Search Legislation

Rheoliadau Protein Anifeiliaid wedi'i Brosesu (Cymru) 2001

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

Cofnodion sy'n ymwneud â phrotein anifeiliaid wedi'i brosesu

17.—(1Rhaid i unrhyw berson sy'n traddodi protein anifeiliaid wedi'i brosesu gadw, am ddwy flynedd ar ôl dyddiad y traddodi, (neu, yn achos protein anifeiliaid wedi'i brosesu a gynhyrchwyd y tu allan i'r Deyrnas Unedig, am ddwy flynedd ar ôl y dyddiad y cafodd ei fewnforio i'r Deyrnas Unedig) gofnod sy'n dangos —

(a)dyddiad y traddodi a natur y protein anifeiliaid wedi'i brosesu a draddodwyd;

(b)pwysau'r llwyth a draddodwyd ac, oni bai ei fod wedi'i draddodi'n rhydd, nifer a phwysau'r pecynnau, y paletau neu'r cynwysyddion eraill y mae'n cael ei draddodi ynddynt;

(c)cyrchfan y llwyth a draddodwyd;

(ch)enw a chyfeiriad y traddodai;

(d)rhif cofrestru'r cerbyd y caiff y llwyth ei gludo ynddo; ac

(dd)enw a chyfeiriad gweithredydd y cerbyd hwnnw.

(2Rhaid i unrhyw berson sy'n derbyn llwyth o brotein anifeiliaid wedi'i brosesu gadw, am ddwy flynedd ar ôl dyddiad derbyn y llwyth, gofnod sy'n dangos —

(a)dyddiad derbyn y llwyth a natur y protein anifeiliaid wedi'i brosesu a dderbyniwyd ;

(b)ei bwysau pan ddaeth i law ac, oni bai ei fod wedi'i draddodi'n rhydd, nifer a phwysau'r pecynnau, y paletau neu'r cynwysyddion eraill y cafodd ei draddodi ynddynt;

(c)o ba le y cafodd ei draddodi;

(ch)enw a chyfeiriad y person a'i traddododd;

(d)rhif cofrestru'r cerbyd y cafodd ei draddodi ynddo; ac

(dd)enw a chyfeiriad gweithredydd y cerbyd hwnnw.

(3Rhaid i unrhyw berson sy'n derbyn llwyth o brotein anifeiliaid wedi'i brosesu gadw, am ddwy flynedd ar ôl dyddiad unrhyw ddefnyddio, gwaredu neu draddodi pellach, gofnod sy'n dangos —

(a)yn achos unrhyw ddefnyddio, natur y protein anifeiliaid wedi'i brosesu a ddefnyddiwyd a manylion pob defnyddio, pwysau unrhyw ran o'r llwyth a ymgorfforwyd mewn cynnyrch a natur a dyddiad gweithgynhyrchu unrhyw gynnyrch o'r fath;

(b)yn achos gwaredu, y pwysau a waredwyd, dyddiad y gwaredu hwnnw, ble a sut y cafodd ei waredu ac enw'r person a'i gwaredodd; ac

(c)yn achos traddodi pellach, yr wybodaeth a fynnir gan baragraff (1) uchod.

(4Rhaid i unrhyw berson sy'n rheoli cerbyd y caiff protein anifeiliaid wedi'i brosesu ei gludo ynddo gadw, am ddwy flynedd o ddyddiad dechrau cludo llwyth penodol o brotein o'r fath (neu, yn achos mewnforio, o'r dyddiad y daeth y deunydd i'r Deyrnas Unedig), gofnod o'r canlynol —

(a)y person a'r lle y cafodd y llwyth ei gludo oddi wrthynt a natur y protein anifeiliaid wedi'i brosesu a draddodwyd;

(b)y dyddiad y cafodd ei gasglu oddi wrth y person hwnnw;

(c)y pwysau a draddodwyd ac, oni bai ei fod wedi'i draddodi'n rhydd, nifer a phwysau'r pecynnau, y paletau neu'r cynwysyddion eraill y mae'n cael ei draddodi ynddynt;

(ch)rhif cofrestru'r cerbyd y cafodd ei gludo ynddo, ac enw a chyfeiriad y gyrrwr ac, os yw'r cerbyd yn cynnwys ôl-gerbyd, rhif yr ôl-gerbyd ;

(d)y person a'r lle y cafodd neu yr oedd i gael ei anfon atynt; ac

(dd)dyddiad neu ddyddiad arfaethedig ei anfon at y person hwnnw.

(5Rhaid i yrrwr cerbyd y mae llwyth o brotein anifeiliaid wedi'i brosesu yn cael ei gludo ynddo gael dogfen sy'n cofnodi'r wybodaeth a fynnir gan baragraff (4) uchod yn ei feddiant ar bob adeg pan fydd ganddo ofal y cerbyd hwnnw.

(6Mewn perthynas â cherbyd sydd heb rif cofrestru, bydd y gofyniad i gadw cofnod o'r rhif cofrestru yn unol â pharagraffau (1)(d), (2)(d) a (4)(ch) uchod yn ofyniad i gadw unrhyw fanylion sy'n caniatáu i'r cerbyd y cafodd y llwyth ei gludo ynddo gael ei adnabod.

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English:The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as made version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources