Search Legislation

Wales Statutory Instruments from 2000-2009

Your search for Wales Statutory Instruments from 2000-2009 has returned more than 200 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleYears and NumbersLegislation type
  The Animal Gatherings (Interim Measures) (Wales) (Amendment) Order 20032003 No. 169 (W. 29)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Crynoadau Anifeiliaid (Mesurau Dros Dro) (Cymru) (Diwygio) 2003
  The Animal Gatherings (Interim Measures) (Wales) Order 20022002 No. 283 (W. 34)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Crynoadau Anifeiliaid (Mesurau Dros Dro) (Cymru) 2002
  The Animal Gatherings (Interim Measures) (Wales) Order 20032003 No. 481 (W. 67)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Crynoadau Anifeiliaid (Mesurau Dros Dro) (Cymru) 2003
  The Tope (Prohibition of Fishing) (Wales) Order 20082008 No. 1438 (W. 150)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cŵn Gleision (Gwahardd eu Pysgota) (Cymru) 2008
  The Health and Social Care (Community Health and Standards) Act 2003 Commencement (Wales) (No. 3) Order 20052005 No. 3285 (C. 140) (W. 249)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cychwyn Deddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Iechyd Cymunedol a Safonau) 2003 (Rhif 3) (Cymru) 2005
  The References to Health Authorities Order 20072007 No. 961 (W. 85)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cyfeiriadau at Awdurdodau Iechyd 2007
  The Approval of Codes of Management Practice (Residential Property) (Wales) Order 20062006 No. 178 (W. 29)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cymeradwyo Codau Ymarfer ar gyfer Rheoli (Eiddo Preswyl) (Cymru) 2006
  The General Teaching Council for Wales (Amendment) Order 20022002 No. 2940 (W. 281)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru (Diwygio) 2002
  The General Teaching Council for Wales (Additional Functions) (Amendment) Order 20012001 No. 2497 (W. 201)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru (Swyddogaethau Ychwanegol) (Diwygio) 2001
  The General Teaching Council for Wales (Additional Functions) (Amendment) Order 20052005 No. 68 (W. 6)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru (Swyddogaethau Ychwanegol) (Diwygio) 2005
  The General Teaching Council for Wales (Additional Functions) (Amendment) Order 20062006 No. 1341 (W. 132)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru (Swyddogaethau Ychwanegol) (Diwygio) 2006
  The General Teaching Council for Wales (Additional Functions) (Amendment) Order 20072007 No. 2810 (W. 237)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru (Swyddogaethau Ychwanegol) (Diwygio) 2007
  The General Teaching Council for Wales (Additional Functions) (Amendment) Order 20092009 No. 1351 (W. 127)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru (Swyddogaethau Ychwanegol) (Diwygio) 2009
  The General Teaching Council for Wales (Additional Functions) Order 20002000 No. 1941 (W. 139)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru (Swyddogaethau Ychwanegol) 2000
  The General Teaching Council for Wales (Additional Functions) Order 20052005 No. 36 (W. 3)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru (Swyddogaethau Ychwanegol) 2005
  The National Council for Education and Training for Wales (Interim Functions) Order 20002000 No. 2539 (W. 162)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cyngor Cenedlaethol Cymru dros Addysg a Hyfforddiant (Swyddogaethau Interim) 2000
  The National Council for Education and Training for Wales (Transfer of Functions to the National Assembly for Wales and Abolition) Order 20052005 No. 3238 (W. 243)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cyngor Cenedlaethol Cymru dros Addysg a Hyfforddiant (Trosglwyddo Swyddogaethau i Gynulliad Cenedlaethol Cymru a Diddymu'r Cyngor) 2005
  The Administrative Justice and Tribunals Council (Listed Tribunals) (Wales) Order 20072007 No. 2876 (W. 250)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cyngor Cyfiawnder Gweinyddol a Thribiwnlysoedd (Tribiwnlysoedd a Restrir) (Cymru) 2007
  The Care Council for Wales (Specification of Student Social Workers) (Registration) Order 20042004 No. 709 (W. 76)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cyngor Gofal Cymru (Pennu Gweithwyr Cymdeithasol o dan Hyfforddiant) (Cofrestru) 2004
  The Care Council for Wales (Specification of Social Care Workers) (Registration) Order 20042004 No. 2880 (W. 250)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cyngor Gofal Cymru (Pennu Gweithwyr Gofal Cymdeithasol) (Cofrestru) 2004

  Back to top