Search Legislation

Gorchymyn Cadw Mincod (Cymru) 2000

What Version

 Help about what version

Opening Options

 Help about opening options

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

Offerynnau Statudol Cymru

2000 Rhif 3340 (Cy. 218)

ANIFEILIAID, CYMRU

ANIFEILIAID DINISTRIOL

Gorchymyn Cadw Mincod (Cymru) 2000

Wedi'u gwneud

19 Rhagfyr 2000

Yn dod i rym

1 Ionawr 2001

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru, gan ei fod wedi'i fodloni mewn perthynas â'r rhywogaeth famalaidd anfrodorol sy'n destun y Gorchymyn hwn ei bod yn ddymunol eu rheoli oherwydd eu harferion dinistriol a difa unrhyw rai ohonynt sy'n rhydd, drwy arfer y pwerau a roddir gan adran 10(1) o Ddeddf Anifeiliaid Dinistriol a Fewnforir 1932(1) ac a freiniwyd ynddo(2) yn gwneud y Gorchymyn canlynol:

(1)

1932 p. 12; diwygiwyd adran 11 (dehongli) gan O.S. 1992/3302.

(2)

Mae'r swyddogaethau a roddwyd gan adran 10 o'r Ddeddf i'r Ysgrifennydd Gwladol a'r Gweinidog Amaethyddiaeth, Pysgodfeydd a Bwyd wedi'u datganoli i Gynulliad Cenedlaethol Cymru i'r graddau y mae'r swyddogaethau yn arferadwy mewn perthynas â Chymru. Trosglwyddwyd y swyddogaethau yn adran 10 yn rhinwedd erthygl 2 o Orchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Trosglwyddo Swyddogaethau) 1999 (O.S. 1999/672) ac Atodlen 1 iddo. Mae Gorchymyn 1999 yn darparu eithriad i'r trosglwyddo swyddogaethau o dan adran 10 o Ddeddf 1932 pan fydd gweithredu'r swyddogaethau yn ymwneud â mewnforio mathau o anifeiliaid y mae'r Ddeddf yn ymwneud â hwy. Mae'r eithriad hwn yn cael yr effaith o drosglwyddo i'r Cynulliad Cenedlaethol dim ond y swyddogaethau a roddwyd i Ysgrifennydd Gwladol Cymru gan Orchymyn Trosglwyddo Swyddogaethau (Cymru) 1969 (O.S.1969/388). Darparodd Gorchymyn 1969 fod y pwerau yn adran 10 i'w gweithredu ar y cyd gan yr Ysgrifennydd Gwladol a'r Gweinidog Amaethyddiaeth, Pysgodfeydd a Bwyd. Mae'r Gorchymyn hwn yn ymwneud â chadw mincod, nid mewnforio mincod, ac felly nid yw'r eithriad yng Ngorchymyn 1999 yn gymwys.

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English:The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

  • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
  • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
  • confers power and blanket amendment details
  • all formats of all associated documents
  • correction slips
  • links to related legislation and further information resources