Search Legislation

Rheoliadau Prisio ar gyfer Ardrethu (Peiriannau a Pheirianwaith) (Cymru) 2000

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

 1. Testun rhagarweiniol

 2. 1.Enwi, cymhwyso a chychwyn

 3. 2.Tybiaethau rhagnodedig am beiriannau a pheirianwaith

 4. 3.Rhoi manylion ysgrifenedig

 5. 4.Diddymu ac arbedion

 6. Llofnod

  1. ATODLEN

   DOSBARTHIADAU O BEIRIANNAU A PHEIRIANWAITH Y TYBIR EU BOD YN RHAN O'R HEREDITAMENT

   1. DOSBARTH 1

    1. Y peiriannau a'r peirianwaith (heblaw peiriannau a pheirianwaith a eithrir)...

    2. Yn y Dosbarth hwn — (a) ystyr “newidydd” yw unrhyw...

   2. TABL 1

    1. (a) Boeleri stêm (gan gynnwys eu gosodiadau) a simneiau, ffliwiau...

   3. DOSBARTH 2

    1. Y peiriannau a'r peirianwaith a bennir yn Nhabl 2 isod...

    2. Yn y Dosbarth hwn, ystyr “gwasanaethau” yw gwresogi, oeri, awyru,...

   4. TABL 2

    1. CYFFREDINOL (a) Unrhyw rai o'r peiriannau a pheirianwaith a bennir...

    2. 1.RHESTR ATEGOLION

    3. 2.Unrhyw rai o'r peiriannau a'r peirianwaith canlynol a ddefnyddir neu...

   5. DOSBARTH 3

    1. Yr eitemau canlynol — (a) llinellau rheilffyrdd a thramffyrdd (heblaw...

    2. Yn y paragraff hwn, ystyr ‘offer perthnsasol’ yw —

    3. Yn y paragraff hwn (i) ystyr “tir ac adeiladau” yw...

    4. Yn y paragraff hwn — ystyr “offer perthnasol” yw —...

   6. DOSBARTH 4

    1. Yr eitemau a bennir yn Nhablau 3 a 4 isod,...

   7. TABL 3

    1. Argaeaeu.

    2. Byndiau.

    3. Cafnau, cwndidau a dwythellau.

    4. Casinau a leinwyr ffynhonnau.

    5. Craeniau sefydlog.

    6. Dyfeisiau i droi tryciau neu wagenni.

    7. Ffwrneisi chwythfa.

    8. Ffyrnau colsio.

    9. Lifftiau llongau ac angorfeydd adeiladu.

    10. Mastiau (gan gynnwys rhaffau tynhau) a thyrau ar gyfer signalau...

    11. Pen gwaith ar gyfer — Mwyngloddiau, chwareli a phyllau; Ffynhonnau....

    12. Pontydd, twneli, leininau twneli, cynheiliaid twneli a thraphontydd.

    13. Pontynau arnofiol, ynghyd ag unrhyw bontydd neu bomprenni nad ydynt...

    14. Pyllau oeri.

    15. Simneiau a ffliwiau.

    16. Sylfeini, gosodiadau, nenbontydd sefydlog, cynheiliaid, rhodfeydd, grisffyrdd, canllawiau, brigdrawstiau, llwyfannau,...

    17. Telesgopau radio.

    18. Trawsdrowyr a throfyrddau.

    19. Tyllau archwilio, gwelyau a chilfachau.

    20. Tyrau falfiau.

    21. Tyrbinau a generaduron.

   8. TABL 4

    1. Adweithyddion a llestri gwasgedd adweithyddion.

    2. Anweddwyr.

    3. Biniau a hoprannau.

    4. Boeleri.

    5. Bynceri.

    6. Cerwyni.

    7. Ciwpolâu.

    8. Cronaduron hydrolig.

    9. Cronfeydd dŵ r.

    10. Crynhowyr asid.

    11. Cyddwysyddion a sgwrwyr.

    12. Cyflymyddion.

    13. Cynilyddion, cyfnewidwyr gwres, adferyddion, atgynhyrchwyr ac uwchdwymyddion.

    14. Difawyr a llosgyddion sbwriel.

    15. Distyll-lestri.

    16. Generaduron, puryddion, glanhawyr, dalyddion a chynhyrchwyr nwy.

    17. Golchfeydd glo.

    18. Hidlwyr a gwahanwyr.

    19. Llosgyddion, trawsnewidwyr, ffwrneisi, odynau, stofiau a ffyrnau.

    20. Oeryddion, lledoeryddion a throchoeryddion.

    21. Retortau.

    22. Sbardunau.

    23. Seiclonau.

    24. Seilos.

    25. Siamberi a llestri.

    26. Tanciau.

    27. Twneli gwynt.

    28. Tyrau a cholofnau.

 7. Nodyn Esboniadol

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English:The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as made version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources