Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments from 2001 with a subject starting with L has returned 34 results.

TitleYears and NumbersLegislation type

Landlord and Tenant, Wales

The Agricultural Holdings (Units of Production) (Wales) (No.2) Order 20012001 No. 2983 (W. 250)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Daliadau Amaethyddol (Unedau Cynhyrchu) (Cymru) (Rhif 2) 2001
The Agricultural Holdings (Units of Production) (Wales) Order 20012001 No. 2982 (W. 249)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Daliadau Amaethyddol (Unedau Cynhyrchu) (Cymru) 2001
The Agricultural Holdings (Units of Production) (Wales)(No.3) Order 20012001 No. 3064 (W. 253)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Daliadau Amaethyddol (Unedau Cynhyrchu) (Cymru) (Rhif 3) 2001

Local Government, Wales

Local Authorities (Executive Arrangements) (Decisions, Documents and Meetings) (Wales) Regulations 20012001 No. 2290 (W. 178)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Trefniadau Gweithrediaeth) (Penderfyniadau, Dogfennau a Chyfarfodydd) (Cymru) 2001
Local Authorities (Proposals for Alternative Arrangements) (Wales) Regulations 20012001 No. 2293 (W. 181)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cynigion ar gyfer Trefniadau Amgen) (Cymru) 2001
Local Government Investigations (Functions of Monitoring Officers and Standards Committees)(Wales) Regulations 20012001 No. 2281 (W. 171)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Ymchwiliadau Llywodraeth Leol (Swyddogaethau Swyddogion Monitro a Phwyllgorau Safonau) (Cymru) 2001
The Accounts and Audit (Amendment) (Wales) Regulations 20012001 No. 3760 (W. 309)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Diwygio) (Cymru) 2001
The Adjudications by Case Tribunals and Interim Case Tribunals (Wales) Regulations 20012001 No. 2288 (W. 176)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Dyfarniadau gan Dribiwnlysoedd Achos a Thribiwnlysoedd Achos Interim (Cymru) 2001
The Code of Conduct (Non-Qualifying Local Government Employees) (Wales) Regulations 20012001 No. 2278 (W. 168)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cod Ymddygiad (Cyflogeion Anghymwys Llywodraeth Leol) (Cymru) 2001
The Code of Conduct (Qualifying Local Government Employees) (Wales) Order 20012001 No. 2280 (W. 170)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cod Ymddygiad (Cyflogeion Cymwys Llywodraeth Leol) (Cymru) 2001
The Commission for Local Administration in Wales and Local Commissioner in Wales (Functions and Expenses) Regulations 20012001 No. 2275 (W. 165)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Comisiwn dros Weinyddu Lleol yng Nghymru a Chomisiynydd Lleol yng Nghymru (Swyddogaethau a Threuliau) 2001
The Conduct of Members (Model Code of Conduct) (Wales) Order 20012001 No. 2289 (W. 177)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Ymddygiad Aelodau (Cod Ymddygiad Enghreifftiol) (Cymru) 2001
The Conduct of Members (Principles) (Wales) Order 20012001 No. 2276 (W. 166)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Ymddygiad Aelodau (Egwyddorion) (Cymru) 2001
The Local Authorities (Alternative Arrangements) (Wales) Regulations 20012001 No. 2284 (W. 173)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Trefniadau Amgen) (Cymru) 2001
The Local Authorities (Approved Investments) (Amendment) (Wales) Regulations 20012001 No. 3731 (W. 308)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Buddsoddiadau wedi'u Cymeradwyo) (Diwygio) (Cymru) 2001
The Local Authorities (Capital Finance) (Rate of Discount for 2001/2002) (Wales) Regulations 20012001 No. 1287 (W. 75)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyllid Cyfalaf) (Cyfradd y Disgownt ar gyfer 2001/2002) (Cymru) 2001
The Local Authorities (Executive Arrangements) (Discharge of Functions) (Wales) Regulations 20012001 No. 2287 (W. 175)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Trefniadau Gweithrediaeth) (Cyflawni Swyddogaethau) (Cymru) 2001
The Local Authorities (Members' Allowances) (Amendment) (Wales) Regulations 20012001 No. 2781 (W. 234)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Lwfansau Aelodau) (Diwygio) (Cymru) 2001
The Local Authorities (Proposals for Executive Arrangements) (Wales) Order 20012001 No. 2277 (W. 167)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Awdurdodau Lleol (Cynigion ar gyfer Trefniadau Gweithrediaeth) (Cymru) 2001
The Local Authorities (Referendums) (Petitions and Directions) (Wales) Regulations 20012001 No. 2292 (W. 180)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Refferenda) (Deisebau a Chyfarwyddiadau) (Cymru) 2001

Back to top