Search Legislation

Rheoliadau Gwerthoedd Terfyn Ansawdd Aer (Cymru) 2001

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

 1. Testun rhagarweiniol

 2. 1.Enwi, cychwyn a chymhwyso

 3. 2.Diffiniadau

 4. 3.Dyletswydd i sicrhau bod ansawdd aer amgylchynol yn cael ei gwella

 5. 4.Asesu ansawdd aer amgylchynol

 6. 5.Dosbarthu parthau

 7. 6.Adolygu dosbarthiadau

 8. 7.Dull asesu ansawdd aer amgylchynol

 9. 8.Cynlluniau gweithredu

 10. 9.Y camau sydd i'w cymryd os eir yn uwch na'r gwerthoedd terfyn

 11. 10.Parthau lle mae'r lefelau yn is na'r gwerth terfyn

 12. 11.Gwybodaeth gyhoeddus

 13. 12.Diddymu Rheoliadau Safonau Ansawdd Aer 1989 a darpariaethau trosiannol

 14. Llofnod

  1. ATODLEN 1

   GWERTHOEDD TERFYN, GODDEFIANNAU, ETC.

   1. RHAN I SULPHUR DIOXIDE

    1. 1.1.Gwerthoedd terfyn sulphur dioxide

    2. 1.2.Trothwy rhybuddio ar gyfer sulphur dioxide

    3. 1.3.Isafswm y manylion y mae'n rhaid trefnu eu bod ar gael i'r cyhoedd pan eir yn uwch na'r trothwy rhybuddio ar gyfer sulphur dioxide

   2. RHAN II NITROGEN DIOXIDE (NO2) AC OCSIDAU NITROGEN (NOx)

    1. 2.1.Gwerthoedd terfyn ar gyfer nitrogen dioxide ac ocsidau nitrogen

    2. 2.2.Trothwy rhybuddio ar gyfer nitrogen dioxide

    3. 2.3.Isafswm y manylion y mae'n rhaid trefnu eu bod ar gael i'r cyhoedd pan eir yn uwch na'r trothwy rhybuddio ar gyfer nitrogen dioxide

   3. RHAN III MATER GRONYNNOL (PM10)

   4. RHAN IV PLWM

  2. ATODLEN 2

   TROTHWYON ASESU UCHAF AC ISAF A GORMODEDDAU

   1. RHAN I Trothwyon asesu uchaf ac isaf

    1. Bydd y trothwyon asesu uchaf ac isaf canlynol yn gymwys:...

   2. RHAN II Darganfod enghreifftiau o fynd yn uwch na'r trothwyon asesu uchaf ac isaf

    1. Rhaid crynhoi enghreifftiau o fynd yn uwch na'r trothwyon asesu...

    2. Os oes llai na phum mlynedd o ddata ar gael,...

  3. ATODLEN 3

   LLEOLI PWYNTIAU SAMPLU AR GYFER MESUR SULPHUR DIOXIDE, NITROGEN DIOXIDE AC OCSIDAU NITROGEN, MATER GRONYNNOL A PHLWM YN YR AER AMGYLCHYNOL

   1. Caiff yr ystyriaethau canlynol eu cymhwyso at fesuriadau sefydlog.

   2. RHAN I Lleoli ar y raddfa macro

    1. Diogelu iechyd pobl (a) Dylai pwyntiau samplu a gyferir at...

   3. RHAN II Lleoli ar raddfa micro

    1. Dylid bodloni'r canllawiau canlynol cyn belled ag y bo'n ymarferol:...

    2. Gall y ffactorau canlynol gael eu cymryd i ystyriaeth hefyd:...

   4. RHAN III Dogfennu ac adolygu'r gwaith o ddewis safleoedd

    1. Dylai'r gweithdrefnau ar gyfer dewis safleoedd gael eu dogfennu'n llawn...

  4. ATODLEN 4

   MEINI PRAWF AR GYFER DARGANFOD ISAFSYMIAU'R PWYNTIAU SAMPLU AR GYFER MESURIADAU SEFYDLOG CRYNODIADAU'R LLYGRYNNAU PERTHNASOL YN YR AER AMGYLCHYNOL

   1. RHAN I Isafswm y pwyntiau samplu ar gyfer mesuriadau sefydlog i asesu a ydys yn cydymffurfio â gwerthoedd terfyn ar gyfer diogelu iechyd pobl a throthwyon rhybuddio mewn parthau a chrynoadau os mesuriadau sefydlog yw'r unig ffynhonnell wybodaeth

    1. Ffynonellau gwasgarog (a) Poblogaeth y crynhoad neu'r parth (miloedd) Os...

   2. RHAN II Isafswm y pwyntiau samplu ar gyfer mesuriadau sefydlog i asesu a ydys yn cydymffurfio â gwerthoedd terfyn ar gyfer diogelu ecosystemau neu lystyfiant mewn parthau heblaw crynoadau

  5. ATODLEN 5

   AMCANION ANSAWDD DATA A LLUNIO CANLYNIADAU ASESIADAU ANSAWDD AER

   1. RHAN I Amcanion ansawdd-data

    1. Mae'r amcanion ansawdd-data canlynol ar gyfer y cywirdeb y mae...

   2. RHAN II Canlyniadau asesiadau ansawdd aer

    1. Dylai'r wybodaeth ganlynol gael ei llunio ar gyfer parthau neu...

    2. Os oes modd rhaid llunio mapiau sy'n dangos dosbarthiadau'r crynodiadau...

  6. ATODLEN 6

   DULLIAU CYFEIRIO AR GYFER ASESU CRYNODIADAU SULPHUR DIOXIDE, NITROGEN DIOXIDE AC OCSIDAU NITROGEN, MATER gronynnol (PM10 A PM2·5) A PHLWM

   1. RHAN I Dull cyfeirio ar gyfer dadansoddi sulphur dioxide;

    1. ISO/FDIS 10498 (Safon ar ffurf drafft) Ambient air – determination...

   2. RHAN II Dull cyfeirio ar gyfer dadansoddi nitrogen dioxide ac ocsidau nitrogen:

    1. ISO 7996: 1985 Ambient air – determination of the mass...

   3. RHAN IIIA Dull cyfeirio ar gyfer samplu plwm:

    1. Y dull cyfeirio ar gyfer samplu plwm fydd y dull...

   4. RHAN IIIB Dull cyfeirio ar gyfer dadansoddi plwm:

    1. ISO 9855: 1993 Ambient air – Determination of the particulate...

   5. RHAN IV Dull cyfeirio ar gyfer samplu a mesur PM10

    1. Y dull cyfeirio ar gyfer samplu a mesur PM10 fydd...

  7. ATODLEN 7

   GWYBODAETH SYDD I'W CHYNNWYS YN Y CYNLLUN NEU'R RHAGLEN AR GYFER GWELLA ANSAWDD AER

   1. 1.Lleoli llygredd gormodol

   2. 2.Gwybodaeth gyffredinol

   3. 3.Yr awdurdodau cyfrifol

   4. 4.Natur y llygredd a'i asesu

   5. 5.Tarddiad y llygredd

   6. 6.Dadansoddiad o'r sefyllfa

   7. 7.Manylion y mesurau neu'r projectau ar gyfer gwelliannau a oedd yn bodoli cyn 21 Tachwedd 1996, h.y.

   8. 8.Manylion y mesurau neu'r projectau hynny a fabwysiadwyd gyda golwg ar leihau llygredd ar ôl 21 Tachwedd 1996

   9. 9.Manylion y mesurau neu'r projectau sydd wedi'u cynllunio neu sy'n cael eu hymchwilio at y tymor hir.

   10. 10.Rhestr o'r cyhoeddiadau, y dogfennau, y gwaith, etc. a ddefnyddiwyd i gydategu'r wybodaeth y gofynnwyd amdani yn yr Atodlen hon.

 15. Nodyn Esboniadol

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English:The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as made version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources