Search Legislation

Wales Statutory Instruments from 2000-2009

Your search for Wales Statutory Instruments from 2000-2009 has returned more than 200 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleYears and NumbersLegislation type
  The Education (Recognised Bodies) (Wales) Order 20022002 No. 1661 (W. 157)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Addysg (Cyrff sy'n Cael eu Cydnabod) (Cymru) 2002
  The Education (Recognised Bodies) (Wales) Order 20032003 No. 3124 (W. 298)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Addysg (Cyrff sy'n Cael eu Cydnabod) (Cymru) 2003
  The Education (Recognised Bodies) (Wales) Order 20072007 No. 2795 (W. 235)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Addysg (Cyrff sy'n Cael eu Cydnabod) (Cymru) 2007
  The Education (Recognised Bodies) (Wales) Order 20052005 No. 3287 (W. 250)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Addysg (Cyrff sy'n Cael eu Cydnabod)(Cymru) 2005
  The Education (Recognised Bodies) (Wales) (Amendment) Order 20092009 No. 667 (W. 59)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Addysg (Cyrff sy'n Cael eu Cydnabod)(Cymru) 2009
  The Education (Listed Bodies) (Wales) (Amendment) Order 20052005 No. 1648 (W. 129)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Addysg (Cyrff sy'n Cael eu Rhestru) (Cymru) (Diwygio) 2005
  The Education (Listed Bodies) (Wales) (Amendment) Order 20092009 No. 710 (W. 62)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Addysg (Cyrff sy'n Cael eu Rhestru) (Cymru) (Diwygio) 2009
  The Education (Listed Bodies) (Wales) Order 20022002 No. 1667 (W. 159)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Addysg (Cyrff sy'n Cael eu Rhestru) (Cymru) 2002
  The Education (Listed Bodies) (Wales) Order 20042004 No. 3095 (W. 269)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Addysg (Cyrff sy'n Cael eu Rhestru) (Cymru) 2004
  The Education (Listed Bodies) (Wales) Order 20072007 No. 2794 (W. 234)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Addysg (Cyrff sy'n Cael eu Rhestru) (Cymru) 2007
  The Education (National Curriculum) (Modern Foreign Languages) (Wales) Order 20002000 No. 1980 (W. 141)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Addysg (Y Cwricwlwm Cenedlaethol) (Ieithoedd Tramor Modern) (Cymru) 2000
  The Education (National Curriculum) (Modern Foreign Languages) (Wales) Order 20082008 No. 1408 (W. 145)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Addysg (Y Cwricwlwm Cenedlaethol) (Ieithoedd Tramor Modern) (Cymru) 2008
  The Education (National Curriculum) (Key Stage 3 Assessment Arrangements) (Wales) (Amendment) Order 20012001 No. 889 (W. 40)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Addysg (Y Cwricwlwm Cenedlaethol) (Trefniadau Asesu Cyfnod Allweddol 3) (Cymru) (Diwygio) 2001
  The Education (National Curriculum) (Foundation Stage) (Wales) (Amendment) Order 20082008 No. 2629 (W. 229)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Addysg (Y Cwricwlwm Cenedlaethol) (Y Cyfnod Sylfaen) (Cymru) (Diwygio) 2008
  The Education (National Curriculum) (Foundation Stage) (Wales) Order 20082008 No. 1732 (W. 169)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Addysg (Y Cwricwlwm Cenedlaethol) (Y Cyfnod Sylfaen) (Cymru) 2008
  The Education (National Curriculum) (Assessment Arrangements for English, Welsh, Mathematics and Science) (Key Stage 1) (Wales) Order 20022002 No. 45 (W. 4)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Addysg (Y Cwricwlwm Cenedlaethol) (Y Trefniadau Asesu ar gyfer Cymraeg, Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth) (Cyfnod Allweddol 1) (Cymru) 2002
  The Sheep and Goats Identification and Movement (Interim Measures) (Wales) (No.2) (Amendment) (No.2) Order 20032003 No. 946 (W. 127)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Adnabod a Symud Defaid a Geifr (Mesurau Dros Dro) (Cymru) (Rhif 2) (Diwygio) (Rhif 2) 2003
  The Sheep and Goats Identification and Movement (Interim Measures) (Wales) (No.2) (Amendment) Order 20032003 No. 167 (W. 27)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Adnabod a Symud Defaid a Geifr (Mesurau Dros Dro) (Cymru) (Rhif 2) (Diwygio) 2003
  The Sheep and Goats Identification and Movement (Interim Measures) (Wales) (No. 2) Order 20022002 No. 2302 (W. 227)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Adnabod a Symud Defaid a Geifr (Mesurau Dros Dro) (Cymru) (Rhif 2) 2002
  The Sheep and Goats Identification and Movement (Interim Measures) (Wales) (Amendment) Order 20022002 No. 811 (W. 91)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Adnabod a Symud Defaid a Geifr (Mesurau Dros Dro) (Cymru)(Diwygio) 2002

  Back to top