Search Legislation

Wales Statutory Instruments from 2000

Your search for Wales Statutory Instruments from 2000 has returned 123 results.

Results by year

Key

Partial
Partial dataset
Complete
Complete dataset 1999 - Present

Results grouped by 10 year periods

Data is ordered by:

 • Time of results
 • Count of results

The counts below reflect the number of documents on legislation.gov.uk that match the search for items of this legislation type and are not intended to reflect the total legislation made or enacted in a particular year.

199020002010

Narrow results by:

Legislation by Type

Legislation by Year

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleYears and NumbersLegislation type
  The Sea Fishing (Enforcement of Community Quota and Third Country Fishing Measures) (Wales) Order 20002000 No. 1096 (W. 74)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Pysgota Môr (Gorfodi Mesurau Cymunedol ynghylch Cwotâu a Physgota gan Drydydd Gwledydd) (Cymru) 2000
  The Allocation of Housing (Wales) Regulations 20002000 No. 1080 (W. 73)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Dyrannu Tai (Cymru) 2000
  The Homelessness (Wales) Regulations 20002000 No. 1079 (W. 72)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Digartrefedd (Cymru) 2000
  The Sea Fishing (Enforcement of Community Satellite Monitoring Measures) (Wales) Order 20002000 No. 1078 (W. 71)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Pysgota Môr (Gorfodi Mesurau Cymunedol ar gyfer Monitro â Lloeren) (Cymru) 2000
  The Bro Morgannwg National Health Service Trust (Establishment) Amendment Order 20002000 No. 1076 (W. 70)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Diwygio Gorchymyn Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Iechyd Gwladol Bro Morgannwg (Sefydlu) 2000
  The Sea Fishing (Enforcement of Community Control Measures) (Wales) Order 20002000 No. 1075 (W. 69)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Pysgota Môr (Gorfodi Mesurau Rheoli'r Gymuned) (Cymru) 2000
  The Home Energy Efficiency Scheme (Amendment) (Wales) Regulations 20002000 No. 1039 (W. 68)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Cynllun Effeithlonrwydd Ynni Cartref (Diwygio) (Cymru) 2000
  The Persons Subject to Immigration Control (Housing Authority Accommodation) (Wales) Order 20002000 No. 1036 (W. 67)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Personau sy'n Ddarostyngedig i Reolaeth Fewnfudo (Llety Awdurdodau Tai) (Cymru) 2000
  The National Health Service (Functions of Health Authorities and Administration Arrangements)(Wales) Amendment Regulations 20002000 No. 1035 (W. 66)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Diwygio Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Swyddogaethau Awdurdodau Iechyd a Threfniadau Gweinyddu) (Cymru) 2000
  The Local Government (Best Value Performance Indicators) (Wales) Order 20002000 No. 1030 (W. 65)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Llywodraeth Leol (Dangosyddion Perfformiad Gwerth Gorau) (Cymru) 2000
  The Local Government (Best Value) (Exemption) (Wales) Order 20002000 No. 1029 (W. 64)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Llywodraeth Leol (Gwerth Gorau) (Eithrio) (Cymru) 2000
  The Health Act 1999 (Commencement No. 2) (Wales) Order 20002000 No. 1026 (W. 62) (C. 26)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Iechyd 1999 (Cychwyn Rhif 2) (Cymru) 2000
  The Council Tax (Exempt Dwellings) (Amendment) (Wales) Order 20002000 No. 1025 (W. 61)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Treth Gyngor (Anheddau Esempt) (Diwygio) (Cymru) 2000
  The Council Tax (Liability for Owners) (Amendment) (Wales) Regulations 20002000 No. 1024 (W. 60)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Treth Gyngor (Atebolrwydd Perchnogion i Dalu) (Diwygio) (Cymru) 2000
  The Commission for Health Improvement (Functions) (Wales) Regulations 20002000 No. 1015 (W. 57)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Comisiwn Gwella Iechyd (Swyddogaethau) (Cymru) 2000
  The Health Act 1999 (Fund-holding Practices) (Transfer of Assets, Savings, Rights and Liabilities and Transitional Provisions) (Wales) Order 20002000 No. 999 (W. 56)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Iechyd 1999 (Practisiau Deiliad-cronfa) (Trosglwyddo Asedau, Arbedion, Hawliau a Rhwymedigaethau a Darpariaethau Trosiannol) (Cymru) 2000.
  The Local Authorities (Capital Finance) (Amendment) (Wales) Regulations 20002000 No. 992 (W. 52)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyllid Cyfalaf) (Diwygio) (Cymru) 2000
  The Local Authorities (Discretionary Expenditure Limits) (Wales) Order 20002000 No. 990 (W. 51)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Awdurdodau Lleol (Terfynau Gwariant Dewisol) (Cymru) 2000
  The National Health Service (Optical Charges and Payments) Amendment (Wales) Regulations 20002000 No. 978 (W. 48)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd a Thaliadau Optegol) Diwygio (Cymru) 2000
  The National Health Service (Dental Charges) Amendment (Wales) Regulations 20002000 No. 977 (W. 47)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd Deintyddol) Diwygio (Cymru) 2000

  Back to top