Search Legislation

Rheoliadau Ansawdd Aer (Cymru) 2000

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

Nodyn Esboniadol

(Nid yw'r nodyn hwn yn rhan o'r Rheoliadau)

Mae Rhan IV o Ddeddf yr Amgylchedd 1995 (“Deddf 1995”) yn ei gwneud yn ofynnol i gynghorau sir a chynghorau bwrdeistref sirol yng Nghymru adolygu ansawdd yr aer yn eu hardaloedd. Rhaid i'r adolygiadau ystyried ansawdd yr aer ar y pryd ac ansawdd tebygol yr aer yn y dyfodol yn ystod y “cyfnod perthnasol” (cyfnod sydd i'w ragnodi gan reoliadau).

Ynghyd â'r adolygiadau hyn, rhaid asesu a yw unrhyw safonau neu amcanion ansawdd aer, fel y'u rhagnodir gan reoliadau, yn cael eu cyflawni neu yn debygol o gael eu cyflawni o fewn y cyfnod perthnasol.

Mae'r Rheoliadau hyn, sy'n dod i rym ar 1 Awst 2000, yn rhagnodi'r cyfnod perthnasol y cyfeirir ato uchod (rheoliad 3) a'r amcanion ansawdd aer sydd i'w cyflawni erbyn diwedd y cyfnod hwnnw (rheoliad 4 a'r Atodlen). Yr un yw'r amcanion â'r rhai a nodir yn y Strategaeth Ansawdd Aer i Gymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon (Cm 4548, Ionawr 2000) ac a gyhoeddwyd gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru yn unol ag adran 80 o Ddeddf 1995.

Os yw'n debygol na chyflawnir un neu fwy o'r amcanion ansawdd aer a ragnodir gan y Rheoliadau hyn o fewn unrhyw ran o ardal cyngor o fewn y cyfnod perthnasol, bydd rhaid i'r cyngor o dan sylw ddynodi'r rhan honno o'i ardal yn ardal rheoli ansawdd aer (adran 83(1) o Ddeddf 1995). Yna, bydd rhaid paratoi cynllun gweithredu sy'n ymdrin â'r ardal ddynodedig ac yn nodi sut mae'r cyngor yn bwriadu arfer ei bwerau mewn perthynas â'r ardal ddynodedig er mwyn cyflawni'r amcanion rhagnodedig (adran 84(2) o Ddeddf 1995).

Mae'r Rheoliadau hyn yn diddymu Rheoliadau Ansawdd Aer 1997. Roedd y Rheoliadau hynny yn gymwys i Brydain Fawr ond maent wedi'u diddymu eisoes i'r graddau yr oeddent yn gymwys i'r Alban gan Reoliadau Ansawdd Aer (Yr Alban) 2000 (O.S.A. 2000/97) ac i'r graddau yr oeddent yn gymwys i Loegr gan Reoliadau Ansawdd Aer (Lloegr) 2000 (O.S. 2000/928).

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English:The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as made version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources