Search Legislation

Wales Statutory Instruments from 2000

Your search for Wales Statutory Instruments from 2000 has returned 123 results.

Results by year

Key

Partial
Partial dataset
Complete
Complete dataset 1999 - Present

Results grouped by 10 year periods

Data is ordered by:

 • Time of results
 • Count of results

The counts below reflect the number of documents on legislation.gov.uk that match the search for items of this legislation type and are not intended to reflect the total legislation made or enacted in a particular year.

199020002010

Narrow results by:

Legislation by Type

Legislation by Year

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleYears and NumbersLegislation type
  The Housing Renewal Grants (Amendment) (Wales) Regulations 20002000 No. 973 (W. 43)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Grantiau Adnewyddu Tai (Diwygio) (Cymru) 2000
  The Housing Renewal Grants (Prescribed Form and Particulars and Welsh Form and Particulars) (Amendment) (Wales) Regulations 20002000 No. 1735 (W. 119)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Grantiau Adnewyddu Tai (Ffurflen a Manylion Rhagnodedig a Ffurflen a Manylion Cymraeg) (Diwygio) (Cymru) 2000
  The Cattle (Identification of Older Animals) (Wales) Regulations 20002000 No. 3339 (W. 217)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Gwartheg (Adnabod Anifeiliaid Hŷn) (Cymru) 2000
  The Seeds (Fees) (Amendment) (Wales) Regulations 20002000 No. 719 (W. 26)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Hadau (Ffioedd) (Diwygio) (Cymru) 2000
  The Colours in Food (Amendment) (Wales) Regulations 20002000 No. 1799 (W. 124)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Lliwiau mewn Bwyd (Diwygio) (Cymru) 2000
  The School Government (Terms of Reference)(Wales) Regulations 20002000 No. 3027 (W. 195)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Llywodraethu Ysgolion (Cylch Gwaith) (Cymru) 2000
  The Changing of School Session Times (Wales) Regulations 20002000 No. 2030 (W. 143)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Newid Amserau Sesiynau Ysgolion (Cymru) 2000
  The Disabled Persons (Badges for Motor Vehicles) (Wales) Regulations 20002000 No. 1786 (W. 123)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Personau Anabl (Bathodynnau ar gyfer Cerbydau Modur)(Cymru) 2000
  The Valuation for Rating (Plant and Machinery) (Wales) Regulations 20002000 No. 1097 (W. 75)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Prisio ar gyfer Ardrethu (Peiriannau a Pheirianwaith) (Cymru) 2000
  The Potatoes Originating in Egypt (Amendment) (Wales) Regulations 20002000 No. 350 (W. 8)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Tatws sy'n Deillio o'r Aifft (Diwygio) (Cymru) 2000
  The National Health Service Bodies and Local Authorities Partnership Arrangements (Wales) Regulations 20002000 No. 2993 (W. 193)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Trefniadau Partneriaeth Cyrff Gwasanaeth Iechyd Gwladol ac Awdurdodau Lleol (Cymru) 2000
  The Council Tax (Liability for Owners) (Amendment) (Wales) Regulations 20002000 No. 1024 (W. 60)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Treth Gyngor (Atebolrwydd Perchnogion i Dalu) (Diwygio) (Cymru) 2000
  The Commission for Health Improvement (Functions) (Wales) Regulations 20002000 No. 1015 (W. 57)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Comisiwn Gwella Iechyd (Swyddogaethau) (Cymru) 2000
  The Home Energy Efficiency Scheme (Amendment) (Wales) Regulations 20002000 No. 1039 (W. 68)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Cynllun Effeithlonrwydd Ynni Cartref (Diwygio) (Cymru) 2000
  The Home Energy Efficiency Schemes (Wales) Regulations 20002000 No. 2959 (W. 190)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Cynlluniau Effeithlonrwydd Ynni Cartref (Cymru) 2000
  The Council Tax (Reduction Scheme) and (Demand Notices Transitional Provisions) (Wales) Regulations 20002000 No. 501 (W. 21)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Dreth Gyngor (Cynllun Gostyngiadau) a (Darpariaethau Trosiannol Hysbysiadau Galw am Dalu) (Cymru) 2000
  The National Health Service (Choice of Medical Practitioner) Amendment (Wales) Regulations 20002000 No. 1708 (W. 115)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Dewis Ymarferydd Meddygol) Diwygio (Cymru) 2000
  The National Health Service (Optical Charges and Payments) Amendment (Wales) Regulations 20002000 No. 978 (W. 48)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd a Thaliadau Optegol) Diwygio (Cymru) 2000
  The National Health Service (Optical Charges and Payments) Amendment (No.2) (Wales) Regulations 20002000 No. 3119 (W. 198)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd a Thaliadau Optegol) Diwygio (Rhif 2) (Cymru) 2000
  The National Health Service (Charges for Drugs and Appliances) Amendment (Wales) Regulations 20002000 No. 1422 (W. 102)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd am Gyffuriau ac Offer) Diwygio (Cymru) 2000

  Back to top