Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments from 2000-2009 numbered between 1700 and 1799 has returned 108 results.

Results by year

Key

Partial
Partial dataset
Complete
Complete dataset 1999 - Present

Results grouped by 10 year periods

Data is ordered by:

 • Time of results
 • Count of results

The counts below reflect the number of documents on legislation.gov.uk that match the search for items of this legislation type and are not intended to reflect the total legislation made or enacted in a particular year.

199020002010

Narrow results by:

Legislation by Type

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleYears and NumbersLegislation type
  The Local Government (Wales) Measure 2009 (Commencement No 1) Order 20092009 No. 1796 (C. 88) (W. 163)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 (Cychwyn Rhif 1) 2009
  The Food Irradiation (Wales) Regulations 20092009 No. 1795 (W. 162)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Arbelydru Bwyd(Cymru) 2009
  The Wildlife and Countryside (Registration, Ringing and Marking of Certain Captive Birds) (Wales) (Amendment) Regulations 20092009 No. 1733 (W. 161)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad (Cofrestru, Modrwyo a Marcio Adar Caeth Penodol) (Cymru) (Diwygio) 2009
  The Education (National Curriculum) (Attainment Targets and Programmes of Study) (Wales) (Amendment) Order 20082008 No. 1787 (W. 173)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Addysg (Cwricwlwm Cenedlaethol) (Targedau Cyrhaeddiad a Rhaglenni Astudio) (Cymru) (Diwygio) 2008
  The Pigs (Records, Identification and Movement) (Wales) Order 20082008 No. 1742 (W. 172)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Moch (Cofnodion, Adnabod a Symud) (Cymru) 2008
  The Education (School Day and School Year) (Wales) (Amendment) Regulations 20082008 No. 1739 (W. 171)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Addysg (Y Diwrnod Ysgol a'r Flwyddyn Ysgol) (Cymru) (Diwygio) 2008
  The Education (Disapplication of the National Curriculum for Wales at Key Stage 1) (Wales) Regulations 20082008 No. 1736 (W. 170)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Addysg (Datgymhwyso Cwricwlwm Cenedlaethol Cymru yng Nghyfnod Allweddol 1) (Cymru) 2008
  The Education (National Curriculum) (Foundation Stage) (Wales) Order 20082008 No. 1732 (W. 169)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Addysg (Y Cwricwlwm Cenedlaethol) (Y Cyfnod Sylfaen) (Cymru) 2008
  The Education Act 2002 (Commencement No. 12) (Wales) Order 20082008 No. 1728 (W. 168) (C. 75)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Addysg 2002 (Cychwyn Rhif 12) (Cymru) 2008
  The North East Wales National Health Service Trust (Transfer of Staff, Property, Rights and Liabilities) Order 20082008 No. 1721 (W. 167)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Iechyd Gwladol Gogledd-ddwyrain Cymru (Trosglwyddo Staff, Eiddo, Hawliau a Rhwymedigaethau) 2008
  The Conwy and Denbighshire National Health Service Trust (Transfer of Staff, Property, Rights and Liabilities) Order 20082008 No. 1720 (W. 166)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Iechyd Gwladol Conwy a Sir Ddinbych (Trosglwyddo Staff, Eiddo, Hawliau a Rhwymedigaethau) 2008
  The Conwy and Denbighshire National Health Service Trust (Dissolution) Order 20082008 No. 1719 (W. 165)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Iechyd Gwladol Conwy a Sir Ddinbych (Diddymu) 2008
  The North East Wales National Health Service Trust (Dissolution) Order 20082008 No. 1717 (W. 164)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Iechyd Gwladol Gogledd-ddwyrain Cymru (Diddymu) 2008
  The Childcare Act 2006 (Provision of Information) (Wales) (Amendment) Regulations 20082008 No. 1716 (W. 163)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Deddf Gofal Plant 2006 (Darparu Gwybodaeth) (Cymru) (Diwygio) 2008
  The Plant Health (Plant Passport Fees) (Wales) Regulations 20072007 No. 1765 (W. 154)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Iechyd Planhigion (Ffioedd Pasbortau Planhigion) (Cymru) 2007
  The Plant Health (Import Inspection Fees) (Wales) (Amendment) Regulations 20072007 No. 1763 (W. 153)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Iechyd Planhigion (Ffioedd Arolygu Mewnforio) (Cymru) (Diwygio) 2007
  The Street Works (Inspection Fees) (Wales) (Amendment) Regulations 20072007 No. 1713 (W. 150)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Gwaith Stryd (Ffioedd Arolygu) (Cymru) (Diwygio) 2007
  The Traffic Management (Guidance on Intervention Criteria) (Wales) Order 20072007 No. 1712 (W. 149)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Rheoli Traffig (Canllawiau ar Feini Prawf Ymyrryd) (Cymru) 2007
  The Products of Animal Origin (Third Country Imports) (Wales) (Amendment) Regulations 20072007 No. 1710 (W. 148)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynhyrchion sy'n Dod o Anifeiliaid (Mewnforion Trydydd Gwledydd) (Cymru) (Diwygio) 2007
  The Poultry Breeding Flocks and Hatcheries (Wales) Order 20072007 No. 1708 (W. 147)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Heidiau Bridio Dofednod a Deorfeydd (Cymru) 2007

  Back to top