Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments from 2001 with a subject starting with A has returned 68 results.

TitleYears and NumbersLegislation type

Agricultural, Wales

The Common Agricultural Policy (Wine) (Wales) Regulations 20012001 No. 2193 (W. 155)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Polisi Amaethyddol Cyffredin (Gwin) (Cymru) 2001

Agriculture, Wales

The Abolition of the Intervention Board for Agricultural Produce (Consequential Provisions)(Wales) Regulations 20012001 No. 3680 (W. 301)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Dileu'r Bwrdd Ymyrraeth ar gyfer Cynnyrch Amaethyddol (Darpariaethau Canlyniadol) (Cymru) 2001
The Agricultural Processing and Marketing Grant (Wales) Regulations 20012001 No. 2446 (W. 199)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Grant Prosesu a Marchnata Amaethyddol (Cymru) 2001
The Agricultural Subsidies (Appeals) (Wales) Regulations 20012001 No. 2537 (W. 212)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cymorthdaliadau Amaethyddol (Apelau) (Cymru) 2001
The Farm Enterprise Grant and Farm Improvement Grant (Wales) Regulations 20012001 No. 3806 (W. 314)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Grant Menter Ffermydd a Grant Gwella Ffermydd (Cymru) 2001
The Farm Waste Grant (Nitrate Vulnerable Zones) (Wales) Scheme 20012001 No. 3709 (W. 305)Wales Statutory Instruments
Cynllun Grantiau Gwastraff Fferm (Parthau Perygl Nitradau) (Cymru) 2001
The Feeding Stuffs (Sampling and Analysis) (Amendment) (Wales) Regulations 20012001 No. 2253 (W. 163)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Deunyddiau Porthi (Samplu a Dadansoddi) (Diwygio) (Cymru) 2001
The Feeding Stuffs (Wales) Regulations 20012001 No. 343 (W. 15)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Porthiant (Cymru) 2001
The Feeding Stuffs and the Feeding Stuffs (Enforcement) (Amendment) (Wales) Regulations 20012001 No. 3461 (W. 280)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Diwygio Rheoliadau Porthiant (Cymru) a Rheoliadau Porthiant (Gorfodi) (Cymru) 2001
The Organic Farming Scheme (Wales) Regulations 20012001 No. 424 (W. 18)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Cynllun Ffermio Organig (Cymru) 2001
The Pig Industry Restructuring Grant (Wales) Scheme 20012001 No. 643 (W. 32)Wales Statutory Instruments
Cynllun Grantiau Ailstrwythuro'r Diwydiant Moch (Cymru) 2001
The Processed Animal Protein (Wales) Regulations 20012001 No. 2780 (W. 233)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Protein Anifeiliaid wedi'i Brosesu (Cymru) 2001
The Products of Animal Origin (Import and Export) (Amendment) (Wales) Regulations 20012001 No. 1660 (W. 119)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynhyrchion sy'n Tarddu o Anifeiliaid (Mewnforio ac Allforio) (Diwygio) (Cymru) 2001
The School Milk (Wales) Regulations 20012001 No. 275 (W. 11)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Llaeth Ysgol (Cymru) 2001
The Slaughter Premium (Wales) Regulations 20012001 No. 1332 (W. 82)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Premiwm Cigydda (Cymru) 2001
The Tir Gofal (Amendment) (Wales) Regulations 20012001 No. 423 (W. 17)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Tir Gofal (Diwygio) (Cymru) 2001
The Tir Mynydd (Cross-border Holdings) (Wales) Regulations 20012001 No. 1154 (W. 61)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Tir Mynydd (Daliadau Trawsffiniol) (Cymru) 2001
The Tir Mynydd (Wales) Regulations 20012001 No. 496 (W. 23)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Tir Mynydd (Cymru) 2001
The Artificial Insemination of Cattle (Emergency Licences) (Wales) Regulations 20012001 No. 1539 (W. 107)Wales Statutory Instruments

Ancient Monuments, Wales

The Ancient Monuments (Applications for Scheduled Monument Consent) (Welsh Forms and Particulars) Regulations 20012001 No. 1438 (W. 100)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Henebion (Ceisiadau am Gydsyniad Heneb Gofrestredig) (Ffurflenni a Manylion Cymraeg) 2001

Back to top