Regulations 20012001 No. 2682 (W. 223)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Lles Anifeiliaid a Ffermir (Cymru) 2001
  The Street Works (Inspection Fees) (Amendment) (Wales) Regulations 20012001 No. 2681 (W. 222)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Gweithfeydd Stryd (Ffioedd Archwilio) (Diwygio) (Cymru) 2001
  The Education (Assisted Places) (Amendment) (Wales) Regulations 20012001 No. 2680 (W. 221)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Addysg (Lleoedd a Gynorthwyir) (Diwygio) (Cymru) 2001
  The Sweeteners in Food (Amendment) (Wales) Regulations 20012001 No. 2679 (W. 220)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Melysyddion mewn Bwyd (Diwygio) (Cymru) 2001
  The Change of Category of Maintained Schools (Wales) Regulations 20012001 No. 2678 (W. 219)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Newid Categori Ysgolion a Gynhelir (Cymru) 2001
  The Transport of Animals (Cleansing and Disinfection) (Wales) Order 20012001 No. 2662 (W. 218)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cludo Anifeiliaid (Glanhau a Diheintio) (Cymru) 2001

  Back to top