Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments from 2000 with a subject starting with L has returned 12 results.

TitleYears and NumbersLegislation type

Local Government, Wales

The Local Authorities (Alteration of Requisite Calculations) (Wales) Regulations 20002000 No. 717 (W. 24)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Newid Cyfrifiadau Angenrheidiol) (Cymru) 2000
The Local Authorities (Capital Finance) (Amendment) (Wales) Regulations 20002000 No. 992 (W. 52)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyllid Cyfalaf) (Diwygio) (Cymru) 2000
The Local Authorities (Capital Finance) (Rate of Discount for 2000/2001) (Wales) Regulations 20002000 No. 825 (W. 31)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyllid Cyfalaf) (Cyfradd y Gostyngiad ar gyfer 2000/2001) (Cymru) 2000
The Local Authorities (Discretionary Expenditure Limits) (Wales) Order 20002000 No. 990 (W. 51)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Awdurdodau Lleol (Terfynau Gwariant Dewisol) (Cymru) 2000
The Local Authorities (Members' Allowances) (Amendment) (Wales) Regulations 20002000 No. 2492 (W. 159)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Lwfansau Aelodau) (Diwygio) (Cymru) 2000
The Local Government (Best Value Performance Indicators) (Wales) Order 20002000 No. 1030 (W. 65)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Llywodraeth Leol (Dangosyddion Perfformiad Gwerth Gorau) (Cymru) 2000
The Local Government (Best Value) (Exemption) (Wales) Order 20002000 No. 1029 (W. 64)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Llywodraeth Leol (Gwerth Gorau) (Eithrio) (Cymru) 2000
The Local Government (Best Value) (Reviews and Performance Plans) (Wales) Order 20002000 No. 1271 (W. 97)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Llywodraeth Leol (Gwerth Gorau) (Adolygiadau a Chynlluniau Perfformiad) (Cymru) 2000
The Local Government Act 2000 (Commencement) (Wales) Order 20002000 No. 2948 (C. 86) (W. 189)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Llywodraeth Leol 2000 (Cychwyn) (Cymru) 2000
The National Health Service Bodies and Local Authorities Partnership Arrangements (Wales) Regulations 20002000 No. 2993 (W. 193)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Trefniadau Partneriaeth Cyrff Gwasanaeth Iechyd Gwladol ac Awdurdodau Lleol (Cymru) 2000
The Revenue Support Grant (Specified Bodies) (Wales) Regulations 20002000 No. 718 (W. 25)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Grant Cynnal Refeniw (Cyrff Penodedig) (Cymru) 2000

Local Government, Wales, Finance

The National Park Authorities Levies (Wales) (Amendment) Regulations 20002000 No. 244 (W. 2)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Ardollau Awdurdodau'r Parciau Cenedlaethol (Cymru) (Diwygio) 2000

Back to top