Search Legislation

Wales Statutory Instruments from 2000-2009

Your search for Wales Statutory Instruments from 2000-2009 has returned more than 200 results.

Results by year

Key

Partial
Partial dataset
Complete
Complete dataset 1999 - Present

Results grouped by 10 year periods

Data is ordered by:

 • Time of results
 • Count of results

The counts below reflect the number of documents on legislation.gov.uk that match the search for items of this legislation type and are not intended to reflect the total legislation made or enacted in a particular year.

199020002010

Narrow results by:

Legislation by Type

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleYears and NumbersLegislation type
  The Public Transport Users' Committee for Wales (Establishment) (Amendment) Order 20092009 No. 2915 (W. 255)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Pwyllgor Defnyddwyr Trafnidiaeth Gyhoeddus Cymru (Sefydlu) (Diwygio) 2009
  The Feed (Specified Undesirable Substances) (Wales) Regulations 20092009 No. 2881 (W. 254)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Bwyd Anifeiliaid (Sylweddau Annymunol Penodedig) (Cymru) 2009
  The Food Labelling (Declaration of Allergens) (Wales) Regulations 20092009 No. 2880 (W. 253)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Labelu Bwyd (Datgan Alergenau) (Cymru) 2009
  The School Teacher Appraisal (Wales) (Amendment No. 2) Regulations 20092009 No. 2864 (W. 251)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Gwerthuso Athrawon Ysgol (Cymru) (Diwygiad Rhif 2) 2009
  The Hazardous Waste (Wales) (Amendment) Regulations 20092009 No. 2861 (W. 250)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Gwastraff Peryglus (Cymru) (Diwygio) 2009
  The Combined Fire and Rescue Services Schemes (Variation) (Wales) Order 20092009 No. 2849 (W. 249)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cynlluniau Cyfunol y Gwasanaethau Tân ac Achub (Amrywio) (Cymru) 2009
  The Learner Travel (Wales) Measure 2008 (Commencement No. 2) Order 20092009 No. 2819 (C. 124) (W. 245)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008 (Cychwyn Rhif 2) 2009
  The Pre-release Access to Official Statistics (Wales) Order 20092009 No. 2818 (W. 244)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Gweld Ystadegau Swyddogol cyn eu Rhyddhau (Cymru) 2009
  The Public Transport Users' Committee for Wales (Establishment) Order 20092009 No. 2816 (W. 243)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Pwyllgor Defnyddwyr Trafnidiaeth Gyhoeddus Cymru (Sefydlu) 2009
  The Assembly Learning Grants and Loans (Higher Education) (Wales) Regulations 20092009 No. 2737 (W. 235)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Grantiau a Benthyciadau Dysgu y Cynulliad (Addysg Uwch) (Cymru) 2009
  The Persons Providing Education at Further Education Institutions in Wales (Conditions) (Amendment) Regulations 20092009 No. 2730 (W. 234)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Personau sy'n Darparu Addysg Mewn Sefydliadau Addysg Bellach yng Nghymru (Amodau) (Diwygio) 2009
  The Prohibition of Fishing for Scallops (Wales) Order 20092009 No. 2721 (W. 232)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Gwahardd Pysgota am Gregyn Bylchog (Cymru) 2009
  The Wrexham (Communities) Order 20092009 No. 2718 (W. 230)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Wrecsam (Cymunedau) 2009
  The Conwy (Llandudno and Conwy) Order 20092009 No. 2717 (W. 229)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Conwy (Llandudno a Chonwy) 2009
  The Staffing of Maintained Schools (Wales) (Amendment) Regulations 20092009 No. 2708 (W. 226)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Staffio Ysgolion a Gynhelir (Cymru) (Diwygio) 2009
  The Council Tax and Non-Domestic Rating (Electronic Communications) (Wales) Order 20092009 No. 2706 (W. 225)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn y Dreth Gyngor ac Ardrethu Annomestig (Cyfathrebiadau Electronig) (Cymru) 2009
  The Food Labelling (Nutrition Information) (Wales) Regulations 20092009 No. 2705 (W. 224)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Labelu Bwyd (Gwybodaeth Faethol) (Cymru) 2009
  The Planning and Compulsory Purchase Act 2004 (Commencement No.4 and Consequential, Transitional and Savings Provisions) (Wales) (Amendment No.1) Order 20092009 No. 2645 (W. 217)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 (Cychwyn Rhif 4 a Darpariaethau Canlyniadol a Throsiannol a Darpariaethau Arbed) (Cymru) (Diwygio Rhif 1) 2009
  The Welsh College of Horticulture (Dissolution) (Amendment) Order 20092009 No. 2633 (W. 216)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Coleg Garddwriaeth Cymru (Diddymu) (Diwygio) 2009
  The Wales Centre for Health (Transfer of Functions, Property, Rights and Liabilities and Abolition) (Wales) Order 20092009 No. 2623 (W. 215)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Canolfan Iechyd Cymru (Trosglwyddo Swyddogaethau, Eiddo, Hawliau a Rhwymedigaethau a Diddymu) (Cymru) 2009

  Back to top