Search Legislation

Rheoliadau Ansawdd Aer (Cymru) 2000

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

Enwi, cychwyn a chymhwyso

1.—(1Enw'r Rheoliadau hyn yw Rheoliadau Ansawdd Aer (Cymru) 2000 a deuant i rym ar 1 Awst 2000.

(2Mae'r Rheoliadau hyn yn gymwys i Gymru yn unig .

Dehongli

2.—(1Yn y Rheoliadau hyn,

 • ystyr “amcan ansawdd aer” (“air quality objective”) yw'r ystyr a roddir gan reoliad 4 o'r Rheoliadau hyn,

 • ystyr “yr Atodlen” (“the Schedule”) yw'r Atodlen i'r Rheoliadau hyn,

 • ystyr “Deddf 1995” (“the 1995 Act”) yw Deddf yr Amgylchedd 1995,

 • ystyr “sylwedd” (“substance”) yw sylwedd a restrir yng ngholofn chwith y Tabl;

 • acystyr “y Tabl” (“the Table”) yw'r Tabl yn Rhan I o'r Atodlen.

(2Bydd darpariaethau Rhan II o'r Atodlen yn effeithiol at ddibenion dehongli'r Atodlen.

Cyfnodau perthnasol

3.  Y cyfnod sy'n dechrau â'r dyddiad y daw'r Rheoliadau hyn i rym ac sy'n dod i ben ar y dyddiad a ragnodir yng ngholofn dde y Tabl gyferbyn â'r amcan ansawdd aer perthnasol yw'r cyfnod perthnasol a ragnodir at ddibenion Rhan IV o Ddeddf 1995(1) mewn perthynas ag amcan ansawdd aer.

Amcanion ansawdd aer

4.—(1Mae yn amcan ansawdd aer ar gyfer pob sylwedd fod lefel y sylwedd hwnnw yn yr aer wedi'i gyfyngu i'r lefel a ragnodir yng ngholofn chwith y Tabl ar gyfer y sylwedd hwnnw erbyn dyddiad nad yw'n ddiweddarach na'r dyddiad a ragnodir yng ngholofn dde'r Tabl ar gyfer y sylwedd hwnnw, neu, os rhagnodir mwy nag un amcan ansawdd aer ar gyfer sylwedd, y dyddiad a ragnodir yn y golofn dde gyferbyn â'r amcan ansawdd aer perthnasol ar gyfer y sylwedd hwnnw.

(2Rhaid penderfynu a yw amcan ansawdd aer a ragnodir yn unol â pharagraff (1) wedi'i gyflawni neu'n debygol o gael ei gyflawni drwy gyfeirio at ansawdd yr aer mewn lleoliadau

(a)sydd y tu allan i adeiladau neu strwythurau naturiol neu artiffisial eraill uwchlaw neu islaw'r ddaear; a

(b)lle mae aelodau o'r cyhoedd yn bresennol yn rheolaidd.

Diddymu

5.  Mae Rheoliadau Ansawdd Aer 1997(2) wedi'u diddymu drwy hyn.

Llofnodwyd ar ran Cynulliad Cenedlaethol Cymruo dan adran 66(1) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 1998(3).

D. Elis Thomas

Y Llywydd

19 Gorffennaf 2000

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English:The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as made version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources