Search Legislation

Wales Statutory Instruments from 2000

Your search for Wales Statutory Instruments from 2000 has returned 122 results.

Results by year

Key

Partial
Partial dataset
Complete
Complete dataset 1999 - Present

Results grouped by 10 year periods

Data is ordered by:

  • Time of results
  • Count of results

The counts below reflect the number of documents on legislation.gov.uk that match the search for items of this legislation type and are not intended to reflect the total legislation made or enacted in a particular year.

199020002010

Narrow results by:

Legislation by Type

Legislation by Year

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

    Sort ascending by TitleYears and NumbersLegislation type
    The Fresh Meat (Beef Controls) (No.2) (Amendment) (Wales) Regulations 20002000 No. 3388 (W. 225)Wales Statutory Instruments
    Rheoliadau Cig Ffres (Dulliau Rheoli Cig Eidion) (Rhif 2) (Diwygio) (Cymru) 2000
    The Specified Risk Material (Amendment) (Wales) (No. 2) Regulations 20002000 No. 3387 (W. 224)Wales Statutory Instruments
    Rheoliadau Deunydd Risg Penodedig (Diwygio) (Cymru) (Rhif 2) 2000
    The Individual Learning Accounts (Wales) Regulations 20002000 No. 3384 (W. 222)Wales Statutory Instruments
    Rheoliadau Cyfrifon Dysgu Unigol (Cymru) 2000
    The Non-Domestic Rating (Telecommunications Apparatus) (Wales) Regulations 20002000 No. 3383 (W. 221)Wales Statutory Instruments
    Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Offer Telathrebu) (Cymru) 2000
    The Non-Domestic Rating Contributions (Wales) (Amendment) Regulations 20002000 No. 3382 (W. 220)Wales Statutory Instruments
    Rheoliadau Cyfraniadau Ardrethu Annomestig (Cymru) (Diwygio) 2000
    The Food Safety (General Food Hygiene) (Butchers' Shops) (Amendment) (Wales) Regulations 20002000 No. 3341 (W. 219)Wales Statutory Instruments
    Rheoliadau Diogelwch Bwyd (Hylendid Bwyd yn Gyffredinol) (Siopau Cigyddion) (Diwygio) (Cymru) 2000
    The Mink Keeping (Wales) Order 20002000 No. 3340 (W. 218)Wales Statutory Instruments
    Gorchymyn Cadw Mincod (Cymru) 2000
    The Cattle (Identification of Older Animals) (Wales) Regulations 20002000 No. 3339 (W. 217)Wales Statutory Instruments
    Rheoliadau Gwartheg (Adnabod Anifeiliaid Hŷn) (Cymru) 2000
    The Common Agricultural Policy Support Schemes (Modulation) (Wales) Regulations 20002000 No. 3294 (W. 216)Wales Statutory Instruments
    Rheoliadau Cynlluniau Cymorth y Polisi Amaethyddol Cyffredin (Modwleiddio) (Cymru) 2000
    The Learning and Skills Act 2000 (Commencement No. 2) (Wales) Order 20002000 No. 3230 (W. 213) (C. 103)Wales Statutory Instruments
    Gorchymyn Deddf Dysgu a Medrau 2000 (Cychwyn Rhif 2) (Cymru) 2000
    The Smoke Control Areas (Authorised Fuels) (Amendment) (Wales) Regulations 20002000 No. 3156 (W. 205)Wales Statutory Instruments
    Rheoliadau Ardaloedd Rheoli Mwg (Tanwyddau Awdurdodedig) (Diwygio) (Cymru) 2000
    The Dairy Produce Quotas (Amendment) (Wales) (No. 2) Regulations 20002000 No. 3123 (W. 201)Wales Statutory Instruments
    Rheoliadau Cwotâu Cynhyrchion Llaeth (Diwygio) (Cymru) (Rhif 2) 2000
    The Teachers (Compulsory Registration) (Wales) Regulations 20002000 No. 3122 (W. 200)Wales Statutory Instruments
    Rheoliadau Athrawon (Cofrestru Gorfodol) (Cymru) 2000
    The Children’s Commissioner for Wales (Appointment) Regulations 20002000 No. 3121 (W. 199)Wales Statutory Instruments
    Rheoliadau Comisiynydd Plant Cymru (Penodi) 2000
    The National Health Service (Optical Charges and Payments) Amendment (No.2) (Wales) Regulations 20002000 No. 3119 (W. 198)Wales Statutory Instruments
    Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd a Thaliadau Optegol) Diwygio (Rhif 2) (Cymru) 2000
    The National Health Service (General Dental Services) Amendment (Wales) Regulations 20002000 No. 3118 (W. 197)Wales Statutory Instruments
    Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Gwasanaethau Deintyddol Cyffredinol) Diwygio (Cymru) 2000
    The School Government (Terms of Reference)(Wales) Regulations 20002000 No. 3027 (W. 195)Wales Statutory Instruments
    Rheoliadau Llywodraethu Ysgolion (Cylch Gwaith) (Cymru) 2000
    The Education (Exclusion from School) (Prescribed Periods) (Amendment) (Wales) Regulations 20002000 No. 3026 (W. 194)Wales Statutory Instruments
    Rheoliadau Addysg (Gwahardd o'r Ysgol) (Cyfnodau Rhagnodedig) (Diwygio) (Cymru) 2000
    The National Health Service Bodies and Local Authorities Partnership Arrangements (Wales) Regulations 20002000 No. 2993 (W. 193)Wales Statutory Instruments
    Rheoliadau Trefniadau Partneriaeth Cyrff Gwasanaeth Iechyd Gwladol ac Awdurdodau Lleol (Cymru) 2000
    The Care Standards Act 2000 (Commencement No.1) (Wales) Order 20002000 No. 2992 (C. 93) (W. 192)Wales Statutory Instruments
    Gorchymyn Deddf Safonau Gofal 2000 (Cychwyn Rhif 1) (Cymru) 2000

    Back to top